Hlavní navigace

Paušální výdaj na dopravu

15. 2. 2010

Sdílet

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit nejvýše za tři silniční motorová vozidla. Pokud poplatník využívá vozidlo k podnikání částečně, tzn. že jej zároveň využívá i k soukromým jízdám, může uvedený paušál použít pouze ve výši 80 % uvedené částky, tj. 4 000 Kč. V takovém případě musí také krátit daňový odpis vozidla, tzn. použije pouze 80 % ročního odpisu. Uplatní-li poplatník u některého vozidla takto krácený paušální výdaj, má se za to, že ostatní vozidla, u nichž nárokuje paušální výdaj na dopravu, používá výlučně k podnikatelským účelům, a tudíž u nich aplikuje paušál v plné výši.

Paušální výdaj zahrnuje náklady na pohonné hmoty a parkovné. Ostatní výdaje – daňové odpisy, náklady na opravy, dálniční známky, apod. se uplatňují v prokázané výši.

Ministerstvo financí v závěru roku 2009 mimo jiné potvrdilo, že paušální výdaj na dopravu mohou uplatnit i právnické osoby. Podmínkou je, aby vozidlo bylo používáno zaměstnanci pouze ke služebním účelům, tj. vozidlo nesmí být zaměstnanci poskytnuto i pro soukromé účely. Za silniční motorová vozidla se dle vyjádření ministerstva považují vozidla kategorií L, M a N podle přílohy k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Paušální výdaj může využít i poplatník, který má více než tři vozidla, využít ho však může maximálně u tří vozidel. To znamená, že u čtvrtého a dalších vozidel musí poplatník prokazovat výdaje ve skutečné výši. U vozidel, která poplatník nemá v obchodním majetku, může vedle paušálu uplatnit i sazbu základní náhrady ve výši 3,90 Kč/km (což ovšem paradoxně předpokládá vedení knihy jízd k tomu, aby se mohl určit počet ujetých kilometrů). Ministerstvo financí se vyjádřilo negativně k možnosti kombinovat metodu uplatnění paušálního výdaje a prokazatelných výdajů u jednoho vozidla v různých měsících.

Upozorňujeme, že institut paušálního výdaje byl zaveden pro oblast daně z příjmů a že Ministerstvo financí na podzim roku 2009 sdělilo, že pro účely uplatňování odpočtu DPH je třeba spotřebovanou pohonnou hmotu nadále prokazovat.

 

Autoři pracují v KPMG

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?