Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v dubnu 2012

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Ačkoli absolutní čísla signalizují pokles insolvenčních návrhů u obou sledovaných skupin, optimismus je předčasný. Při přepočtu na počet pracovních dní v měsíci došlo k poklesu insolvencí opět jen u právnických osob a podnikatelů.

Počet insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů klesl při přepočtu na počet dní v měsíci ve srovnání s březnem 2012 o 2 %. Oproti tomu počet insolvenčních návrhů u nepodnikatelů opět vzrostl. Při přepočtu na počet pracovních dní v měsíci o 4,3 %.

V insolvenci se v dubnu ocitla mj. společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. (dříve Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.), prodejci automobilů AUTO-EXNER s.r.o. a AUTO HASE, spol. s r.o. a přepravní společnost ČETRANS a.s.

 

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 2863

 717

 2146

4

1834

535

1299

 2674

 639

 2035

5

2096

573

1523

 

 

 

6

2154

581

1573

 

 

 

7

1768

495

1273

 

 

 

8

2096

567

1529

 

 

 

9

2116

590

1526

 

 

 

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

10411

2646

7765

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v dubnu 2012 prohlášeno 142. Ve srovnání s minulým měsícem je po přepočtu na počet pracovních dní počet konkurzů opět nižší (o 6,45%). Opět však vzrostl podíl živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu.

 

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 167

 44

4

146

35

 142

 39

5

178

38

 

 

6

154

43

 

 

7

115

32

 

 

8

124

39

 

 

9

157

50

 

 

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

599

160

zdroj: Creditreform

 

Obratově největší firmou v konkurzu byla v dubnu 2012 společnost BALTOM, s.r.o.

Nejvíce insolvenčních návrhů bylo před prohlášením konkurzu podáno na společnost TVARSTAV s.r.o. Věřitelé se o prohlášení úpadku pokoušeli 9x.

 

Firmy v konkurzu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměst-

nanců

Obrat

v CZK

44565038

BALTOM, s.r.o.

Výstavba silnic a dálnic

100

746766000

25585568

Euro - Jordán, s.r.o.

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

516

611458000

46708511

Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. v likvidaci

Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

40

370716000

62584081

ALUMIL CZ s.r.o. v likvidaci

Výroba kovových dveří a oken

65

200000000

26423430

Egony, s.r.o.

Silniční nákladní doprava

55

170000000

60827106

STAVINVEST Q s.r.o.

Developerská, stavební a projekční činnost.

23

96338000

15058620

STAVOUNIE, stavební a obchodní společnost spol. s r.o.

Stavební a projekční činnost

90

95345000

25436864

Betonstav PSV s.r.o.

Stavební činnost

79

95224000

10052402

Milan Birner - Bohemia sport servis

Prodej, montáž a servis sportovních potřeb

16

95000000

26914026

MULTIFEN, s.r.o.

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

7

57045000

25356810

TVARSTAV, s.r.o.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebních materiálů

31

49486000

zdroj: Creditreform

 

Podle údajů ČNB dochází v posledních dvou letech ke zpomalování dynamiky úvěrování domácností. Přesto počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále roste a pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období. Dubnové hodnoty jsou opět na maximu a to i ve srovnání s celým obdobím od začátku fungování Insolvenčního zákona v roce 2008. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. 

V dubnu 2012 požádalo o oddlužení celkem 2123 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1405 případech. Od začátku roku bylo podáno  celkem již 10 077 žádostí o oddlužení. Za první čtyři měsíce loňského roku bylo povoleno dokonce 67 % žádostí o oddlužení. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v dubnu 33 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Pro další období Creditreform neočekává v oblasti vývoje insolvenčních návrhů zlepšení situace. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností a dalším plánovaným restriktivním opatřením vlády se zvyšuje nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se odrazí v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

 

Foto: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?