Hlavní navigace

Ženy manažerky sice vnímají MBA studium pozitivně, do vzdělání svých podřízených však investují méně než muži

23. 7. 2015

Sdílet

 Autor: © nyul - Fotolia.com
Celkem 76 % zaměstnavatelek a 74 % zaměstnavatelů si myslí, že titul MBA pomáhá jeho držitelům zvýšit uplatnění na trhu práce.

Jak si ale obě skupiny stojí v případě investic do vzdělání svých pracovníků? Muži ve vedoucích pozicích jsou ochotni hradit více, avšak na rozdíl od žen by plnou výši studijního programu svému zaměstnanci nezaplatili.

 

MBA titul pomáhá k úspěšné kariéře pracovníka, zvyšuje jeho hodnotu na trhu práce a přináší mu vyšší finanční ohodnocení. V posledních letech se výrazně mění i postoj českých zaměstnavatelů, kteří začínají vnímat studium zaměstnance jako výhodnou investici. Je však rozdíl mezi tím, když vaši firmu řídí muž nebo žena? Z průzkumu agentury IPSOS pro institut CEMI vyplynulo, že více jsou k ní nakloněni muži, celých 38 % dotázaných se již rozhodlo své podřízené ve studiu MBA podpořit. O 16 % méně žen odpovědělo na tuto otázku kladně.

„Muži i ženy ve vedoucích pozicích si myslí, že titul MBA zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce. Je potěšující vidět, že zaměstnavatelé začínají podporovat studijní ambice svých podřízených, ba co víc, jsou ochotni i finančně přispět,“ říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika.

 

Finanční spoluúčast, kterou by byli ochotni muži i ženy nejčastěji svému zaměstnanci poskytnout jako benefit, se pohybuje ve výši 50 – 79 %. V této kategorii by přispělo o čtvrtinu více mužů než žen, konkrétně 67 % zaměstnavatelů a pouze 41 % zaměstnavatelek. Na druhou stranu, pokud se ženy rozhodnou investovat, jsou navzdory mužům v daleko vyšší míře ochotné svým zaměstnancům uhradit náklady i za celé studium. Zatímco 14 % z nich nemá s úhradou v plné výši problém, mezi dotazovanými muži se nenašel žádný. Shoda mezi oběma skupinami nastala v případě pokrytí 20 – 49 % nákladů spojených se studiem MBA. Tuto částku by investovalo 22 % mužů i žen.

 

Zdroj: Průzkum agentury IPSOS pro institut CEMI (Central European Management Institut).

Byl pro vás článek přínosný?