Hlavní navigace

Vývoj tuzemských insolvencí v březnu 2012

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů u právnických osob a podnikatelů v březnu konečně stagnoval a byl srovnatelný s únorovými hodnotami. U fyzických osob nepodnikatelů růst počtu insolvencí pokračuje.

Počet insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů klesl při přepočtu na počet dní v měsíci ve srovnání s únorem 2012 o 0,4%. Oproti tomu počet insolvenčních návrhů u nepodnikatelů opět vzrostl. Při přepočtu na počet pracovních dní v měsíci o 7,1 %. V časové řadě od roku 2008 je březnový počet insolvenčních návrhů opět historickým maximem. 

Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku vzrostl letos počet insolvenčních návrhů právnických osob a podnikatelů o 24 %. Dynamika růstu u fyzických osob je opět výraznější, kvartální nárůst dosáhl téměř padesáti procent. 

V insolvenci se vedle již bohužel tradičních odvětví jako stavebnictví a autodoprava začínají objevovat i další obory, například obchod s osobními automobily. Největší firmou v insolvenci byla v březnu hutnická společnost PILSEN STEEL s.r.o.. V tomto případě se jednalo již o druhý insolvenční návrh. První byl v prosinci 2011 zamítnut z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – měsíční přehled

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 2863

 717

 2146

4

1834

535

1299

 

 

 

5

2096

573

1523

 

 

 

6

2154

581

1573

 

 

 

7

1768

495

1273

 

 

 

8

2096

567

1529

 

 

 

9

2116

590

1526

 

 

 

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

7737

2007

5730

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

 

Tabulka 2: Firmy, na které byl v březnu podán insolvenční návrh – dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat

47718706

PILSEN STEEL s.r.o.

Výroba odlitků z oceli

920

3175581000

61858200

Česká Unigrafie, a.s.

Polygrafické služby

320

1171237000

26116715

AUTO-EXNER s.r.o.

Obchod s automobily

120

1000000000

47471174

STATUS a.s.

Stavební činnost

88

973454000

64651711

VIAMONT a.s.

Železniční nákladní doprava

116

527633000

26068435

Stavitelství DE a.s.

Stavební činnost

55

409301000

48025615

AUTO HASE, spol. s r.o.

Obchod s automobily

85

384746000

48268089

ČETRANS a.s.

Silniční nákladní doprava

302

337847000

49689592

KRUH PRAHA a.s.

Stavební činnost

50

300000000

49707507

JOB AIR - CENTRAL CONNECT AIRLINES s.r.o.

Provozování pravidelné letecké dopravy

82

250000000

25040391

CZECH-LOGISTIC, a.s.

Silniční nákladní doprava

132

222587000

Zdroj: Creditreform

 

Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.  Konkurzů bylo v březnu 2012 prohlášeno 167. Ve srovnání s minulým měsícem je po přepočtu na počet pracovních dní počet konkurzů o 2,8 % nižší. Zvýšil se však podíl živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu .

 

Tabulka 3: Prohlášené konkurzy podnikatelů

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 167

 44

4

146

35

 

 

5

178

38

 

 

6

154

43

 

 

7

115

32

 

 

8

124

39

 

 

9

157

50

 

 

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

457

121

Zdroj: Creditreform

 

Obratově největší firmou v konkurzu byla v březnu 2012 společnost Tenzo a.s. Insolvenční návrh podávali věřitelé na tohoto obchodníka s hutním materiálem opakovaně. Teprve pátý insolvenční návrh byl 28. 3. 2012 přeměněn na konkurz. Z důvodu vysokého objemu závazků podalo insolvenční návrh s návrhem na povolení reorganizace na firmu i vedení telekomunikačního operátora MobilKom a.s.. Schůze věřitelů však nakonec odhlasovala řešení úpadku konkurzem a soud 28. 3. 2012 prohlásil konkurz. Reorganizací chtěla řešit svůj úpadek i společnost CENTURION GROUP SE. Vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci se nepodařilo plnit dohodnutý reorganizační plán a vedení firmy požádalo o přeměnu reorganizace v konkurz. Soud 30. 3. firmě vyhověl a prohlásil konkurz.

 

Tabulka 4: Firmy v konkurzu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat

27931552

TENZO, a.s.

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

182

541 808 000

48171000

MobilKom, a.s.

Provozování telekomunikačních sítí

148

327 236 000

47152834

ROULEX, s. r. o. "v likvidaci"

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

56

145 311 000

27568741

Alma Flower s.r.o.

Maloobchod s květinami

185

123734000

60222182

Vladan Rychtář, Z A D

Silniční nákladní doprava

25

120000000

28231261

CENTURION GROUP, SE

Nespecializovaný velkoobchod

75

103452000

46971246

DENDRA Břeclav, s.r.o.

Výroba pilařská

75

102309000

25562797

GRADIOR STEEL, spol. s r.o.

Výroba zámků a kování

63

119484000

26071568

VIA CARGO LOGISTICS s.r.o.

Logistika

7

79161000

25084631

NÁBYTEK UNITED MARKETS s.r.o.

Maloobchod s nábytkem

44

74390000

64829651

Zemědělská technika Lomnice nad Popelkou a.s.

Výroba zemědělských a lesnických strojů

54

24511000

25631446

ITALIANA COSTRUZIONI, s.r.o.

Stavební činnost

5

52628000

zdroj: Creditreform

 

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.  Za čtyři roky platnosti insolvenčního zákona bylo do března 2012 soudem povoleno celkem 63 reorganizací. 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále roste a pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období. Březnové hodnoty jsou opět na maximu a to i ve srovnání s celým obdobím od začátku fungování insolvenčního zákona v roce 2008. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

Na konec se snad všichni umoudří 

V březnu 2012 požádalo o oddlužení celkem 2212 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1345 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v březnu 35 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Počet žádostí o oddlužení stále roste. Proti prvnímu čtvrtletí loňského roku se letos zvýšil o 124 %. Podíl povolených oddlužení je v obou letech srovnatelný a průměrně dosahuje 64 % z celkového počtu žádostí.

Pro další období Creditreform neočekává v oblasti vývoje insolvenčních návrhů zlepšení situace. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností a dalším plánovaným restriktivním opatřením vlády se zvyšuje nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se odrazí v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností.

 

Zdroj: Creditreform

Cloud24

 

Foto: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?