Hlavní navigace

Kontaktní místo pro česko-německou ekonomickou spolupráci

16. 11. 2011

Sdílet

Pro český export hraje Německo, především pak Svobodný stát Bavorsko, centrální roli: V roce 2010 dosáhl objem exportu do Bavorska více než 9 mld. eur (226 mld. korun). Ale i pro podnikatele z pohraniční oblasti východního Bavorska se sousedé z České republiky stávají stále důležitějšími zákazníky a dodavateli. Vzájemná provázanost obou regionů se ještě více prohloubila po úplném otevření pracovního trhu a zavedení volného pohybu služeb. Obchodní a průmyslová a komora Řezno (IHK Regensburg) pro oblasti Horní Falcko / Kelheim a Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) sídlící v Praze proto nyní založily společné regionální zastoupení v Plzni. „Počínaje dnešním dnem je to adresa číslo jedna pro podnikatele, kteří vyvíjejí přeshraniční aktivity v Plzeňském regionu,“ uvedl prezident ČNOPK Radomír Šimek při podpisu smlouvy s Peterem Esserem, prezidentem IHK Regensburg. Esser v této souvislosti zdůraznil: „Přeshraniční investice nesměřují již dlouhou dobu pouze jedním směrem. Regionální zastoupení pomůže německým firmám zorientovat se v Plzeňském kraji a otevře českým podnikatelům cestu k sousedům ve východním Bavorsku.“

 

Provázané kompetence 

ČNOPK se sídlem v Praze nabízí jako jedna z hospodářských organizací s nejsilnější členskou základnou v České republice českým a německým podnikatelům široké spektrum služeb počínaje tržním poradenstvím přes zprostředkování kooperačních partnerů až po nabídku seminářů. „Naše poradenské služby můžeme od nynějška nabízet přímo v Plzni. Budeme také blíž mnoha členským organizacím z tohoto regionu,“ vyjadřuje spokojenost Šimek. Spolupráce s IHK Regensburg přitom není náhodná. Hornofalcká obchodní komora provozuje v Plzni v rámci projektu EU s názvem „My jsme Evropa!“ již více než tři roky projektovou kancelář. „Po ukončení projektu je třeba navázat na dosažené výsledky,“ míní Esser. Projektová kancelář se totiž etablovala jako kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci hospodářské sféry, vzdělávacích a vědeckých institucí, obcí a zájmových sdružení. IHK Regensburg chce společně s ČNOPK jako silným partnerem pokračovat v budování této sítě. 

Nové regionální zastoupení v Plzni bude kromě nabídky konkrétních služeb pro podnikatele fungovat také jako spojnice mezi hospodářstvím a politikou na obou stranách hranice. Hlavními tématy jsou například spolupráce v oblasti vzdělávací politiky nebo podpora transferu technologií. „Cíle se orientují přímo na potřeby firem v regionu,“ dodává Peter Esser a jako příklad uvádí opatření proti nedostatku odborných pracovních sil, který dělá starost podnikatelům nejen ve východním Bavorsku, ale také v České republice. Právě v České republice si firmy stěžují na nedostatek praktických zkušeností absolventů škol. V rámci pilotního projektu se nyní i v Plzeňském regionu zkoušejí různé formy duálního vzdělávání, které se v Německu osvědčilo jako záruka kvalitního vzdělávání odborníků. Pro Českou republiku je model souběžné výuky v odborné škole a v podnicích zcela nový. Probíhající projekt k porovnání kvalifikačních předpokladů by měl umožnit lepší srovnatelnost výučních listů z obou zemí a zároveň ukázat, pomocí jakých nástrojů dalšího vzdělávání lze výuční list z jedné země uznat také v zemi druhé.

 

Regionální zastoupení má jako společná platforma pro hospodářskou sféru a vědu v neposlední řadě také ambice navazovat spolupráci s vysokými školami a prostřednictvím klastrových iniciativ podporovat přeshraniční propojení podnikatelů. „Tato opatření mohou být přínosná pro podnikatele na obou stranách hranice,“ je přesvědčen Šimek. Zájemci se mohou obrátit přímo na regionální zastoupení IHK Regensburg a ČNOPK, které sídlí v areálu vědecko-technologického parku VTP Plzeň na adrese Teslova 3, 301 00 Plzeň. Telefon: +420 378 051 450, e-mail: pilsen@regensburg.ihk.de nebo plzen@dtihk.cz.

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?