Hlavní navigace

Stoupl počet podnikajících – opravdu začali lidé pracovat sami na sebe?

Sdílet

Loni ve čtvrtém čtvrtletí bylo v české ekonomice o dvě třetiny víc nezaměstnaných než ve stejném období roku 2008. Práci za tu dobu ztratili především muži, kterých byly ze 154 tisíc nově nezaměstnaných tři pětiny (61 %). Pracovali hlavně ve zpracovatelském průmyslu – živitelé rodin s dobrými příjmy. O to hůř pro státní rozpočet, z dobrých příjmů se vypočítává i vyšší podpora v nezaměstnanosti. A ještě hůře, dávky sociální podpory pro dlouhodobě nezaměstnané – těch bylo ve čtvrtém čtvrtletí téměř 113 tisíc z celkových 385 tisíc lidí bez práce. I když počet těch, co nezavadili o práci už více než rok, stoupl meziročně jen málo, blížil se třetině všech nezaměstnaných.

 Vyplývá to z výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které čtvrtletně provádí Český statistický úřad (ČSÚ). Zjišťování pomocí dotazů v domácnostech sice nemá charakter tvrdých dat o registrované nezaměstnanosti jako počty lidí evidovaných na pracovních úřadech, poskytuje však údaje o vzdělanostní struktuře lidí bez práce a jejich věkovém složení. Navíc pak i údaje o zaměstnanosti.

A právě data o počtech zaměstnaných ve čtvrtém čtvrtletí 2009 ukázala překvapivou skutečnost. Ačkoli jedna z ekonomických pouček potvrzovaná i reálnou ekonomikou tvrdí, že trh práce se za tempem vývoje ekonomiky vždy poněkud zpožďuje, data o zaměstnanosti v České republice za loňské poslední čtvrtletí pokračující hluboký pesimismus neindikují. Zaměstnanost v sekundárním sektoru, především ve zpracovatelském průmyslu, se již dále nepropadala – meziroční úbytek počtu pracujících byl příznivější než ve třetím čtvrtletí. V sektoru služeb dokonce počet zaměstnaných meziročně rostl, přestože ne tolik jako ve třetím čtvrtletí. Nadále však ubývalo lidí zaměstnaných v zemědělství, i když jen o necelých sedm tisíc. 

Vyvíjí se tedy trh práce lépe než jsme čekali? Má to háček: v protikladném vývoji počtu pracujících za mzdu (zaměstnanců), jejichž počty dále klesají, a počtu podnikatelů – jejich počty rostou. Ovšem výlučně jen těch, kteří nikoho nezaměstnávají. Je tu tedy riziko: lidé, kteří ztratili práci, si zřejmě ve velkém zřizují či obnovují živnostenské listy, ale zda opravdu podnikají, mají zakázky a příjmy, nevíme. Mohou to zčásti naznačit podávaná daňová přiznání nebo zlepšený vývoj ekonomiky v údajích o produkci a HDP. Na ty je však zatím příliš brzy.

 

Text informace vydané dnes v 9. 00 o zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR podle výběrového šetření pracovních sil ve 4. čtvrtletí 2009 naleznete na stránkách Českého statistického úřadu

 

 Autorka je analytička Českého statistického úřadu

 

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?