Hlavní navigace

Maďarsku klesnul rating

31. 1. 2011

Sdílet

Nižší rating má od ledna také Tunis, Libanon, Cote d'Ivoire, Trinidad & Tobago a Papua Nová Guinea, ke zvýšení D&B přistoupila v případě Etiopie. 

„Důvodem snížení ratingu o jednu příčku (z DB4a na DB4b) v kategorii středního rizika návratnosti investice je neudržitelná a populistická politika budapešťské vlády, která vyvolává obavy z dlouhodobého vývoje veřejných financí a jež bude v následujících letech podkopávat politické, ekonomické a obchodní prostředí,“ říká ředitelka D&B pro Českou republiku a Slovensko, Alena Seoud.

Podle analýzy D&B je maďarský státní rozpočet pro rok 2011, aby splnil výši deficitu stanoveného Evropskou unií, založen na neudržitelných jednorázových daních, spíše než na naléhavě potřebných reformách neefektivního veřejného sektoru a systému sociálního zabezpečení. Neočekávané daně byly zavedeny v listopadu 2010 a budou mít nepříznivý vliv na ziskové marže v odvětví energetiky, telekomunikací a maloobchodu, což povede k omezení investic, krachům firem, růstu nezaměstnanosti a v konečném důsledku poklesu HDP. Z důvodu zavedení bankovních daní podnikání na maďarském trhu utlumuje tamní aktivity například rakouská Erste Bank nebo belgická KBC, což nepříznivě ovlivní bankovní sektor a také znamená ztrátu pracovních míst v tomto oboru. Z důvodu nižší ziskovosti podnikání podobné kroky, v první fázi směřující do oblasti velkoobchodu, oznámil také ruský Lukoil, který vlastní více než 5 % maďarských čerpacích stanic, stejně jako celá řada dalších nadnárodních firem, kterých se opatření maďarské vlády významněji dotýkají.

„Analýza Dun & Bradstreet poukazuje na rostoucí obchodní rizika plynoucí z obchodního styku s maďarskými firmami, která mohou zprostředkovaně nepříznivě ovlivnit podnikání českých i slovenských firem,“ upozorňuje ředitelka D&B s tím, že Maďarsko je pátým nejvýznamnějším obchodním partnerem pro Slovensko a desátým pro Česko. Proto Dun & Bradstreet klientům i nadále doporučuje pečlivě prověřovat své obchodní partnery a důkladně vyhodnocovat veškerá obchodní rizika.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má podle D&B aktuálně Švýcarsko (DB1c), o stupeň hůře, v rámci pásma nejnižšího rizika návratnosti investice (DB1d), je těsně za Švýcarskem hodnoceno Německo a Norsko. Česká republika a Polsko jsou podle uděleného ratingu D&B zařazeny v kategorii mírného rizika návratnosti investice (DB3a), Slovensko je hodnoceno o stupeň lépe (DB2d).

 

Přehled zemí se změnou D&B Ratingu platnou od února 2011

 

Země

Zvýšení D&B Ratingu

Země

Snížení D&B Ratingu

Etiopie

z DB6d na DB6a

Maďarsko

z DB4a na DB4b

 

 

Tunis

z DB2c na DB5c

 

 

Libanon

z DB4d na DB5a

 

 

Cote d'Ivoire

z DB6cna DB6d

 

 

Papua New Guinea

z DB5a na DB5b

 

 

Trinidad & Tobago

z DB3b na DB3c

 

Zdroj: Zdroj: Dun & Bradstreet

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

 

 

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

            

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic            

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

 

Zdroj: O D&B

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?