Hlavní navigace

Aby se udržitelný rozvoj mohl stát otcem zítřka, musí se nejprv stát synem dneška

6. 1. 2014

Sdílet

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Otázky udržitelného rozvoje si dnes pokládá a musí pokládat stále více manažerů ze všech oblastí, a to i z řad finančních ředitelů. Udržitelný rozvoj totiž není jen o tom, jak lépe nakládat s neobnovitelnými zdroji, chránit přírodní bohatství, zachovávat ekosystémy a biodiverzitu či zvládat důsledky přelidnění, které je vlastně také ekologickým problémem. Dotýká se i mikrosvěta každé společnosti a dopadá i na konkrétní finanční výsledky.Trvale udržitelný rozvoj je sice v globálu podmíněn vznikem příslušné legislativy a pravidel, ale účinný je jen při naplnění mimo jiné dvou základních podmínek. Za prvé, že všichni účastníci systému budou tato pravidla znát a budou se v nich orientovat a rozumět jim, a za druhé, že budou mít motivaci je dodržovat a formálně i neformálně je zavádět do každodenní praxe.

 

Rozvíjet zaměstnance ku prospěchu celé firmy

A právě této implementaci udržitelného rozvoje, vzdělávání a vyčíslování konkrétních výsledků se mimo jiné věnuje společnost Centrum andragogiky prostřednictvím vzdělávacích kurzů, kulatých stolů, konferencí a od loňského roku i prostřednictvím Klubu zlepšování.

Podstatou Klubu zlepšování je informovat manažery z jednotlivých oblastí (finanční, personální, obchodní, výrobní…) o nástrojích a metodách umožňujících nejen čelit úspěšně dopadům krize či recese, ale i rozvíjet své zaměstnance ku prospěchu celé firmy.

 

Jelikož proces informování a popularizace probíhá také prostřednictvím setkávání manažerů z různých oborů formou kulatých stolů a workshopů, vzniká trojí přidaná hodnota:

1. Manažeři získají potřebné informace o zmíněných nástrojích a metodách (zejména např. kontinuální zlepšování, zamezení plýtvání, optimalizace procesů apod.).

2. Vzájemně konzultují své postřehy, problémy a zkušenosti s jejich řešením (diskuse nad případovými studiemi z praxe účastníků).

3. V rámci interaktivní moderované diskuse se podílejí na vylepšování předmětných nástrojů a metod (zpětná vazba a vyhodnocení). 

Velkou výhodou je, že jednotlivá setkání jsou připravována s ohledem na cílovou skupinu, čímž v rámci Klubu zlepšování vznikají takzvané profesní týmy – skupiny, kterým je program i jeho náročnost přizpůsobena a s ohledem na ně je i nastavena systematická provázanost jednotlivých akcí. Naše akce Klubu zlepšování naleznete zde.

 

Zisk sám o sobě nemá smysl

Centrum andragogiky téma udržitelného rozvoje popularizuje nejen jako žádoucí a nedílnou součást firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Tato naše činnost, kterou ve prospěch udržitelného rozvoje neustále realizujeme, v loňském roce vyvrcholila tím, že rok 2013 byl zvolen naším rokem udržitelného rozvoje, čímž logicky navázal na předchozí roky a jejich témata ETIKA (2010), LOAJALITA (2011) a CSR (2012), která společně s tématem roku 2014 – INOVACE tvoří logický celek, bez něhož samotné dobývání materiálních hodnot, tvorba zisku a přidané hodnoty je pouhou sebedestrukcí a v dlouhodobém časovém horizontu i prvním krokem k zániku života. Platí tedy: „Aby se udržitelný rozvoj mohl stát otcem zítřka, musí se nejprve stát synem dneška.“

 

Autorka článku PhDr. Marie Jírů je majitelka Centra andragogiky, s.r.o. a Centra zlepšování, s.r.o.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?