Hlavní navigace

CAFIN slaví 2. narozeniny

3. 4. 2012

Sdílet

„Provedli jsme rozsáhlý průzkum finančních pozic. Výsledky nastiňují, jak vypadá typický kariérní postup pro určité pozice,“ říká Olga Cechlová z České asociace pro finanční řízení (CAFIN).   

Důležitou aktivitou asociace v minulém roce byla činnost pracovních skupin. V rámci CAFIN působí čtyři: Modely řízení firemní výkonnosti, IFRS platforma, MIS Exchange a Kariérní standardy. Právě poslední zmiňovaná byla v uplynulém roce nejaktivnější. Pracovní skupině Kariérní standardy se podařilo udělat rozsáhlý průzkum na poli finančních pozic. „Od více než 500 osob jsme byli schopni získat vzorek téměř 1900 různých pracovních zkušeností,“ říká vedoucí skupiny Olga Cechlová. Data z průzkumu posloužila k popisu pozic finančního ředitele, finančního manažera, vedoucího controllingu a controllera. „Zaměřili jsme se na vzdělání a pracovní zkušenosti osob, které na daných pozicích působí či působili. Zajímalo nás, jak dlouhou dobu strávili na jednotlivých typových pozicích, zda a jaký vliv to hrálo na jejich další kariéru. Průzkum nám také ukázal, jaká je průměrná služební doba na těchto pozicích,“ vysvětluje. „Pomocí těchto výsledků jsme tak schopni nastínit, jak vypadá typická kariérní cesta na pozici například vedoucího controllingu.“

Výsledky průzkumu poslouží k vytvoření kariérní mapy finančních pozic v ČR, kterou bude asociace pravidelně revidovat a obnovovat. Ladislav Profota k tomu dodává: „Standardy nejsou nepohyblivé předpisy, ale mají povahu dosažitelného sdíleného cíle. Vyjadřují průnik mezi tzv. objektivními požadavky na plnění pracovních činností a mezi realitou danou aktuálním stupněm profesního vývoje.“ Získaná data z průzkumu byla využita ještě jinak: L. Profota a O. Cechlová se po odborné stránce podíleli na popisu finančních pozic pro národní soustavu povolání. Do pracovní skupiny Kariérní standardy jsou zapojeni dále odborníci z praxe a představitelé personálních agentur.

 

Nejenom standardy živ je člověk

Také pracovní skupina IFRS platforma byla v minulém roce aktivní. Jejím cílem bylo zmapovat reálný stav užívání IFRS v českých firmách. Tento projekt poukázal na zajímavé skutečnosti: polovina dotázaných společností neeviduje majetek pro účely IFRS závěrky dle komponent, tři čtvrtiny respondentů dokonce při první aplikaci IFRS neprovedly ani přehodnocení majetku na komponenty a skoro dvě třetiny českých firem neprovádí přecenění majetku a závazků dceřiných společností na reálné hodnoty k datu akvizice pro účely české konsolidace. 

Několikrát do roka se podařilo zorganizovat setkání členů asociace nad nejrůznějšími tématy: interní audit rozebíral Tomáš Pivoňka, jeden z předních expertů na tuto problematiku, podle něhož nelze při interní kontrole zaujmout nezávislé stanovisko. Další setkání se týkalo metody Six Sigma, kterou členům CAFIN přiblížil Michal Stránský, držitel certifikace Master Black Belt Six Sigma. Mezi probíraná témata patřil dále třeba proces reportingu v moderním pojetí, proces plánování v kontextu moderních nástrojů či výhody manažerských simulátorů. Velké pozornosti se těšila přednáška Hany Žůrkové o morálním hazardu a jeho prevenci, kterou si připravila pro CAFIN Day. Podle jejích slov „bývá morální hazard v manažerském odměňování považován za jeden z hlavních faktorů, které přispěly k finanční a hospodářské krizi v letech 2007 až 2009. Proto je správné řízení lidského potenciálu jedním ze zásadních kritérií úspěchu podniku.“ Posledního setkání v uplynulém roce se zúčastnil ředitel divize strategie ČEZ, Pavel Cyrani, který se podělil o svůj recept, jak být úspěšný v tom, co člověk dělá: „Naslouchat, být pokorný, nebát se a ptát se, to jsou pravidla, která uplatňuji ve své práci.“

 

Značka posiluje  

Cílem asociace je podporovat výzkum, výuku a vzdělávání na poli finančního řízení a vydávání příslušných publikací; podporovat výměnu zkušeností a spolupráci mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem. Asociace vypracovává procesní, metodické, tematické a oborové standardy v oblasti finančního řízení a řízení výkonnosti a dále se podílí na vypracování systému rozvoje finančních pozic a standardů dalšího vzdělávání pro finanční pozice, včetně podpory jejich prosazení do praxe firem. Spolupracuje s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty na poli finančního řízení. 

Česká asociace pro finanční řízení započala svoji činnost na přelomu března a dubna 2010; aktuálně má bezmála 200 členů: „Členská základna se stále rozšiřuje, což dokládá, že základní zaměření asociace je pro její členy nejen zajímavé, ale i užitečné a tedy i poptávané,“ hodnotí situaci předseda asociace, Ladislav Profota. „Své příznivce má asociace i v rámci působení na portálu LinkedIn. V tuhle chvíli představuje CAFIN 9. největší českou skupinu, máme skoro tisíc příznivců.“ 

Pro své členy nabízí organizace odebírání odborného časopis zdarma, slevy na vzdělávací semináře, zvýhodněnou nabídku odborně zaměřené literatury, několik workshopů během roku i možnost využít bohatě zásobené knihovny. Pod záštitou asociace vznikla mimo jiné série rozhovorů o aktuálních trendech na různých pozicích v rámci finančního oddělení.

 

 

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?