Hlavní navigace

76 % českých výrobních společností stále považuje Průmysl 4.0 za příležitost pro rozvoj podnikání

16. 11. 2017

Sdílet

 Autor: © yellowj - Fotolia.com
Téměř polovina firem plánuje na základě vlivu Průmyslu 4.0 během následujících 3 let výrazně změnit svůj aktuální obchodní model, což je o 7 procentních bodů více než loni. Stejně jako v minulém roce považuje 57 % společností za největší překážku implementace Průmyslu 4.0 nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Budoucnost výroby, zvýšení efektivity, digitalizace a technologický vývoj. To vše se skrývá pod pojmem Průmysl 4.0. Přínos nové průmyslové revoluce je mezi českými společnostmi nejčastěji spojován se zvýšením produktivity (51 %), zvýšením efektivity práce (47 %) nebo zajištěním datových podkladů pro řízení výroby (40 %). Vyplývá to z druhého ročníku průzkumu poradenské společnosti EY „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“, kterého se zúčastnilo celkem 102 významných českých výrobních společností. 8 z 10 firem, které se průzkumu zúčastnily, považuje Průmysl 4.0 za příležitost pro rozvoj jejich podnikatelské činnosti a každá třetí hodlá v příštích třech letech investovat do technologií a nástrojů Průmyslu 4.0 více než desetinu ze svých celkových investičních výdajů.

 

Průmysl 4.0: Zatím nevyužitý potenciál

 

Implementace prvků Průmyslu 4.0 je již v českých firmách běžnou praxí. Dvě třetiny oslovených společností hodnotí svou vyspělost v této oblasti za srovnatelnou nebo vyšší než v případě konkurence. Přesto stále existuje velký prostor pro další rozvoj celého průmyslového sektoru. Pouze 44 % společností má totiž dnes přímou zkušenost se zaváděním nástrojů a technologií nové průmyslové revoluce. Mnohem více firem (76 %) ale v Průmyslu 4.0 vidí příležitost pro další rozvoj svých podnikatelských aktivit.

 

Hlavní motivací pro zavádění nástrojů Průmyslu 4.0 představuje především očekávané zvýšení produktivity (62 %) a zvýšení efektivity práce (51 %). Při současném významném nedostatku pracovních sil v české ekonomice nepřekvapí, že na třetím místě vkládají firmy do implementace řešení Průmyslu 4.0 naděje na vyřešení nedostatku pracovní síly (38 %). Průzkum potvrzuje, že jsou tato očekávání splnitelná. Více než dvě třetiny firem, které implementovaly technologie pro analýzu interních dat (Big data), dosáhly zvýšení produktivity nebo zvýšení efektivity práce.

 

„České firmy pozorně sledují technologický vývoj a často zavádějí již pilotní aplikace. Problémem však je často chybějící komplexní nebo strategický přístup, který by umožnil využít veškerý potenciál digitalizace a automatizace. Firmy navíc málo uvažují o tom, jak nová řešení ovlivní organizaci a podnikovou kulturu,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

Zkušenosti především s „velkými daty“

 

Ve srovnání s loňským průzkumem pokročily firmy zejména v implementaci analytických nástrojů pro takzvaná interní Big data a počet firem s přímou zkušeností vzrostl o celou třetinu na 62 %. Roste i poptávka po automatizaci, třetina firem (31 %) již využívá ve výrobě autonomní roboty (18 % v roce 2016). „Implementace prvků Průmyslu 4.0 do portfolia našich produktů je již nedílnou součástí naší nabídky. Vzájemné propojování řídicích systémů a zařízení, sdílení dat, on-line diagnostika využití zařízení, využívání post-procesorů pro 3D modelování atd. umožňují vytvářet nové pracovní postupy a zvyšovat produktivitu práce,“ komentuje Jan Rýdl ml., Generální ředitel TOS Varnsdorf.

 

Firmám chybí lidé, kteří s novými technologiemi umí pracovat

 

Největší překážkou pro implementaci prvků Průmyslu 4.0 představuje pro 57 % dotázaných firem nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by dokázali s novými technologiemi odborně pracovat a využít jejich potenciál. To by ale podle oslovených respondentů mohla pomoci vyřešit státní podpora do oblasti rozvoje nových studijních oborů zaměřených na interdisciplinární integraci a mezioborové zkušenosti. Kromě lidského faktoru patří mezi největší překážky celková výše výdajů na implementaci (52 %), zastaralé technologie (28 %) a celkově nedostatečné povědomí o Průmyslu 4.0 (25 %).

„Dnes již u Průmyslu 4.0. nejde o nedostupnost technologií, ale primárně o lidský faktor. Jako červená nit se táhne výrobními firmami nedostatek zkušeností s transformací a definováním strategického pohledu na zavádění moderních prvků do firmy, což výrazně brzdí větší úspěchy na poli digitalizace,“ říká Jan Burian, senior manažer oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

 

Pro budoucí úspěch a usnadnění čtvrté průmyslové revoluce je nezbytná také podpora státu. Oslovené společnosti za nejužitečnější kroky považují kromě podpory studijních oborů (49 %) i definování plánu investičních pobídek (50 %) nebo posílení financování aplikovaných výzkumů (29 %) a podporu spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (27 %).

 

S přechodem pomohou zejména nové technologie

 

Téměř celá polovina oslovených firem (43 %) plánuje v příštích třech letech změnit svůj obchodní model na základě nástrojů, které přináší nová průmyslová revoluce. Do implementace různých nástrojů spojených s automatizací a digitalizací průmyslu či výroby dokonce plánují v následujících třech letech investovat téměř tři čtvrtiny společností. Polovina z nich plánuje investice, které přesahují 10 % ročních investičních výdajů dané firmy.

 

„Technologie Průmyslu 4.0 představují v současné situaci rychlého růstu české ekonomiky a nedostatku kvalifikované pracovní síly účinný nástroj umožňující zvýšení produktivity výroby a efektivity práce. Přechod na technologie Průmyslu 4.0 společnostem často usnadňuje spolupráce s dodavateli i zákazníky,“ dodává Filip Havránek, senior konzultant oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

 

soutez_casestudy

___________

O průzkumu: Průzkum provedla poradenská společnost EY mezi 102 významnými českými výrobními společnostmi. Průzkum probíhal v období června a července 2017. Cílem průzkumu bylo identifikovat klíčové vývojové trendy v oblasti moderní průmyslové výroby a digitalizace českého průmyslu.

Byl pro vás článek přínosný?