Hlavní navigace

Alice Šrámková, KCÚ: Certifikovaní účetní jsou auditorům partnery

5. 12. 2012

Sdílet

 Autor: archiv autora
„Členové Komory skládají osm až třináct náročných zkoušek, z nichž řadu uznává i Komora auditorů,“ říká Alice Šrámková, předsedkyně Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Letos si připomínáme 15. výročí vzniku Systému certifikace účetní profese v ČR. Kdy byla s a jakými ambicemi založena Komora certifikovaných účetních? Podařilo se je naplnit? 

Komora certifikovaných účetních byla založena o dva roky později, v roce 1999. Cílem bylo sdružovat účetní, kteří úspěšně absolvovali systém certifikace, přispívat k dalšímu rozvoji a zvyšování úrovně a prestiže účetní profese. Dalším záměrem bylo vytvořit platformu pro výměnu názorů, zkušeností našich členů. Plnění těchto cílů je neustálým procesem, každý rok připravujeme pro členy Komory nové akce a zároveň pracujeme na zviditelňování Komory a jejích členů v očích odborné i laické veřejnosti.

 

Stále se jeví, že účetní je vnímán jak zaměstnavateli, tak najímateli pod úhlem staré optiky. Profesní způsobilost účetních, jako je členství v odborných komorách či sdruženích, většina zaměstnavatelů a zadavatelů nezkoumá, nepožaduje ani ve velké míře znalosti cizích jazykůProč je tomu tak? 

Myslím si, že postavení účetních ve společnosti se postupně mění. Před rokem byl zveřejněn průzkum prestiže jednotlivých profesí v očích veřejnosti a účetní skončili na desátém místě, zatímco přední místa obsadili učitelé, soudci a lékaři (před dvaceti lety to bylo třicáté místo). Máte pravdu, že členství v odborných komorách není vyžadováno, a právě změna vnímání certifikovaných účetních a členů Komory je jednou z našich priorit. Členové Komory museli složit osm až třináct poměrně náročných zkoušek (řadu z nich uznává i Komora auditorů a na základě jejich úspěšného absolvování v Systému certifikace účetních ji už nemusí asistenti auditora skládat v rámci Komory auditorů) a dále se zavázali plnit podmínky kontinuálního profesního vzdělávání. To by mělo být pro zaměstnavatele signálem, že má v týmu člověka, který dlouhodobě pracuje na svém profesním růstu.

 

Proč není profese účetních jednotně evropsky certifikovaná? Jaké jsou na certifikaci názory u nás a v EU? 

Když se před několika lety v rámci Americké obchodní komory uskutečnila debata na téma regulace účetní profese, většina zúčastněných se shodla, že není nutné účetní profesi regulovat, a to zejména z toho důvodu, že účetní nezodpovídá za informace uvedené v účetní závěrce. Odpovědnost leží na statutárním orgánu účetní jednotky – na rozdíl od auditorů, kteří se k dané účetní závěrce vyjadřují. Ani Evropská unie nevyžaduje přísnější regulaci účetní profese.

 

Jaký je vztah auditorů k certifikovaným účetním? 

Řekla bych, že jsou partnery. Sami auditoři přiznávají, že pokud je účetní závěrka zpracována kvalitním účetním, je i práce auditorů výrazně snazší.

 

Čím byste se jako Komora chtěli pochlubit, co se nepovedlo, jaké máte plány do budoucna? 

Komora je odborným garantem soutěže Era Účetní roku, s Vysokou školou ekonomickou spolupracujeme na soutěži účetní olympiády pro středoškoláky, dále máme zástupce v Národní účetní radě. Zatím se nám ve všech případech nedaří přesvědčit absolventy Systému certifikace, že po dokončení certifikace je vstup do Komory logickým a přirozeným krokem. Zvyšování počtu členů Komory je naším dlouhodobým cílem, který jde ruku v ruce s naší snahou zkvalitnit a zatraktivnit služby, které svým členům poskytujeme.


Alice Šrámková ukončila v roce 1992 studium na ČVUT Praha, do roku 1996 působila v Price Waterhouse – oddělení auditu. Od roku 1996 do roku 2000 byla činná jako finanční manažerka ve společnosti Xerox. Mezi roky 2005 až 2010 působila jako metodik účetnictví a výkaznictví v ČSA. Od roku 2010 je lektorkou v oblasti IFRS. Téhož roku se stala předsedkyní Komory certifikovaných účetních, od roku 2011 je členkou Národní účetní rady.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?