Hlavní navigace

Do konce května lze objednat jarní emisi spořicích státních dluhopisů

14. 5. 2012

Sdílet

Když ministr financí Miroslav Kalousek vysvětloval podrobnosti o jarní emisi spořicích státních dluhopisů, zdůraznil: "Podzimní pilotní emise předčila naše očekávání, proto tento rok nabídneme emise dvě, v červnu a prosinci. Naším cílem zůstává zvyšovat podíl státního dluhu v držbě domácností, který se stále pohybuje pod průměrem vyspělých zemí. V rámci jarní emise zavádíme nový typ dluhopisu, tzv. protiinflační dluhopis, rozšiřujeme okruh možných zájemců a zvyšujeme počet distributorů a distribučních míst“.

 

Státní dluhopisy nejsou novinkou, přesto je důležité si připomenout:

* Možnost objednávek začala již 10. května a potrvá nejdéle do 31. května, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období.

* K připsání na majetkový účet dojde 12. června.

* Podmínky se od minulé emise nijak výrazně nemění, u krátkodobého dluhopisu se prodlužuje doba splatnosti z jednoho roku na rok a půl a adekvátně se upravuje úrokový výnos.

* Nabízí se čtyři typy dluhopisů. Tři stávající typy dluhopisů známé z pilotní emise zůstávají v nabídce. (krátkodobý diskontovaný, pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční.). Nový, protiinflační dluhopis, bude mít sedmiletou dobu splatnosti, maximální limit objednávky na osobu ve výši 5 mil. Kč a zúžený okruh upisovatelů pouze na fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob. „Nabízím střadatelům ochranu před inflací. Výnos bude stanoven přesně podle vývoje spotřebitelských cen, a reinvestován jednou za půl roku,“ vysvětluje ministr Kalousek.

* Počet distribučních míst se zvyšuje o devatenáct na 397. Všichni distributoři z podzimní emise (Česká spořitelna, Československá obchodní banka a Komerční banka) se na projektu budou nadále podílet. Nově splnila podmínky také J&T Banka, a. s.

* Nově se rozšiřuje okruh možných upisovatelů: diskontovaný, kuponový a reinvestiční spořicí státní dluhopis mohou nadále upisovat:

a) instituce vládního sektoru jako jsou veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy, kraje, města, obce či dobrovolné svazky obcí nebo zdravotní pojišťovny,

b) další instituce neziskového charakteru jako jsou stavovské komory, profesní organizace a také vybraná zájmová sdružení právnických osob – Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Asociace krajů České republiky,

c) další í veřejnoprávní instituce – Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář. 

* Pozor na termín úhrady 

Je také důležité vědět, že nebude-li úhrada ceny pořizovaných dluhopisů připsána na účet distributora do pěti pracovních dnů od data ukončení úpisu, žádost o úpis spořicích státních dluhopisů bude stornována.

 

 

Typ dluhopisu

Diskontovaný

1,5 letý

Kuponový

5 letý

Reinvestiční

5letý

Protiinflační

7letý

Upisovací období

10.5.-31.5.2012

10.5.-31.5.2012

10.5.-31.5.2012

10.5.-31.5.2012

Datum vydání emise

12.6.2012

12.6.2012

12.6.2012

12.6.2012

Splatnost emise

12.12.2013

12.6.2017

12.6.2017

12.6.2019

Nominální hodnota 1 ks

 

1 Kč

 

1 Kč

 

1 Kč

 

1 Kč

Emisní kurs

 97 %

100 %

100 %

100 %

Minimální počet kusů

1000

1000

1000

1000

Pořizovací cena za 1000 ks

970 Kč

1000 Kč

1000 Kč

1000 Kč

Max. hodnota

obj /na osobu

Bez omezení

Bez omezení

Bez omezení

5 000 000 Kč

Typ úročení

diskont

Rostoucí pevná úrok. sazba

Rostoucí pevná úrok. sazba

Procentní změna indexu spotř. cen

Reinvestice úrok. výnosů

ne

ne

ano

ano

Připisování úr. výnosů

Při splatnosti

1x ročně

1x ročně

2x ročně

Výplata úrok. výnosu

Při splatnosti

1x ročně

Při splatnosti

Při splatnosti

Možnost předčasného splacení

 

 

Tabulka úrokových výnosů

 

Průměrná roční výnosnost (p.a.) 

 

Výnosové období

Diskontovaný

dluhopis

Kuponový

dluhopis

Reinvestiční

dluhopis

12. 6. 2012 – 12. 12. 2013

2,05 %

-

-

12. 6. 2012 – 12. 6. 2017

 

3,22 %

3,41 %

 

Úrokové výnosy

 

Výnosové období

Diskontovaný

dluhopis

Kuponový

dluhopis

Reinvestiční

dluhopis

12. 6. 2012 – 12. 12. 2013

3,00%

-

 

12. 6. 2012 – 12. 6. 2013

-

1,00 %

1,00 %

12. 6. 2013 – 12. 6. 2014

-

2,00 %

2,00 %

12. 6. 2014 – 12. 6. 2015

-

3,00 %

3,00 %

12. 6. 2015 – 12. 6. 2016

-

4,5 %

4,5 %

12. 6. 2016 – 12. 6. 2017

-

6,00 %

6,00 %

 

 

ano

ano

ano

ano

 Foto: © Danilo Rizzuti - Fotolia.com

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality