Hlavní navigace

Vrah není zahradník, ale účetní?

2. 10. 2012

Sdílet

Sedmdesát procent účetních sebekriticky přijímá tezi, že celá jejich profese nese částečnou vinu za finanční krizi a sérii ekonomických turbulencí od roku 2008. Přitom vnímání účetní profese ze strany veřejnosti se zhoršilo jen lehce. Pouze třináct procent lidí totiž uvádí, že jejich důvěra v účetní v posledních pěti letech poklesla. Vzhledem k celé řadě vysoce medializovaných účetních skandálů v posledních letech (například Enron a události spojené s finanční krizí) se účetní musejí potýkat s nedůvěrou, která se nejspíš spojuje s jistými stereotypy o finančních manažerech a jejich roli. 

Výše uvedené vyplynulo z nové studie Associace certifikovaných účetních ACCA. Mimo jiné z ní vyplývá, že účetnická profese bude nadále ztrácet důvěryhodnost, pokud se jí nepodaří přesvědčit veřejnost a všechny zainteresované o své hodnotě a o krocích, jimiž hodlá obnovit důvěru v tuto profesi.

 

Vyměňme veřejnost... 

Z výzkumu ACCA také plyne, že se účetní pokládají za důvěryhodnější, než jaký je jejich obraz u veřejnosti. Konkrétně tři čtvrtiny účetních mají za to, že je veřejnost pokládá za důvěryhodné, ovšem s tím souhlasí jen 55 procent respondentů z řad veřejnosti. Rozdíl mezi tím, jak se vidí lidé z branže, a jak je vnímá veřejnost, je tedy propastný. 

Průzkum ACCA se zaměřil na víc než 250 účetních a 1500 zákazníků i lidí ovlivňujících veřejné mínění z celého světa s cílem lépe prozkoumat, jaké hodnoty může profese účetních nabídnout, a pochopit, jakou hodnotu podle veřejnosti přináší. V následné studii se pak rozebírají kroky, které mohou jednotliví účetní i celá profese podniknout ke zlepšení svého obrazu. Z výsledků průzkumu rovněž plyne, že by účetní měli zapracovat na svém obrazu, obzvláště v porovnání s dalšími profesemi. V průzkumu se umístili pod lékaři, zdravotními sestrami, architekty a inženýry, ale pořád jsou pokládáni za důvěryhodnější než bankéři, politici, novináři a právníci.

 

Vystřídá rok pochyb léto důvěry?

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvedla: "Rok 2012 byl rokem pochyb o důvěryhodnosti profesí a institucí, které se kdysi těšily velké vážnosti. Ani účetním se to nevyhnulo, což je naprosto v pořádku. Zhoršení obrazu účetních u veřejnosti je alarmující a je důležité, aby veřejnost uznala, jak nezastupitelnou roli hraje celá účetní profese v ekonomickém růstu a oživení. Mají-li nám lidé porozumět, musí pochopit, co účetnictví dnes skutečně znamená, a celá profese musí zapracovat na této proměně veřejného mínění. Tento výzkum ACCA má být východiskem k obecnější debatě o tom, jak se takového výsledku dobrat." Něco přes padesát procent respondentů ve výzkumu ACCA uvedlo, že účetní pracují v zájmu firem, které si je najaly, nebo ve vlastním zájmu, a ne ve veřejném zájmu. Z toho je vidět jasná potřeba vytvářet lepší povědomí o roli, kterou účetní hrají, a nenechat hrstku provinilců očernit reputaci celé profese. Pětaosmdesát procent oslovených účetních souhlasilo s tím, že celá profese jako celek by měla dělat víc k šíření povědomí o jejím přínosu, a tím zlepšovat její celkový obraz. 

Helen Brandová, generální ředitelka ACCA, ke studii dodala: "Takřka tři čtvrtiny oslovených účetních uvedly, že díky profesním organizacím jednají účetní jako celek odpovědně - a tuto roli bere ACCA velmi vážně. Z celé studie by si ovšem účetní měli vzít ponaučení a dělat více ke zvýšení povědomí o své hodnotě. Přínos společnosti by měl být základem toho, co naše profese nabízí."

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?