Hlavní navigace

Z tuzemských podnikatelů se stávají individualisté

20. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Nejoblíbenější právní formou pro podnikání v České republice jsou dlouhodobě společnosti s ručením omezeným. Téměř 85 % společností s ručením omezeným je vlastněno fyzickými osobami. Prostřednictvím společnosti s ručením omezeným podniká více než 354 922 Čechů a více než 139 tisíc cizinců. Údaje vyplývají z detailní analýzy vlastnických vztahů tuzemských společností s ručením omezeným, kterou dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Poznámka: Dle databází Bisnode je aktuálně na trhu 25 334 aktivních akciových společností a 376 218 společností s ručením omezeným.

 

V květnu 2014 Bisnode ve svých databázích evidoval 376 218 aktivních společností s ručením omezeným, které obecně reprezentují malé a střední podnikání. Většina z nich (84,75 %) je výhradně v rukou fyzických osob: 46,15 % (173 616) ovládá jedna fyzická osoba a 38,60 % (145 220) kontroluje více fyzických osob společně. Právnické osoby vlastní necelých 9 % společností s ručením omezeným. 

Za posledních pět let, kdy Bisnode tyto statistiky detailně sleduje, vzrostl podíl firem, které vlastní jedna fyzická osoba o 8,56 % (z 37,59 % v roce 2009 na 46,15 % v roce 2014), zatímco podíl společností ovládaných více fyzickými osobami klesl o 9,45 % (z 48,05 % na 38,60 %). „Za posledních pět let vzrostl počet společností s ručením omezeným, které vlastní právě jedna fyzická osoba o více než polovinu. Tento trend potvrzuje pravdivost rčení „Chceš-li přijít o kamaráda, začni s ním podnikat“. Z tuzemských podnikatelů se stávají individualisté. Čím dál jasněji preferují podnikání bez dalších společníků – předcházejí tím konfliktům a snižují rizika. Nicméně za výrazným nárůstem počtu firem s jediným vlastníkem stojí i fakt, že živnostníci a fyzické osoby pro své podnikání stále častěji volí právní formu společnosti s ručením omezeným. Ve srovnání s podnikáním na živnostenský list je hlavním důvodem omezení rizik a zvýšení prestiže,“ komentuje výsledky studie analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že největší riziko spojené s podnikáním na fyzickou osobu spočívá v tom, že živnostník ručí celým svým majetkem, zatímco u společnosti s ručením omezeným podnikatelé firem celým majetkem neručí.

 

 Společnosti s ručením omezením podle vlastnické struktury

 

Počet

(květen 2014)

Podíl

na celku

Počet

(květen 2013)

Podíl

na celku

Počet

(březen 2012)

Podíl

na celku

Sro vlastněné právě jednou PO

31 192

8,29%

28 505

7,98%

26 144

7,62%

Sro vlastněné více než jednou PO (a ne FO)

5 109

1,36%

5 151

1,44%

5 605

1,63%

Sro vlastněné společně PO a FO

13 367

3,55%

13 196

3,69%

12 651

3,69%

Sro vlastněné právě jednou FO

173 616

46,15%

160 297

44,88%

141 647

41,30%

Sro vlastněné více než jednou FO (a ne PO)

145 220

38,60%

142 741

39,97%

145 107

42,31%

Ostatní

7 714

2,05%

7 271

2,04%

11 839

3,45%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Vysvětlivky: PO – právnická osoba, FO – fyzická osoba

 

Podle analýzy Bisnode má majetkový podíl v jedné nebo více společnostech s ručením omezeným více než 354 922 Čechů a více než 139 029 cizinců. „Z uvedené statistiky vyplývá, že každý třicátý Čech, a to včetně dětí a nemluvňat, podniká prostřednictvím společnosti s ručením omezeným,“ upozornila Petra Štěpánová. (poznámka: k 31 .3. 2014 dosáhl počet obyvatel v ČR 10 517 408, zdroj: ČSÚ) „Počet Čechů, majitelů společností s ručením omezeným za poslední dva roky vzrostl o 16 %, zatímco počet zahraničních vlastníků se snížil o 20 %. Podnikatelské aktivity Čechů zcela jistě rostou, nicméně naše statistiky jsou ovlivněny tím, že domicil fyzických osob odvozujeme z adresy uvedené v obchodním rejstříku, což částečně vysvětluje výrazný pokles počtu zahraničních fyzických osob, které vlastní společnosti s ručením omezeným, neboť roste počet cizinců, kteří si do obchodního rejstříku zapisují adresu bydliště v Česku,“ uzavřela analytička Bisnode.

 

 

Struktura vlastníků (fyzických osob) společností s ručením podle domicilu

Domicil fyzické osoby*

Počet (červen 2014)

Podíl na celku

Počet (květen 2013)

Podíl na celku

Počet (březen 2012)

Podíl na celku

Tuzemské FO

354 922

71,85%

346 291

71,66%

306 232

63,82 %

Zahraniční FO

139 029

28,15%

136 955

28,34%

173 636

36,18 %

Celkem

493 951

100,00%

483 246

100,00%

479 868

100,00 %

*členěno podle adresy fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku

Vysvětlivky: FO – fyzická osoba

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?