Hlavní navigace

Pojišťovny varují řidiče před nesmluvními asistenčními službami

7. 7. 2010

Sdílet

Počínání Nehodové služby a dalších tzv. „crashhunterů“ představuje nemalý problém nejen pro pojišťovny, ale i pro klienta, jenž je „šedými“ asistencemi vědomě uváděn v omyl o výši pojistného plnění.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Česká kancelář pojistitelů (ČKP) společně reagují na dezinformace, které zastrašují klienty pojišťoven či dokonce vyhrožují žalobami: jejich významným iniciátorem je především společnost Nehodová služba. Ta se rozhodla zneužívat řidiče k získání neoprávněně fakturovaných částek od pojišťoven, které přesahují o mnoho desítek procent běžné tržní ceny. Nehodová služba i jiné nesmluvní asistenční služby zpravidla bývají u dopravních nehod mezi prvními, aniž by je postižený motorista aktivně kontaktoval, a „nabízí“ účastníkům nehody široký servis, v rámci něhož jsou mu přislíbeny i mnohé nadstandardní služby „zdarma“. Řidič pod vlivem stresové situace nezřídka tyto služby využije v domnění, že pojišťovna celý tento servis zaplatí. Ceny, které tyto společnosti na pojišťovnách pak nárokují, jsou však nepřiměřené a často v rozsahu, který neodráží skutečnost. Náklady, které neodpovídají výši skutečné škody, odmítají pojišťovny beze zbytku uhradit. Nehodová služba obvinila v médiích pojišťovny, že řidičům krátí pojistné plnění až o sedmdesát procent. Toto tvrzení je však zcela nepravdivé.

 

Pokus o pojistný podvod… 

„Při využití služby nesmluvní asistence a likvidace jsou částky za škody velmi často významně předraženy proti obvyklému postupu při zásahu smluvní asistenční firmy pojistitele. Jen u úhrad za půjčovné náhradního vozidla, nárokovaných částek za opravy v servisech a cen za odtahy nepojízdného vozidla po Praze nárokované částky překračují běžné ceny v průměru o více než 70 %“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP.

ČAP i ČKP rovněž upozorňují, že podíl případů, jež lze klasifikovat jako pokus o pojistný podvod, je u Nehodové služby a podobných nesmluvních společností několikanásobně vyšší než u běžných pojistných událostí, kde byla využita smluvní asistenční služba, přičemž uvádění v omyl ve výši nebo rozsahu nároků lze identifikovat v určité podobě u všech takovýchto pojistných událostí.

 

Dopláceli by i klienti, kteří nebourají… 

„Počínání Nehodové služby a dalších tzv. „crashhunterů“ představuje nemalý problém nejen pro pojišťovny, ale i pro klienta, jenž je „šedými“ asistencemi vědomě uváděn v omyl o výši pojistného plnění, na které má údajně podle zákona nárok“, říká Jakub Hradec, ředitel ČKP a dodává: “V kontextu této problematiky je třeba si uvědomit, že výše vyplacených pojistných plnění se každoročně promítá do stanovení výše sazeb pojistného na další období. Neúčelně vynaložené náklady by v konečném důsledku vedly k paušálnímu růstu cen v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na což by dopláceli i klienti, kteří nebourají“.

Řidičům a viníkům nehody, do jejichž pojistné události již nesmluvní asistenční služba vstoupila, doporučujeme, aby o veškeré korespondenci od takové firmy nebo o případné žalobě, kterou taková asistenční společnost iniciuje, informovali vždy svou pojišťovnu a konzultovali s ní veškeré následující kroky (vyjádření ke korespondenci Nehodové služby či k podané žalobě). Pojišťovny ujišťují své klienty, že žaloby, kterými nesmluvní asistenční služby hrozí, nebudu mít na samotné klienty žádný dopad neboť za úhradu veškeré skutečné škody odpovídají pojišťovny.

Pro klidné a bezproblémové vyřešení škodní události doporučuje ČAP i ČKP motoristům, aby se vždy obraceli jen na smluvní asistenční služby svých pojišťoven, vyčkali na jejich zásah a rozhodně nepodléhali „lákavým“ nabídkám jiných subjektů. Smluvní asistenční služba pojišťovny má s pojišťovnou sjednány přesné podmínky plnění a rozsahu služeb a pojišťovna tak garantuje, že klient dostane včas a v plné výši pojistné plnění odpovídající ceně pojistného a rozsahu sjednaného pojištění.

 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?