Hlavní navigace

Vývoj listopadových insolvencí v České republice

3. 12. 2010

Sdílet

Podle společnosti Creditreform vzrostl v listopadu počet insolvenčních návrhů právnických osob o celou stovku ve srovnání s průměrným počtem insolvenčních návrhů za období leden až říjen 2010. Počty insolvenčních návrhů fyzických osob vzrostly proti listopadu 2009 o 113 %.

Tento stav koresponduje s vývojem konce loňského roku, přesto jeho dynamika předčila naše očekávání,“ komentuje výsledky právnických osob Stanislava Menšíková, analytička Creditreform. Nejvíce insolvenčních návrhů právnických osob se týkalo firem z oboru stavebnictví, maloobchodu s převahou potravin, z oblasti správy a pronájmu nemovitostí a zprostředkování velkoobchodu. „Alarmující je od srpna trvalý vzrůst insolvencí fyzických osob, přičemž je téměř dvaapůlkrát vyšší, než v lednu letošního roku,“ doplnila Stanislava Menšíková z Creditreform.

V listopadu 2010 bylo podáno celkem 1669 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 542 insolvenčních návrhů právnických osob a 1127 návrhů fyzických osob.

 

Insolvenční návrhy CZ*

 

2008

2009

2010

 

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem

v tom PO

v tom FO

Celkem

v tom PO

v tom FO

1

273

106

167

441

296

145

819

348

471

2

495

205

290

594

368

226

1084

424

660

3

487

265

222

678

427

251

1436

523

913

4

497

285

212

723

465

258

1291

456

835

5

390

261

129

694

402

292

1338

444

894

6

409

271

138

891

507

384

1376

471

905

7

418

285

133

863

490

373

 1257

 373

 884

8

436

328

108

824

426

398

1307 

468 

839

9

471

343

128

883

444

439

1347 

432 

915

10

465

322

143

867

465

402

1490 

472 

1018 

11

488

341

147

994

464

530

1669 

542 

1127 

12

525

406

119

1040

501

539

 

 

 

celkem

5354

3418

1936

9492

5255

4237

14414

4953

9461

Zdroj: Creditreform

* insolvenční návrhy podané, může se na daný subjekt opakovat

PO – firmy (obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby)

FO – fyzické osoby, spotřebitelé

 

 

Insolvenční návrhy dle počtu subjektů

 

2008 leden až prosinec

2009 leden až prosinec

2010 leden až listopad

 

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem  

v tom PO

v tom FO

počet subjektů

4600

2913

1687

8394

4570

3824

12362

4319

8043

Zdroj: Creditreform

 

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkursem a nebo stále málo využívanou reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkursů bylo v listopadu 2010 prohlášeno 146. V porovnání jedenácti měsíců roku 2009 a 2010 není vývoj v počtu prohlášených konkursů nijak dramatický, meziroční nárůst činí 3,8 %.

 

Konkursy podnikatelů

měsíc

2008

2009

2010

1

6

106

133

2

31

110

142

3

89

140

158

4

141

146

137

5

119

130

132

6

65

114

149

7

75

148

 121

8

66

121

 123

9

91

143

  121

10

101

138

             117

11

108

129

 146

12

85

128

 

celkem

977

1553

1479

Zdroj: Creditreform

 

Mezi největší firmy, na které byl v listopadu 2010 prohlášen konkurs, patří firmy Compass DKD Czech s.r.o., FB automobil s.r.o., UNICOM Agro, a.s., KIMOS - pila, s.r.o. ad.

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů je stejně jako v měsíci říjnu vysoký. Celkový počet insolvenčních návrhů vzrostl proti listopadu 2009 o 113 %. Teprve v letošním roce se naplno projevují důsledky ekonomické krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, kdy potom fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob je i lepší povědomí lidí o možnostech, které jim v případě platební neschopnosti skýtá insolvenční zákon. Využití osobního bankrotu jako obranu před exekucí potvrzují i údaje Exekutorské komory ČR. V letošním roce očekává Exekutorská komora ČR přibližně 600 tis. exekucí, což je o 118 tis. méně než v loňském roce. Naproti tomu celkový počet insolvenčních návrhů spojených s žádostí o oddlužení již v listopadu přesáhl o 127 % úroveň roku 2009. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V listopadu požádalo o oddlužení celkem 1 044 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno jen v 553 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v listopadu jen 8 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Novinkou, kterou v oblasti insolvencí připravuje pro příští rok Ministerstvo spravedlnosti, je snaha o zamezení zneužití insolvenčního zákona v rámci konkurenčního boje nebo jako donucovacího prostředku k úhradě opožděných nebo sporných faktur. Zápis do insolvenčního rejstříku většinou vede k poškození pověsti  firmy a může vést k odlivu zákazníků, ke změně platebních podmínek a v některých případech může ohrozit ekonomickou stabilitu firmy. O tzv. „šikanózních“ insolvenčních návrzích vědí své firmy jako např. HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG a.s., GEOSAN GROUP a.s., PSJ, a.s. ad.  Podle nového zákona zaplatí navrhovatel hned na začátku poplatek 5 000,- Kč. V případech, kdy bude návrh jasně bezdůvodný, ho soudce rovnou zamítne – bez zápisu do insolvenčního rejstříku. Důvody k okamžitému zamítnutí bude zákon jasně definovat. Navrhovatel navíc může za jasný případ šikany dostat i pokutu.

V roce 2010 očekává Creditreform, že  počet insolvenčních návrhů právnických osob bude zhruba na úrovni roku 2009. U fyzických osob očekáváme nárůst počtu insolvenčních návrhů na více než 10 000, tj. nárůst o 140 % proti roku 2009.

Pro další období Creditreform u právnických osob neočekává výrazný nárůst insolvenčních návrhů a prohlášených konkurzů. Naopak u spotřebitelů lze vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládat další růst insolvenčních návrhů i schválených oddlužení.

 

soutez_casestudy

Doprovodný rozhovor s Cyrilem Moresem, jednatelem společnosti Creditreform v ČR a členem asociační rady Asociace inkasních agentur ČR přinášíme zde

 

Byl pro vás článek přínosný?