Hlavní navigace

Vrácení daně z jiných členských států Evropské unie

2. 7. 2010

Sdílet

Žádost za rok 2009 je nutno podat nejpozději do 30. září 2010 (v minulosti byl termín do 30. června).

Od letošního roku dochází ke změně při vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v jiných členských státech EU. O vrácení je možno žádat přímo prostřednictvím elektronického portálu spravovaného českým ministerstvem financí. Přístup na tento portál je přidělován na základě elektronické žádosti.

Jde o významnou změnu oproti minulým letům, kdy o tuto daň bylo možno žádat pouze ve státě, o jehož daň se jednalo. Tento postup je možno uplatnit již pro žádosti o vrácení DPH za rok 2009. S ohledem na změnu procedury je tak možno uvažovat o podání žádosti i v případě nároku na vrácení nižších částek DPH, než tomu bylo v minulých letech (například u plateb za pohonné hmoty, konference, ubytování, nákup zboží v zahraničí, atd.).

 

Uskalí 

Přestože možnost podání žádosti u českého ministerstva financí celý proces zdánlivě zjednodušuje, z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že i tato procedura může mít určitá úskalí. Jedná se například o zmiňovanou povinnost podat žádosti elektronicky, kdy přístup k příslušné aplikaci lze získat pouze na základě žádosti s elektronickým podpisem. Samotné elektronické podání také může skýtat určité technické problémy.

Žádost je sice podávána prostřednictvím českého ministerstva financí, avšak to zajišťuje pouze prvotní zpracování. Vyřízení jednotlivých žádostí je i nadále zajišťováno správci daně v příslušných členských státech. V případě jakýchkoliv dotazů pak tito správci daně obvykle komunikují v lokálních jazycích. Vzhledem k tomu, že tento postup je nový ve všech členských státech, lze očekávat, že množství dotazů vznášených jednotlivými správci daně nebude nízké.

 

Léto uběhne jako voda… 

Chtěli bychom upozornit, že žádost za rok 2009 je nutno podat nejpozději do 30. září 2010 (v minulosti byl termín do 30. června). Přestože do konce období pro podání žádosti zbývá ještě poměrně dlouhá doba, doporučujeme v případě, že máte nárok na vrácení DPH za rok 2009 zvážit podání žádosti co nejdříve. Mimo skutečnost, že u dříve podaných žádosti bude DPH dříve vrácena (základní lhůta pro vrácení DPH jsou 4 měsíce), lze očekávat, že s blížícím se koncem lhůty může docházet k technickým obtížím při podávání žádostí či získání přístupu do systému. Pro úplnost je třeba dodat, že možnost vrácení DPH z nečlenských států není touto změnou dotčena a je vždy upravena místní legislativou (vrácení DPH umožňuje například Švýcarsko či Norsko).

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?