Hlavní navigace

Čistý konsolidovaný zisk České spořitelny dosáhl 14,3 mld. Kč

26. 2. 2016

Sdílet

Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,3 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2014 činil 15,1 mld. Kč. V meziročním porovnání se snížil o 5,2 % kvůli klesajícím provozním výnosům a mírnému růstu provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v důsledku přetrvávajících nízkých tržních úrokových sazeb, kde ani zrychlený růst úvěrů nedokázal zvrátit negativní vývoj čistého úrokového výnosu. Růst provozních nákladů odráží investice do vývoje nových digitálních aplikací a projekty zaměřené na plnění regulatorních požadavků. Čistá tvorba opravných položek na úvěrová rizika meziročně poklesla o 29,0% v důsledku silného růstu české ekonomiky, zvyšování reálných mezd a snižování nezaměstnanosti, což vedlo ke zlepšení kvality úvěrového portfolia.

 

„Uplynulý rok vnímám jako úspěšný, důkazem toho jsou výborné obchodní výsledky. A to i přes skutečnost, že regulace klade vysoké nároky na nás i celý finanční sektor. Klientům jsme vedle nových služeb přinesli i technologické inovace v mobilním a internetovém bankovnictví. Růst klientských obchodů jednoznačně potvrzuje důvěru v naše produkty a služby,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Rád bych poděkoval za výborné výsledky svým kolegům a klientům za jejich důvěru,“ doplnil Tomáš Salomon.

 

Čistý zisk České spořitelny odráží silný růst retailových i korporátních úvěrů. Rostoucí objemy jsou jednoznačně podpořeny zvýšenou důvěrou veřejnosti v českou ekonomiku, a zjednodušením podmínek úvěrování a jejich snadnou dostupností pro klienty. Dařilo se hypotékám fyzickým osobám, jejichž objem vzrostl v meziročním srovnání o 11,8 %. Velmi solidní růst se podařil i v korporátním financování, kde úvěry velkým firmám vzrostly o 22,2 %. Růst ekonomiky měl také vliv na výši rizikových nákladů, které významně poklesly na 48 bazických bodů.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?