Hlavní navigace

O projednávané změně zákona o daních z příjmů

1. 2. 2010

Sdílet

Jednou z možností, jak řešit problém státního dluhu, je emise dluhopisů pro obyvatelstvo. V této souvislosti je zapotřebí doplnit dva stávající zákony – zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o dani z příjmů. Aby Ministerstvo financí mohlo spustit emisi dluhopisů pro obyvatelstvo, potřebuje pouze dvě dílčí úpravy v těchto zákonech.Vyplývají z vlastností, které stát chce občanům, kteří se o tyto dluhopisy budou zajímat, garantovat.

  • Stát chce dosáhnout naprostou transparentnost při prodeji dluhopisů. To znamená všechny ceny vztahující se k těmto dluhopisům budou předem ministerstvem vyhlášeny.
  • Chce nabídnout prodej a možnost vrácení státních dluhopisů v každém okamžiku. Pokud se občan rozhodne, že potřebuje hotovost, může dluhopis vrátit, a to bez poplatku. Proto se budou tyto dluhopisy prodávat prostřednictvím internetu.
  • Ministerstvo chce ochránit občana před tržními vlivy, které mohou snížit hodnotu dluhopisu, do kterého občan investoval, vlivem růstu tržních cen, tedy vlivem poklesu výnosů. Občan bude investovat jistinu a při vrácení dluhopisu obdrží jistinu zpět ve stejné výši – plus příslušný úrok za dobu držby. Ministerstvo chce zabezpečit, aby občan podle vlastního rozhodnutí mohl v kterýkoliv den vrátit dluhopisy. Splnit tyto požadavky v podstatě nemůže v žádném případě klasický dluhopis. Nemůže tyto požadavky splnit proto, že kupon klasického dluhopisu se vyplácí pouze jedenkrát ročně a jistina jen jedenkrát při splatnosti.
  • Ministerstvo financí se rozhodlo zahrnout do dluhopisů i stimulaci doby držby dluhopisu občanem. Po dobu držení dluhopisu od emise až do splatnosti, což je ideální stav, nebude žádná srážka dluhopisu. Naopak ministerstvo bude znevýhodňovat krátkodobou držbu stanovením srážky snižující celkový výnos dluhopisů za dobu držení, a to až do výše 8,5 % úrokového výnosu dluhopisu. Výši srážky bude Ministerstvo financí transparentně vyhlašovat obvyklým způsobem.
  • Logicky zdanění těchto dluhopisů bude stejné jako zdanění spořicích účtů ve výši 15 %.


Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?