Hlavní navigace

Vývoj tuzemských insolvencí v červnu a za pololetí 2013

3. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Nárůst celkového počtu insolvenčních návrhů činil za pololetí roku 2013 (proti stejnému období 2012) necelých 12 %. Růst přetrvává, ale dynamika je oproti minulým letům výrazně nižší. Pro porovnání: pololetní nárůst insolvenčních návrhů 2012/2011 dosahoval 36 % a 2011/2010 dokonce 56 %.

Počet insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů vzrostl za prvních šest měsíců roku 2013 proti pololetí 2012 téměř o 33 %. V období pololetí 2012/2011 byl nárůst insolvencí u firem a podnikatelů 20 %. Hlavní příčinou tohoto růstu je nárůst insolvencí v segmentu nepodnikajících živnostníků, kdy soudy vykazují v rámci  firem i živnostenské firmy, které mají IČ a současně žádají o oddlužení. Nárůst insolvenčních návrhů u této skupiny je téměř dvojnásobný, zatímco u obchodních společností činí pokles dvě procenta. V červnu 2013 bylo podáno celkem 2783 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 446 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 384 u nepodnikajících živnostníků a 1953 u spotřebitelů.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

 

 

 

 

8

2772

724

2048

 

 

 

 

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

17552

2994

2275

12283

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení.

 

Problematiku živnostenských firem žádajících o oddlužení zkoumala Expertní skupina pro insolvenční právo a dospěla ke stanovisku, že „dlužníkem, který není podnikatelem“ je ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního taková osoba, která není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. Současně bylo dále vyloženo, že podnikatelem není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká. 

Od roku 2013 vykazuje společnost Creditreform skupinu živnostenských firem žádajících o oddlužení, v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů ve sloupci nepodnikající živnostníci.

 

Odmítnuto  jako neopodstatněné

V insolvenčním rejstříku se však stále objevují firmy, na které byl sice podán insolvenční návrh, avšak ten byl záhy stažen podavatelem zpět nebo jej příslušný soud odmítnul jako neopodstatněný. Dne 13.6.2013 byl podán insolvenční návrh na společnost BÖGL a KRÝSL, k.s. Navrhovatelem byla polská PPHU GRITTA SPOŁKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA. Již 19. 6. 2013 vzal navrhovatel svůj insolvenční návrh zpět a soud vydal 27. 6. 2013 usnesení o zastavení řízení. Další velkou firmou,  na kterou byl podán insolvenční návrh, je společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.. Navrhovatelem byla společnost Alpine Golf s.r.o., která podala insolvenční návrh 10. 6. 2013. Hned 14. 6. 2013 soud tento insolvenční návrh odmítl, protože nesplňoval požadované náležitosti. 

Z hlediska odvětví bylo nejvíce  insolvenčních návrhů z oblasti stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, pohostinství a sektoru služeb v oblasti nemovitostí.

 

Stejně jako v červnu 2012 je nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem v Jihomoravském kraji. Druhý v pořadí je Moravskoslezský kraj. HM Praha si polepšila a posunula se druhé příčky v pololetí 2012 na čtvrtou pozici. Nejlépe si stejně jako v minulých letech stojí Středočeský kraj, kde je dlouhodobě počet insolvencí na 1000 registrovaných firem nejnižší.

 

Tabulka 2: Insolvence firem* za pololetí 2012 a 2013 podle regionů

Kraj

počet firem v insolvenci k 30.6.2012

počet firem v krajích celkem k 30.6.2012

Insolvence na 1000 registrovaných firem k 30.6.2012

počet firem v insolvenci k 30.6.2013

počet firem v krajích celkem k 30.6.2013

Insolvence na 1000 registrovaných firem k 30.6.2013

Jihomoravský

464

289636

1,60

426

293850

1,45

Moravskoslezský

281

247914

1,13

312

243895

1,28

Plzeňský

109

147198

0,74

164

147913

1,11

HM Praha

620

532338

1,16

590

546952

1,08

Zlínský

139

136594

1,02

143

137841

1,04

Pardubický

112

113755

0,98

111

114931

0,97

Karlovarský

70

83570

0,84

77

84005

0,92

Olomoucký

103

138001

0,75

118

134812

0,88

Královehradecký

110

134417

0,82

116

134397

0,86

Jihočeský

137

158526

0,86

136

158486

0,86

Liberecký

71

118792

0,60

84

119681

0,70

Vysočina

89

106312

0,84

73

106136

0,69

Ústecký

133

179172

0,74

113

178910

0,63

Středočeský

145

317299

0,46

177

322419

0,55

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkursů bylo v červnu 2013 prohlášeno 167, z toho počet konkurzů živnostníků činil 52. Nejvíce konkursů bylo v červnu prohlášeno v odvětví velkoobchodu, maloobchodu a stavebnictví. 

Celkový počet konkursů vzrostl za období leden až červen 2013 proti pololetí 2012 o 19 %. Razantnější je nárůst živnostenských firem v konkurzu, který činí proti pololetí 2012 40 %.

 

Tabulka 3: Konkursy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

 

 

8

158

46

 

 

9

163

45

 

 

10

196

60

 

 

11

169

54

 

 

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

1098

360

zdroj: Creditreform

 

 

Tabulka 4: Firmy v konkursu za červen 2013 dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

25773801

Novinová a poštovní s.r.o.

Obchodní činnost s novinami a časopisy.

1200

1 162 403 000

49814079

HELAR, s.r.o.

Výroba a prodej motocyklových přileb a přileb na sněžné skútry.

150

330 298 000

25082400

U Rytířů, s.r.o.

Obchod s masem a uzeninami

0

220 581 000

25053892

UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci"

Peněžní a úvěrové služby

18

181 161 000

46886419

Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.

Výroba a prodej užitkového, hotelového a ozdobného porcelánu

240

168 485 000

25307983

NERIA a.s.

Vývoj, výroba a prodej otopných těles a krbových kamen

120

160 000 000

24744115

TOPSTEEL s.r.o.

Výroba odlitků z oceli, nákup a prodej nerezového materiálu

48

97 452 000

26845121

GOLDBERG Textil a.s.

Výroba a prodej průmyslových tkanin

55

90 833 000

16949757

RESTAURANT MANAGEMENT s.r.o.

Hostinská činnost

80

83 848 000

15057721

MSP automatik, s.r.o.

Výroba rozvaděčů, elektroinstalace

70

80 446 000

27511545

STIHAL a.s.

Maloobchodní prodej obuvi a kožené galanterie

80

79 833 558

zdroj: Creditreform

 

Společnost Novinová a poštovní s.r.o. odštěpila k 1.1.2012 část své podnikatelské činnosti do společnosti Merkiles one s.r.o. a Mundosa one s.r.o.. V úpadku je od 14. 3. 2013, konkurs byl prohlášen 21. 6. 2013. Společnosti Neria a.s. a Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. měly soudem povolenou reorganizaci. Obě firmy požádaly soud o přeměnu reorganizace v konkurs. Důvodem byla skutečnost, že se nedařilo plnit reorganizační plán. Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu na společnost STIHAL a.s. schválil soud 27. 6. 2013. Konkurs bude řešen jako nepatrný, protože dlužník již neměl za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu obrat větší než 2 mil. CZK. 

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

 

 

Jak dosíci oddlužení

Za celou dobu platnosti insolvenčního zákona (tj. od ledna 2008) bylo povoleno 79 reorganizací, z toho v roce 2013 8 reorganizací. 5 původně povolených reorganizací u společností LOGURAN a.s., KORFIL a.s., LESS a.s., NERIA a.s. a Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. bylo v průběhu prvního pololetí 2013 přeměněno v konkurz. Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dlouhodobě dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. Poprvé v prvních šesti měsících roku 2013 je však možné pozorovat zvolňující se tempo růstu počtu insolvencí u spotřebitelů. Nárůst počtu insolvenčních návrhů dosáhl v období šesti měsíců 2013/ 2012 jen 4,9%. Přitom ve srovnání šesti měsíců roku 2012 a 2011 byl nárůst insolvencí 42% a v období leden - červen 2011/2010 dokonce 76%. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. 

V červnu 2013 požádalo o oddlužení celkem 2245 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1652 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 43 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Věková struktura  osob, u kterých bylo povoleno oddlužení se proti pololetí roku 2012 nijak výrazně nezměnila. Hlavní podíl žadatelů s povoleným oddlužením představuje skupina ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Následuje skupina ve věku 41 – 50 let. Nejnižší zastoupení v rámci osob žádajících o oddlužení mají mladí lidé do 30 let a důchodci.

 

Co bude... 

I ve druhé polovině roku 2013 očekává Creditreform růst insolvenčních návrhů. Předpokládáme však, že dynamika růstu zůstane na současné mírnější úrovni. U firem se insolvence budou nadále týkat zejména malých a středních firem a bude pokračovat čištění trhu v segmentu nepodnikajících živnostníků. U spotřebitelů bude počty insolvenčních návrhů nadále ovlivňovat zejména faktor zaměstnanosti. Očekáváme pokračování diferenciace zadluženosti spotřebitelů podle jednotlivých krajů a zvýšení podílu movitějších žadatelů o oddlužení.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?