Hlavní navigace

Žádejte o dotace na výzkum a vývoj

18. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © yanlev - Fotolia.com
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR oznámilo vyhlášení poslední výzvy programu Potenciál, ze kterého můžou podnikatelé čerpat dotace na strojní a technologické vybavení pro výzkumné a vývojové aktivity.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR oznámilo vyhlášení poslední výzvy programu Potenciál, ze kterého můžou podnikatelé čerpat dotace na strojní a technologické vybavení pro výzkumné a vývojové aktivity.

 

Na co lze získat dotace z programu Potenciál 

Hlavním předmětem projektu v rámci programu Potenciál musí být pořízení potřebného výzkumného a vývojového zázemí, a to ve formě investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Minimálně 50 % celkových způsobilých investičních výdajů musí směřovat do nákupu strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí. Dotaci lze kromě toho získat také na:

* nákup softwaru, licencí a duševního vlastnictví,

* stavební aktivity a rekonstrukce související s projektem,

* provozní náklady projektu (pro malé a střední podniky).

 

Dotace EU mohou v rámci programu Potenciál čerpat podniky všech velikostí, přičemž její výše se v závislosti na regionu, kde je projekt realizován, a na velikosti podniku pohybuje v rozmezí 40 až 60 % způsobilých výdajů. Na jeden projekt přitom můžete získat až 50 milionů korun.

 

Program Alfa financuje provozní náklady 

Program Alfa podporuje projekty aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí. Příjemcem podpory může být právnická, fyzická osoba či výzkumná organizace. Míra podpory se stanovuje dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a pohybuje se v rozmezí 50 až 100 % v oblasti aplikovaného výzkumu, respektive mezi 25 až 100 % při experimentálním vývoji.

 

Dotace lze žádat na tzv. uznané náklady projektu:

* osobní náklady a výdaje výzkumných pracovníků,

* náklady na pořízení hmotného majetku,

* náklady na pořízení nehmotného majetku (software, patenty),

* další provozní a doplňkové náklady.

FIN24

Návrhy projektu je možno podat od 7. června do 24. července 2012.

V případě zájmu o některý z těchto dotačních programů kontaktujte předního poskytovatele služeb v oblasti dotačního poradenství, společnost eNovation s.r.o. prostřednictvím e-mailu enovation@enovation.cz nebo dotační linky 800 190 163.

Byl pro vás článek přínosný?