Hlavní navigace

Volkswagen a Hyundai čeká globální boom, Česko se štěstím telelí

3. 2. 2011

Sdílet

Automobilový sektor ve světě sleduje tyto trendy: nové technologie a vyšší bezpečnost klíčovým faktorem pro odlišení od konkurence, odpovědí na změnu obchodního modelu jsou aliance, automobilky řeší nadvýrobu exportem, ale i rozvíjející se trhy začínají být přehlcené.

Zatímco v Evropě a Severní Americe roste poptávka po jednoúčelových vozidlech, zákazníci z rozvíjejících se trhů, jako je například Čína, požadují především bezpečná a cenově dostupnější vozidla. Globální výrobci automobilů proto hledají způsob, jak se těmto dramatickým změnám podmínek na trhu co nejpružněji a nejefektivněji přizpůsobit.

Dvanáctý ročník globálního průzkumu KPMG International zjišťoval, co řídící představitelé automobilového průmyslu v příštích pěti letech plánují, jak se chystají reagovat na nové výzvy trhu a jak hodlají obsadit vůdčí pozici v inovacích a měnícím se hodnotovém řetězci. Své názory poskytlo dvě stě celosvětových výrobců automobilů, dodavatelů a prodejců.

 

Jednoúčelová vozidla a řešení mobility 

Na automobilový průmysl má výrazný vliv mimo jiné i růst populace a postupná urbanizace. Začíná přibývat zón s nižší mírou emisí a měst s omezeným přístupem automobilů do centra – mezi nová města bez aut patří například Masdar ve Spojených arabských emirátech. Tyto nové trendy se přirozeně promítají i do názorů respondentů. 73 procent z nich se domnívá, že automobily se budou v budoucnu navrhovat jako jednoúčelové pro konkrétní využití, a 76 procent si myslí, že na přípravu nových modelů aut budou mít značný vliv urbanistické plány.

Zatímco svět čeká na cenově dostupné elektromobily, na něž se momentálně intenzivně zaměřuje výzkum a vývoj, podle průzkumu by pravidla hry mohla změnit takzvaná „řešení mobility“. Jde o nový obchodní model, kdy jeden či více dodavatelů poskytuje komplexní řešení dopravy. Může jít například o krátkodobý pronájem automobilu nebo o různé způsoby přepravy, které zákazníka co nejúčelněji a nejefektivněji dostanou z bodu A do bodu B. Přestože jen 9 procent respondentů předpokládá, že řešení mobility bude představovat významnou součást jejich strategie, někteří výrobci automobilů (například Daimler, Peugeot, BMW a další) již do této oblasti investují. 

„Takto prozíravý přístup by se mohl stát konkurenční výhodou, jež tyto společnosti posune na čelní pozice nově přeorganizovaného hodnotového řetězce automobilového průmyslu,“ domnívá se Jan Linhart, Partner ve společnosti KPMG Česká republika. „Tato změna se ale nejprve promítne ve velkých městech, kde vysoká koncentrace obyvatelstva a stále rostoucí problémy s dopravou společně s požadavky na zlepšování životního prostředí nutí hledat nové koncepty individuální přepravy. V České republice je proto ve střednědobém horizontu pro testování a případné uvedení nových modelů zajímavá pouze Praha a centra některých krajských měst.“ 

Protože vznikají nová řešení mobility a hlavním kritériem při koupi nového vozu zůstává efektivita spotřeby paliva, budou mít podle 80 procent respondentů v příštích pěti letech lví podíl na růstu ve všech kategoriích vozidel auta s hybridním pohonem a elektromobily. Pro mnoho respondentů je však nutným předpokladem vládní podpora – bez vládních pobídek totiž budou elektromobily v blízké budoucnosti jen těžko dostupné.

 

Nové technologie a přesouvání odpovědností v hodnotovém řetězci 

I když většina respondentů v průzkumu uvedla, že elektromobily nebudou v příštích pěti letech dostupné pro masový trh, je důležité do této kategorie vozidel investovat. Ze všech alternativních pohonných hmot či technologií plánuje téměř 90 procent dotázaných v příštích pěti letech investovat do hybridního pohonu, elektrického pohonu na baterie či do vodíkových palivových článků. 

„S rostoucím počtem vozidel poháněných novými technologiemi se stále více diskutuje o bezpečnostních rizicích, například o riziku vznícení baterií. Výrobci aut i jejich dodavatelé tak mají šanci převzít vedení v otázce bezpečnosti nových technologií a získat tím významnou konkurenční výhodu,“ uvádí Jan Linhart. 

V závodě o vedoucí pozici v inovacích zaměřených na alternativní paliva či pohony 68 procent hlavních hráčů na trhu raději vstoupí do strategických aliancí či joint ventures s dodavateli, než by získávali kapitál a realizovali projekty samostatně. Tento postoj zaujímají hlavně globální hráči v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v Americe. Výrobci z Asie naopak preferují financování těchto investic půjčkami. 

„Kromě toho, že umožňují sdílet rizika a náklady, jsou aliance dobrým způsobem, jak získat přístup ke specializovanému technologickému know-how,“ vysvětluje Jan Linhart. „Obzvlášť to platí pro hybridní a elektrický pohon. Je třeba poznamenat, že tyto společné aktivity mohou stírat rozdíly mezi dodavateli a výrobci.“

 

Finanční služby mají potencionál 

Polovina respondentů průzkumu je přesvědčena, že vzhledem k důležité roli, kterou strategické partnerství hraje při technologických inovacích, dojde k rozvoji hodnotového řetězce a novému rozložení sil mezi výrobci aut, dodavateli a novými i okrajovými hráči na trhu. 

„Vzhledem k takto dynamickým změnám podmínek na trhu, k rozvoji dodavatelů a ke snaze o rychlé inovace je sdílení znalostí nutností,“ domnívá se Jan Linhart. „Výrobci automobilů však budou muset začít uvažovat o nových podnikatelských modelech, díky nimž by si udrželi svou technologii, know-how i pověst značky. Naše studie naznačuje, jak by tyto modely mohly vypadat.“  

Co se týče ziskovosti, je většina respondentů přesvědčena, že v příštích pěti letech budou nejziskovější výrobci aut. Přestože finanční služby momentálně nepatří k nejziskovějším segmentům automobilového průmyslu, představují podle účastníků průzkumu obrovský potenciál, a to především na rozvíjejících se trzích, kde je tento sektor zatím relativně málo vyvinutý.

 

Nadbytečné kapacity jsou problém, řešením může být export. Na jak dlouho? 

Výrobci automobilů se musejí vypořádat s nevyhnutelnými změnami, které formují budoucí podobu celého sektoru. Hlavní problém však budou i nadále představovat nadbytečné kapacity, a to jak pro vyspělé, tak pro rozvíjející se trhy. Téměř dvě třetiny respondentů se domnívají, že nejvíce přehlcené jsou trhy v USA, Japonsku a Německu. Zajímavé je, že značně přehlcená by do pěti let měla být i Čína a Indie.

Většina výrobců automobilů je přesvědčena, že zvýšený export na nové trhy by jim mohl přinést úlevu. Mnozí výrobci aut však již na nových trzích budují své továrny, takže možnosti vývozu do těchto lokalit budou v budoucnu nižší. 

Pozice na rozvíjejících se trzích je důležitá i pro další růst konkrétních výrobců. Je pochopitelné, že největší očekávání jsou kladena na čínské značky. Avšak hned v závěsu je skupina Volkswagen následovaná skupinou Hyundai/Kia. „To je dobrá zpráva pro Českou republiku i sousední Slovensko, kde mají tyto skupiny své výrobní závody,“ uzavírá Jan Linhart.

 

O průzkumu 

Průzkumu se zúčastnilo 200 vrcholových manažerů v automobilovém průmyslu. Více než polovina z nich působí jako ředitelé organizačních jednotek nebo na vyšší pozici. Respondenti zastupují všechny součásti hodnotového řetězce včetně výroby vozidel, dodavatelů první, druhé a třetí úrovně a prodejců.

55 procent účastníků pochází z regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), 27 procent z regionu Asie a Pacifiku a 22 procent ze Severní, Střední a Jižní Ameriky. Všichni respondenti reprezentují společnosti s ročními výnosy přes 100 milionů USD a více než čtvrtina z nich pracuje pro společnost, jejíž roční výnosy přesahují 10 miliard USD.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?