Hlavní navigace

Degustační soutěž České pivo 2012: oproti loňsku nezůstal kámen na kameni

30. 9. 2012

Sdílet

Ve srovnání s minulým rokem proběhl dvanáctý ročník tradiční a respektované soutěže České pivo 2012 ve znamení výrazných změn na stupních vítězů. Až na jednu kategorii mají nové vítěze a také na dalších místech byly zaznamenány velké změny. Některá piva, která se tradičně umísťovala na předních místech, dokonce tentokrát chybí úplně. Rozhodlo tak 24 pivovarských expertů z malých a velkých pivovarů a s nimi odborníci ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Vysoké školy chemicko-technologické Praha, České zemědělské univerzity, Chmelařského institutu a dalších odborných institucí, kteří degustovali ve dvoukolovém klání 72 pivních vzorků, druhý nejvyšší počet v historii soutěže. 

V kategorii nealkoholických piv, v níž soutěžilo 10 zástupců, zvítězilo pivo Bernard s čistou hlavou, Jantar Free, Rodinný pivovar Bernard,a.s.. Druhé místo obsadil Zubr Free, který vyrábí Pivovar Zubr, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s., a na třetím skončilo Starobrno Fríí z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Starobrno. V kategorii světlých výčepních piv, do níž jich pivovary přihlásily 18, se na děleném prvním místě umístila piva Litovel Classic a Litovel Moravan z Pivovaru Litovel, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s. Druhé skončilo pivo Velkopopovický Kozel, Plzeňský Prazdroj, Pivovar Velké Popovice, a třetím  pivem v této kategorii se stal Zubr Gold z Pivovaru Zubr, a. s.,  patřící do skupiny PMS Přerov, a. s.

 

Ležáci nelení 

V kategorii tmavá piva, kde byla soustředěna výčepní piva a ležáky (11 piv), zvítězilo pivo Zubr Classic, tmavé výčepní ze skupiny PMS Přerov, a. s. Ocenění za druhé místo si odneslo Postřižinské pivo, tmavý 11% ležák, který vyrábí Pivovar Nymburk, s. r. o. Na děleném třetím místě skončily Bernard, Černý ležák s jemnými kvasnicemi z produkce Rodinného pivovaru Bernard, a. s., a Litovel Dark, tmavé pivo z Pivovaru Litovel, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a.s. 

Dlouhodobě se dynamicky rozvíjí segment 11% světlých ležáků. V této soutěžní kategorii bylo přihlášeno14 piv a zvítězil Velkopopovický Kozel, výrobce Plzeňský Prazdroj, Pivovar Velké Popovice. Pivo Starobrno Medium z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Starobrno, obsadilo dělené druhé místo spolu s pivem Zlatopramen 11 %, z produkce společnosti Heineken Česká republika, a. s., Pivovar Velké Březno. Na dalším, tedy třetím, místě skončilo pivo Bernard, 11% světlý ležák (4,5 % obj. alk.), výrobce Rodinný pivovar Bernard, a. s.

 

Image především

Tradičně nejprestižnější kategorií mezi pivy jsou světlé ležáky, kde jich letos bylo přihlášeno rekordních 19. Na první pozici se umístilo pivo Litovel Premium z Pivovaru Litovel, a. s., skupina PMS Přerov, a. s. Dělené druhé místo obsadily Radegast Premium a Gambrinus Premium ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., a Zubr Premium z Pivovaru Zubr, a. s., ze skupiny PMS Přerov, a. s. Na děleném třetím místě skončily pivo Černovar světlé z produkce Tradičního pivovaru v Rakovníku, a. s., a dále Primátor Premium z produkce pivovaru Primátor, a. s. 

„Fakt, že ve srovnání s loňským rokem prakticky nezůstal v pořadí piv pivovarů kámen na kameni a na čelných místech se umístila piva z pivovarů všech velikostí, jen potvrzuje vyrovnanost soutěže a potvrzuje se obecně známé, že obhajoba pozic je mnohdy obtížnější než její získání,“ uvedl k výsledkům Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel ČSPS. „Připomněl bych, že tato soutěž je  jedinou akcí, kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven. Patří do našeho dlouhodobého projektu České pivo naše pivo. Jeho základním smyslem je nejen o našem pivu informovat co nejširší veřejnost, ale trvale zlepšovat také image českého piva,“ upřesnil Jan Veselý. 

Degustační komise za dohledu notáře posuzovala senzorické vlastnosti piva, v analytických laboratořích byla prováděna kontrola původního extraktu (stupňovitosti) kvůli ověření příslušnosti piva do přihlášené kategorie. Specifikem této soutěže je její dvoukolovost, což posiluje objektivitu hodnocení. Vzorky do soutěže jednotlivé pivovary neposílají, ale jsou odebírány přímo ve výrobních závodech zástupcem odborného garanta, kterým je pravidelně VÚPS, což zvyšuje nestrannost soutěže. Odborný garant dále zajišťuje chod, organizaci, technickou část soutěže a vyhodnocení výsledků. 

Soutěže se mohou vedle pivovarů, členů Českého svazu pivovarů a sladoven, zúčastnit i pivovary nečlenské. Soutěž byla vypsána pro lahvová piva uváděná na trh nepřetržitě nejméně posledních šest měsíců a vyráběná kterýmkoli z pivovarů v ČR, jejichž celoroční výstav piva dodávaného do tuzemské distribuční sítě byl v posledním roce vyšší než 5000 hl.

 

Velké překvapení v anketách popularity piv v roce 2012: mezi tradiční a známá piva se u médiíí prosadil nováček z malého pivovaru 

Letošní anketa popularity piv mezi médii zaznamenala výrazné změny a žádné z piv se neumístilo na stejném místě jako v roce 2011. Nominováno bylo rekordních 49 zástupců ze všech typů pivovarů. Nejpopulárnějším pivem mezi novináři se na základě výsledků ankety Naše pivo 2012 po odmlce stalo pivo Pilsner Urquell z Plzeňského Prazdroje, a. s. Druhé místo obsadilo pivo Svijany, které vyrábí Pivovar Svijany, a. s., a na třetím místě skončilo pivo Bernard z Rodinného pivovaru Bernard, a. s. Anketu organizoval Český svaz pivovarů a sladoven, který formou dotazníků oslovil 391 představitelů všech druhů médií od tištěných po elektronická, od zpravodajských přes společenská po odborná. V anketním lístku účastník ankety mohl označit maximálně pět piv – bez rozdílu pořadí – uvedených na seznamu nebo doplnil nominace o piva, která na seznamu uvedena nebyla, ale účastník ankety je preferuje. Součet nominací určil, která piva jsou mezi novináři nejpopulárnější.

 „Novinářské preference se mění a naše anketa je toho důkazem,“ uvedl Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. „Nikdo nemá své postavení v konkurenci téměř 550 pivních značek jisté a je jen dobře, že se mezi tipy od novinářů stále častěji objevují nová jména na české pivní mapě,“ doplnil Jan Veselý.

 

Dámy oslnily...  

Velké překvapení přinesly výsledky ankety popularity piv mezi dámskou populací. Osloveno bylo 341 žen nejrůznějších profesí, od novinářek přes právničky a lékařky až po důchodkyně, vesměs členky nebo příznivkyně Prvního dámského pivního klubu. Ve třetím ročníku, kterou vyhlásil První dámský pivní klub po dohodě s vedením Českého svazu pivovarů a sladoven, šlo o to opět najít nejpopulárnější značku piva mezi ženami v České republice. Dá se říci, že tradičním vítězem se opět stalo pivo Bernard z produkce Rodinného pivovaru Bernard, a. s., které tak obhájilo své loňské prvenství. Na děleném druhém místě, tentokrát se stejným počtem nominací, skončily pivo Pilsner Urquell ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., a Svijany, které je vyráběno v Pivovaru Svijany, a. s. Největší překvapení přineslo pořadí na třetím místě. Poprvé se ve vítězných nominacích objevil Gambrinus ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a. s., a především pivo značky Hubertus, jehož výrobcem je Pivovar Kácov, s. r. o. Celkem bylo ženami nominováno 23 piv z produkce velkých a malých pivovarů a minipivovarů. Anketa letos proběhla ve dnech 1. až 9. září 2012. Dlouhodobě výzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., ukazují, že 50 až 60 % žen u nás pije pivo. 

Anketa, která podle dostupných informací nemá ve světě obdoby, se mezi dámskou částí naší populace vyhlašuje na památku a jako projev uznání Janě Herodkové in memoriam. Jana Herodková, profesí novinářka, zakládající členka a první prezidentka Prvního dámského pivního klubu, se o klub významně zasloužila.

 

Dušan Falge, manažer a vynikající obchodník ve sladařství, a Václav Fric, přední chmelařský odborník, vědec a pedagog, uvedeni do Síně slávy českého pivovarství a sladařství v roce 2012 

Český svaz pivovarů a sladoven již pojedenácté ocenil významné odborníky a osobnosti v pivovarském sektoru za jejich celoživotní dílo uvedením do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. V letošním roce se oceněnými stali Dušan Falge a Václav Fric. Slavnostní uvedení proběhlo na Svatováclavské slavnosti českého piva 2012 u příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sladovníků a pivovarníků. 

„Výroba piva je určena lidem a je o lidech. Je tedy i o těch, kteří se na jeho vývoji, ale také produkci podílejí a podíleli, a to od chmele a sladu přes použité technologie až po  dodání zákazníkovi,“ uvedl František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Náš obor má štěstí v tom, že máme dost velkou zásobárnu osobností, které se svými odbornými a lidskými vlastnostmi o úspěchy našeho piva nemalou měrou zasloužili, a my máme radost, že jejich úsilí a celoživotní dílo můžeme ocenit,“ doplnil František Šámal.

 

Ing. Dušan Falge (*1951 v Kutné Hoře) je manažer a vynikající obchodník ve sladařství. Působil dlouhodobě v Japonsku, které bylo v té době jedním z klíčových odběratelů chmele a sladu. Následně během intenzivních kontraktačních a akvizičních cest navštívil mnoho zemí Afriky, Asie a dalších kontinentů. Je spoluautorem zlepšovacího návrhu, který byl ve své době velmi ceněn. Týkal se revoluční změny v přepravě sladu do zahraničí. Po roce 1989 prošel řadou vysokých manažerských funkcí ve sladařském průmyslu a ovlivnil rozhodování o privatizaci. Vedl mj. společnost BMC zaměřenou na vývoz sladu. V letech 1998–2000 byl členem představenstva Tchecomalt Group, a. s., a krátce předsedou představenstva. Potom se opět vrací do vedení BMC, a. s., a v roce 2002 se stává obchodním náměstkem firmy Sladovny Soufflet ČR, s. r. o., kde působí jako poradce dodnes.

 

prof. Ing. Václav Fric, DrSc. (*1929 v Brodci) je přední chmelařský odborník, vědec a pedagog na Vysoké škole zemědělské v Praze. Ve vědecko-výzkumných pracích se zaměřoval na výzkum v oblasti pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Je držitelem dvou patentů, spoluautorem vědeckých publikací a autorem více než 80 odborných a populárněvědeckých článků. Po roce 1989 působil jako ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu chmelařského. Obdržel řadu resortních ocenění jak v zemědělství, tak za pedagogickou činnost. Mezinárodní svaz pěstitelů chmele jej opakovaně ocenil za přínos světovému chmelařství. V roce 1990 mu byl udělen titul doctor honoris causa (čestný doktorát) na budapešťské univerzitě. Ani dnes v penzi na svou roli pedagoga nerezignoval. Dodnes vede a oponuje bakalářské práce na České zemědělské univerzitě.

Institut uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství vznikl v rámci projektu České pivo – naše pivo organizovaného Českým svazem pivovarů a sladoven. Poprvé bylo uděleno v roce 2002. Je určeno osobnostem, které svými znalostmi, schopnostmi, vysokou odborností a pracovitostí přispěli k tomu, že se  pivovarnictví spolu se sladařstvím podílejí na rozvoji fenoménu českého piva, který je svou podstatou významnou součástí společnosti, kultury a profesní zdatnosti v České republice. 

Další informace lze najít na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?