Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v červenci 2011

2. 8. 2011

Sdílet

V červenci 2011 bylo podáno celkem 1769 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 496 insolvenčních návrhů právnických osob a 1273 návrhů fyzických osob. Dosažené počty insolvenčních návrhů potvrzují očekávané tendence a i při přepočtu na počet dní v měsíci klesají jak u právnických, tak i u fyzických osob. 

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkursem a nebo reorganizací. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkursů bylo v červenci 2011 prohlášeno 113. Z toho bylo 31 konkursů prohlášených u fyzických osob nezapsaných a zapsaných v obchodním rejstříku.

 

Po prázdninách se ukáže...

V červenci 2011 bylo podáno 1273 insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. Při srovnání údajů letošního roku lze konstatovat zmírňující se dynamiku růstu i u osobních bankrotů. Na poklesu insolvenčních návrhů v červenci má určitý podíl vliv dovolených, ale především je to důsledek zlepšující se situace v oblasti zaměstnanosti. Dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí byla nezaměstnanost v Česku v červnu nejnižší za poslední dva roky. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs.

V červenci požádalo o oddlužení celkem 1208 osob. Oddlužení bylo povoleno v 833 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 12 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Nástroj oddlužení, který zavedl insolvenční zákon pro fyzické osoby k řešení problémů s neschopností splácet závazky, ukazuje v praxi svoji účinnost a využívá ho stále více dlužníků k řešení své složité finanční situace.

 

Až podle trhu práce... 

Pro další období očekává Creditreform u právnických osob stagnující vývoj počtu insolvenčních návrhů i počtu prohlášených konkursů.

U spotřebitelů bude další vývoj počtu insolvencí záviset na vývoji trhu práce. Ten bude ovlivněn jednak vývojem ekonomiky, ale zároveň i počty nových absolventů, kteří se o volné pozice začnou zajímat hlavně koncem prázdnin a začátkem září. I přes stále vysoké zadlužení domácností tak lze předpokládat nižší dynamiku růstu počtu insolvenčních návrhů i schválených oddlužení.

 

Bližší informace: Creditreform

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?