Hlavní navigace

Únor bílý, mýtné sílí…

2. 2. 2010

Sdílet

V jiných dnech naopak mýto klesne. Na výše uvedených úpravách se dohodl ministr Slamečka s nákladními dopravci, kteří tuto změnu berou jako kompromis. Jde o regulaci provozu na dálnicích. Co tomu přecházelo? Před časem se objevil v Poslanecké sněmovně parlamentu návrh zákona, který by v praxi rozšířil zákaz jízd nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny v pátek a v neděli, resp. zachoval stávající stav v sobotu. Návrh se setkal s velmi negativní reakcí autodopravců. Od té doby  došlo k věcně významným posunům v legislativě upravující oblast řešení předmětné problematiky, a to hlavně novelou zákona o pozemních komunikacích. Od roku 2010 došlo i ke změně mýtného systému pro motorová vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Dále se umožnilo rozlišení sazeb mýtného nejen podle emisní třídy či počtu náprav vozidla, ale nově i podle období dne, dne nebo období roku.

Na tomto právním základě je možné řídit efektivně dopravní proudy a tím i fakticky ovlivnit nasazení nákladních vozidel v dopravních špičkách ekonomickou cestou. Dosavadní – direktivní  zákazy přinášely mnohé nevýhody. Znemožňují dopravcům realizovat ve vybraných obdobích jejich činnost, blokovaly využití zaměstnávaných pracovních sil na odstavných parkovištích. Problémem je i stávající nedostatek odstavných parkovišť (minimálně 2000 stání), které nutí řidiče parkovat i na místech určených pro osobní vozy nebo bránících bezpečnosti silničního provozu. Nelze pominout ani řadu výjimek ze zákazů jízdy. Jejich udělování i dozor nad dodržováním zákazů je značně administrativně náročné, vyžaduje velký počet policistů v terénu.

A tak rozhodnutí dopravců bude nadále ovlivněno zejména ekonomickou úvahou. Celkový dopad do reálné ekonomiky je neutrální. Zvýšení mýtného v páteční odpolední dopravní špičce je kompenzováno v ostatních hodinách a dnech týdne.

Navržená úprava spočívá na následujících principech:
zvýšení sazeb mýtného celoročně vždy v pátek od 15 do 21 hod., a to:
+ 25 % pro vozidla se 2 nápravami,
+ 50 % pro vozidla se 3 a více nápravami,
snížení sazeb mýtného celoročně v ostatních hodinách a dnech týdne od 0,8 do 1,8 %.

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality