Hlavní navigace

Erste Group vykázala za prvních 9 měsíců roku 2015 čistý zisk ve výši 764,2 milionů EUR

6. 11. 2015

Sdílet

Čistý zisk Erste Group za prvních devět měsíců roku 2015 činil 764,2 milionů EUR v porovnání se záporným výsledkem ve výši -1 424,6 milionů EUR vykázaným ve stejném období loňského roku. Tento úspěch podpořily podstatně lepší výsledky v oblasti retailu a malých a středně velkých podniků a dramatický pokles mimořádných vlivů v porovnání s loňským rokem. Ziskovost se zlepšila ve všech zemích skupiny s výjimkou Chorvatska, kde se záporné výsledky ještě podstatně zhoršily v důsledku rezerv zaúčtovaných na převod celého portfolia úvěrů ve švýcarských francích na eura, který požaduje legislativa.

 

„Za svůj solidní výsledek v prvních devíti měsících roku 2015, který činí 764,2 milionů EUR, vděčíme pozitivnímu vývoji v několika oblastech: růstu úvěrů, který byl nad očekáváním a dosáhl 3,1 %, nižším nákladům na rizika a nižším limitovaným jednorázovým odpisům než v uplynulém roce,“ řekl Andreas Treichl, generální ředitel skupiny Erste Group.

 

K 30. září 2015 se celková výše aktiv v porovnání s koncem minulého roku zvýšila o 2,5 % na 201,2 miliard EUR, a to především díky oživení úvěrů. Čisté úvěry za klienty se v porovnání s koncem roku 2014 zvýšily o 3,1 % na 124,5 miliard EUR, a to díky 7,5% nárůstu úvěrů velkým korporacím, 3,7% nárůstu úvěrů malým a středně velkým podnikům a 2,9% nárůstu úvěrů domácnostem a mikropodnikům. Náklady na rizika za prvních devět měsíců roku 2015 v porovnání se stejným obdobím loňského roku podstatně klesly o -67,6 % na 518,4 mil. EUR, a to díky zlepšení kvality aktiv a snížení rezerv zaúčtovaných v Rumunsku a Maďarsku. Klientské vklady se navíc v prvních devíti měsících zvýšily o 2,3 % na 125,4 mld. EUR, což dokazuje silnou schopnost skupiny Erste získávat vklady a podporuje její finanční nezávislost. Poměr úvěrů k vkladům zůstal na stabilních 99,3 %. Kvalita aktiv se neustále zvyšovala ve všech klíčových obchodních segmentech (retail, malé a středně velké podniky i velké korporace) a všech zemích a celkový poměr rizikových úvěrů (NPL) vztažený k celkovým úvěrům za klienty podstatně poklesl na 7,4 % ke konci září 2015 v porovnání s 8,5 % na konci minulého roku. Krytí rizikových úvěrů (NPL) navíc stouplo z 68,9 % na 69,2 %, což je nejvyšší úroveň zaznamenaná za posledních sedm let.

 

Podstatně se zvýšil i celkový kapitál (IFRS), a to z 13,4 mld. EUR k 31. prosinci 2014 na 14,4 mld. EUR ke konci září 2015, a celkový poměr kapitálu (Basel 3 částečně aplikovaný) se zvýšil z 15,7 % na solidní hodnotu 16,8 %. Čistý poměr CET 1 (Basel 3 plně aplikovaný) se zvýšil z 10,6 % na 11,6 %, a to díky značnému nárůstu ziskovosti v prvních devíti měsících roku 2015, zatímco rizikově vážená aktiva se snížila pouze nepatrně na 100,4 mld. EUR.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?