Hlavní navigace

Tripartita: projednána výstavba a údržba dálniční sítě v letech 2013 a 2014 a strategie výzkumu, vývoje a inovací

26. 2. 2013

Sdílet

Pokračující výrazný nárůst nezaměstnanosti bylo tématem dnešní předčasně ukončeného Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity). Ta se sešla v náhradním termínu kvůli dřívější časové kolizi premiéra Petra Nečase, po dvou hodinách jednání však na ní zůstala za vládní stranu pouze ministryně Ludmila Müllerová a několik náměstků ministrů. Přitom se měla projednávat tak významná témata jako je Energetická a surovinová strategie, Národní plán boje proti chudobě či otázka úpravy minimální mzdy. Co se podařilo projednat, byla příprava výstavby a údržby dálniční sítě v letech 2013 a2014 a strategie výzkumu, vývoje a inovací.

 

Nezaměstnanost, bič boží...

Dominantním tématem byla však stoupající míra nezaměstnanosti, která je nejvyšší v historii ČR. Ke konci ledna počet na úřadech práce evidovaných nezaměstnaných dosáhl 585 809 osob. Alarmující je přitom skutečnost, že 40 procent z nich je dlouhodobě nezaměstnaných. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a další zaměstnavatelské organizace vyzvaly vládu, aby urychleně reagovala na nepříznivý vývoj, kdy podle odborových předáků každý den přibývá až dva tisíce dalších nezaměstnaných, a předložila návrhy na zmírnění situace.

Současně sociální partneři odmítli postoj předsedy vlády, že v evropském srovnání nepatří ČR k nejvíce postiženým zemím. Jak totiž vyplývá z šetření SP ČR, pro letošní rok velké a střední firmy budou nuceny redukovat počet pracovníků o takřka procento a malé firmy o dvě až tři procenta. Snižování počtu pracovníků se přitom netýká jen průmyslu, ale i služeb, včetně zdravotnictví.

 

Zateplete domy a svá srdce

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje proto jak urychlená opatření řešení hospodářské recese, včetně podpory zateplování domů či výstavby dálnic, tak i zmírňující opatření pro trh práce. Dříve již navrhnul některá opatření. Mimo jiné požadoval, aby ministerstvo práce předložilo rozbor struktury nezaměstnaných z hlediska kvalifikace a jednotlivých regionů a vyhodnocení účinnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako je úspěšnost uplatnění uchazeče o zaměstnání po absolvování rekvalifikace. Zástupci Svazu například poukazují na to, že nejsou dostatečně využívány rekvalifikace u zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé požadovali posílit kapacity úřadů práce, aby mohly zařazovat uchazeče do aktivačních programů co nejdříve. Současně chtějí výrazné zjednodušení administrování projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“ (česká varianta kurzarbeitu), což firmám komplikuje možnost využívání. Svaz projekt vyjednal jako kompromisní variantu oproti výhradám státních úřadů a neustále poukazuje na složitosti administrování a příliš přísná kritéria jeho využití.

Za dlouhodobé opatření považuje SP ČR sladění poptávky a nabídky po pracovní síle na pracovním trhu se strukturou vzdělávání. Zatímco firmám chybí tisíce technicky vyškolených pracovníků, trh práce je naplňován neuplatnitelnými absolventy středních a vysokých škol. 

V rámci tripartity premiér Petr Nečas uvedl, že ekonomičtí ministři se budou problematikou zaměstnanosti zabývat ve středu po zasedání kabinetu.

 

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?