Hlavní navigace

ČEPS posiluje financování: šéfem Treasury je Jiří Vrba

13. 1. 2011

Sdílet

Hlavní důvody pro tak rozsáhlý investiční program ČEPS jsou:

  • obnova stávajících vedení, která byla postavena převážně v 70. letech minulého století,
  • požadavky na připojení nových zdrojů a odběrů,
  • odstranění úzkých míst pro mezinárodní obchod v souvislosti s podporou evropského energetického trhu a s integrací  obnovitelných zdrojů zejména v severní části Evropy. 

ČEPS, jak oznámila předevčírem, počítá s tím, že v letech 2011 až 2023 má být postaveno pět nových rozvoden 400 kV (dnes jich je 24) a 675 km nových vedení 400 kV (dnes 3479 km), což představuje 20procentní nárůst zařízení přenosové soustavy 400 kV. Hlavním zdrojem pro financování investic bude vlastní zisk, cizí kapitál a dotace EU.

ČEPS v souvislosti s tak rozsáhlým požadavkem na financování posílil svůj tým a od 1. ledna 2011 zřídil novou sekci zabývající se financováním. Ředitelem Treasury se stal Jiří Vrba. 

 

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden (400 kV + 200 kV) s 67 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV a s napěťovou hladinou 220 kV. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací lze nalézt na www.ceps.cz.

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?