Hlavní navigace

Y Soft: expanze s počátkem v podnikatelském inkubátoru JIC

Sdílet

„Naše řešení zvládne zpracovat tisíce tisků ze stovek poboček během minuty – to vše v provozech, kde je výpadek tisku a kopírování nemyslitelný,“ říká Martin Zikmund, finanční ředitel společnosti Y Soft.

Společnost Y Soft vznikla v roce 2000, založili ji tehdy studenti v brněnském podnikatelském inkubátoru (Jihomoravské inovační centrum - JIC). V průběhu let se rozrostla na současných sto pracovníků. Přitom z toho v České republice působí sedmdesát lidí, zbytek v zahraničí. O zajímavém zaměření firmy a tajemství jejího úspěchu i v současných nelehkých dobách hovoříme s Martinem Zikmundem, finančním ředitelem společnosti.

 

Martin ZikmundZaměření vaší firmy je skutečně dosti speciální. Dá se jednoduše popsat? 

Věřím, že ano. Týká se tisku a kopírování. Základní činností společnosti Y Soft je výzkum, vývoj, výroba a prodej inteligentních tiskových řešení s názvem SafeQ Professional a SafeQ Enterprise. Tato řešení musí umět zvládnout zpracovat tisíce tisků ze stovek poboček během minuty – to vše v provozech, kde je výpadek tisku a kopírování nemyslitelný. Vyvíjíme k tomu vlastní hardware i software. Nejdříve jsme se zaměřili na segment středních a velkých firem, které potřebují mít dobře zabezpečený tisk i kontrolu nad tím, co a v jakém objemu se tiskne. Tyto podniky chtějí také optimalizovat své tiskové prostředí, aby dokonale využily své tiskové stroje. Nyní vstupujeme i na trh malých firem s nabídkou našeho řešení SafeQ Instant. Naše služby a produkty SafeQ jsou součástí celkového řešení dodávky kopírek nebo velkých tiskových strojů, které jsou hardwarovým základem, ke kterému my dodáváme lepší inteligenci.

 

Sedíme spolu v brněnském pracovišti firmy, které ale zdaleka není jediné… 

To je pravda. Hlavní sídla firmy jsou dvě – v Praze a v Brně, ale pobočky najdete v Maďarsku, Dánsku, Izraeli, USA a Japonsku. Růst firmy, i v komplikované současnosti, je rychlý, řádově desítky procent ročně. Obrat máme sto padesát milionů korun ročně. V posledních pěti letech nepřetržitě generujeme zisk. Přitom je naše firma financována výhradně soukromým českým kapitálem.

 

Díky vašemu řešení, jak se můžeme dočíst ve firemních materiálech, se dá ušetřit až třicet procent papíru. To je velké číslo i v souvislosti s ochranou životního prostředí. Odráží se to nějak třeba v podpoře ze strany Ministerstva životního prostředí nebo zelených iniciativ? 

Žádnou podobnou podporu nemáme, ale když se ucházíme o dotační projekty, kde se klade důraz na ekologii a šetrnost v oblasti životního prostředí, sbíráme tu plusové body při kvalifikaci těchto projektů.

 

Základem pro řízení a provoz moderní firmy jsou dobře zvládnuté toky dat, údajů a jiných informací uvnitř i mezi jednotlivými segmenty společnosti. Jako softwarová firma jste řešili tuto oblast vlastními silami?

Nikoliv, protože jsme přece jen specializovaní na poněkud jiný obor. A také nemá smysl znovu objevovat Ameriku. Zvolili jsme hotové osvědčené řešení, které nás v konečném důsledku vyšlo levněji. Když jsme se asi před čtyřmi roky rozhodli pro výraznou investici do nového informačního systému, protože do stávajícího při dynamice našeho růstu to už nebylo možné, vybrali jsme si mezi různými možnostmi systém Helios Green. To je nejvyšší verze systémů Helios, které produkuje společnost Asseco Solutions. Systém máme implementován zde v České republice, protože je tu hlavní produkční linka i oddělení výzkumu a vývoje. Ale uvažujeme o tom, že bychom systém zpřístupnili i našim pobočkám mimo republiku tak, aby i tamní zaměstnanci s ním mohli pracovat – zpracovávat objednávky, administrativu a sledovat další toky informací.

 

Co především rozhodovalo při výběru nového systému? 

Několik faktorů. Hledali jsme systém poměrně otevřený, modulární, abychom si – jako softwarová firma – mohli na něj spoustu věcí navázat sami. Chtěli jsme, aby systém nezvládal jenom účetnictví, ale aby v něm byla silná vazba na důležité moduly výroby a skladu. Samozřejmě potřebujeme také sledovat zákaznické objednávky, jejich historii a komunikaci s klienty. To vše nám Helios umožňuje.

 

A výsledek v praxi? 

Se základním systémem jsme spokojeni. Potřebovali jsme v něm některé speciální úpravy, které se nám ve spolupráci s dodavatelem podařilo úspěšně zavést. Jako softwaroví specialisté klademe Asseco Solution často velmi kvalifikované a sofistikované dotazy a je pro nás důležité, abychom měli i profesionální podporu. Zkrátka – jsme dosti nároční zákazníci, což je, doufám, i dodavatelem ceněno jako možnost dalšího rozvoje systému.

 

Jistě nový informační systém také přispěl svým dílem k vámi zmiňovaném trvalému zisku a růstu firmy. Co ale považujete za rozhodující faktory úspěchu v nikoliv příznivém ekonomickém prostředí minulých let? 

Především – všechny zisky, které firma vytvořila, jsme reinvestovali do výzkumu, vývoje a dalšího růstu. I letošní fiskální rok, který skončil 30. června, bude ve výsledku rokem růstovým. Hlavní příčina tkví v tom, že se neustále snažíme náš produkt inovovat (získali jsme ocenění IT Produkt roku 2010) a zároveň hledáme nové prodejní kanály a odbytová teritoria. Proto ta pobočková expanze. Daří se nám víc oslovovat partnery i v oblastech, kde nejsme přímo účastni v rámci globálních kontraktů. Náš úspěch byl dříve postaven na pokrytí trhu v České republice a nejbližším okolí, nyní je hlavním faktorem dalšího růstu export na zahraniční trhy.

 

K popisované expanzi vám prostředky z vlastního zisku pravděpodobně většinou nestačí... 

Zajisté ne. S každým růstem stoupají nároky na jeho další profinancování. Vedle zisku část kryje i bankovní financování. Máme dlouholetého finančního partnera v Raiffeisenbank Bank, se kterým jsme se i v době krize dokázali dohodnout na časovém i objemovém rozšíření financování našeho rozvoje. Základem ovšem je dobře postavený byznys plán, solidní historie a výhled do budoucna, což vše z nás dělá důvěryhodného partnera pro bankovní instituce. Nemáme potíže se získáváním externích finančních prostředků.

 

V současnosti se zdá, že zavedení eura v České republice se odsouvá téměř do nedohledna. Je to pro vás jako firmu s bohatými mezinárodními kontakty špatná nebo možná i dobrá zpráva? 

Je to pro nás zpráva dobrá i špatná. Špatná v tom smyslu, že bude dále trvat kurzové riziko vůči dolaru i euru. Také nám samozřejmě neprospěje posilování české koruny, předpokládáme-li, že se bude české ekonomice v blízké budoucnosti dařit. Dobrá zpráva je v tom, že nás nezavedení eura nutí myslet na to, jak si udržet konkurenceschopnost v posilujícím kurzu koruny i za několik dalších let. Základem je zvyšování produktivity – podaří-li se to, posilování kurzu překonáme.

 

Jakými nástroji a metodami hodláte produktivitu zvyšovat? 

Programovat, vyvíjet, vyrábět a poskytovat služby lze přece různými způsoby. Proto u nás jde především o přenastavení procesů, změny metodik vývoje a výroby. Cílem je, aby se spotřebovalo méně zdrojů, času a peněz. Dále je také třeba využít mezinárodní synergie. Vstupovat do jednání s partnery v počáteční fázi vývoje tak, aby naše produkty byly plně kompatibilní bez dalších nároků na změny a úpravy.

Produktivita práce je podmíněna starostí o lidi.  Investujeme čas i peníze do vzdělávání našich zaměstnanců a hodláme tuto nákladovou položku dále posilovat, na rozdíl od ostatních nákladů. Při náboru nových zaměstnanců klademe maximální důraz na jejich profesní vyspělost a zkušenost a tím získáváme další know-how. Plánujeme další zvyšování počtu zaměstnanců a hledáme profesionály.

 

Jaké vidíte pro vás rezervy ve fungování podnikatelského prostředí České republiky? 

Velkou pozornost a ostražitost z naší strany si vyžadují například daňové zákony. Nejde přitom ani tak o celkovou daňovou zátěž, ale především o zbytečnou složitost legislativy. Dokážu si ji představit mnohem jednodušší a přitom by zůstala spokojenost na obou stranách – ve státním rozpočtu i u nás. Ale jde nejenom o daně: Tím, že máme dobře nastavené vztahy s dodavateli i odběrateli, nedostáváme se do žádných zásadních sporů, kde bychom narazili na slabiny našeho právního prostředí. Spolupracujeme také s renomovanou právní kanceláří, což nás rovněž chrání před zbytečnými konflikty.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?