Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v říjnu 2012

6. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Rob Byron - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů v říjnu opět mírně vzrostl. Lze očekávat, že celkový počet insolvenčních návrhů za rok 2012 přesáhne hranici třiceti tisíc.

V absolutních číslech bylo v říjnu 2012 podáno celkem 3006 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 793 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2213 u nepodnikatelů. Po přepočtu na počet pracovních dní vzrostl proti září celkový počet insolvenčních návrhů o 4,7 %. Nárůst u právnických osob činí 7,2 % a u nepodnikatelů 3,9 %. 

 

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 2863

 717

 2146

4

1834

535

1299

 2674

 639

 2035

5

2096

573

1523

 2652

 712

 1940

6

2154

581

1573

 2619

 611

 2008

7

1768

495

1273

 2536

 609

 1927

8

2096

567

1529

 2772

 724

 2048

9

2116

590

1526

 2371

 611

 1760

10

2094

540

1554

 3006

 793

 2213

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

26367

6706

19661

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do insolvence se v říjnu 2012 dostala společnost JAWA Divišov a.s., výrobce plochodrážních motocyklů značky JAWA. V insolvenci je také několik firem ze skupiny LESS a to LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a LESS a.s. Od 10.10.2012 byla v insolvenci společnost FER KLADNO s.r.o. (dříve Poldi Hütte s.r.o.). V tomto případě bylo insolvenční řízení zastaveno dne 16.10.2012 z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu. Tato společnost však již nevyrábí, její činnost převzala společnost Starkus One s.r.o. 

Možným způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot. 

Konkursů bylo v říjnu 2012 prohlášeno 196, z toho počet konkurzů živnostníků činil 60. Po přepočtu na počet dní v měsíci můžeme konstatovat, že v říjnu 2012 je počet konkurzů srovnatelný s minulým měsícem. Na celkovém počtu konkursů však mírně vzrostl počet živnostníků.

 

Konkursy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 167

 44

4

146

35

 142

 39

5

178

38

 163

 54

6

154

43

 161

 43

7

115

32

 160

 45

8

124

39

 158

 46

9

157

50

 163

 45

10

133

41

 196

 60

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

1600

453

 zdroj: Creditreform

 

Firmy v konkursu za měsíc říjen dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

25206010

GOLEM - velkoobchod nápoji a.s.

velkoobchod s alkoholickými a nealkoholickými nápoji

74

763 999 000

26864703

Czech Connect Airlines a.s.

Letecká doprava

65

411 589 000

48025615

AUTO HASE, spol. s r.o.

Prodej a servis nových a použitých automobilů

85

384 746 000

49813315

RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy

250

287 794 000

26191784

OMEGA PRESS a.s.

Vydavatelství

33

229 048 000

18382657

Svět koberců spol. s r.o.

Prodej koberců a podlahových krytin

115

185 428 000

26370531

A.V.V. Trade s.r.o.

Poskytování lidských zdrojů

30

166 434 000

60934514

HOFMANN & Co., s.r.o.

Obchodní činnost s hutním materiálem

10

150 000 000

62742329

CEPOL-CZ s.r.o.

Výroba obalů

65

125 000 000

25431595

EXE CZ s.r.o.

Výroba streetového a jeansového oblečení značky EXE

116

91 787 000

zdroj: Creditreform

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má v posledních letech stále dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů i když dynamika nárůstu tohoto segmentu se meziročně snižuje.  V říjnu 2012 bylo v insolvenci 2213 fyzických osob - nepodnikatelů. Proti minulému měsíci narostl počet insolvenčních návrhů po přepočtu na počet dní v měsíci téměř o 4%.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs. V říjnu 2012 požádalo o oddlužení celkem 2463 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1710 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v říjnu 2012 28 dlužníků. To je druhý nejnižší počet za rok 2012. Pokud nedojde k  zpeněžení majetku, je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

FIN24

Přestože došlo k zmírnění dynamiky růstu počtu insolvenčních návrhů, neočekává Creditreform do konce roku 2012 v oblasti vývoje počtu insolvenčních návrhů žádnou výraznou změnu situace. Zadlužení domácností dosáhlo dle informací ČNB v září 2012 1,145 bilionu korun. A vzhledem k restriktivním opatřením vlády podvazujícím ekonomiku, přetrvává nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se negativně odráží v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností.

 

Byl pro vás článek přínosný?