Hlavní navigace

Jiří Pavlíček, eNovation: O současných možnostech veřejné podpory podnikatelů

Sdílet

 Autor: eNovation
Přinášíme rozhovor s Jiřím Pavlíčkem, jednatelem společnosti eNovation, která pomáhá podnikatelům při získávání podpory z veřejných zdrojů na rozvoj jejich aktivit. Společnost se specializuje se zejména na strukturální fondy EU, investiční pobídky a oblast veřejných zakázek.

 Co znamenal rok 2012 pro veřejnou podporu? 

Rok 2012 byl velmi bohatý na novelizace zákonů, které se veřejné podpory týkají. Letos v květnu jsme se dočkali novelizace zákona o investičních pobídkách, což je činí atraktivnějším nástrojem veřejné podpory v období pauzy mezi dvěma dotačními obdobími. Dále byl novelizován zákon o veřejných zakázkách, což se dotklo také již schválených dotačních projektů, které se tímto zákonem musí nově řídit. Současně byl také rok 2012 rokem zřejmě posledních dotačních výzev. V následujícím roce by ještě mohla být vyhlášena poslední výzva programu Inovace, rok 2013 bude ale spíše ve znamení vyhodnocení posledních žádostí o podporu v rámci strukturálních fondů EU a uzavírání procesu hodnocení jednotlivých projektů žádajících o podporu.

 

Je novelizace investičních pobídek opravdu tak atraktivní? Je možné jimi plně nahradit podporu z fondů EU? 

Celkově podporu z fondů EU v mezidobí plně nenahradí, je to dáno povahou investičních pobídek v ČR. Obecně jsou investiční pobídky parametrizovány zejména pro velké a střední podniky, především co se týká nastavení vstupních kritérií a závazných ukazatelů. Pro tyto skupiny je jistě atraktivnější dvojnásobné prodloužení slevy na dani z příjmu, tedy až deset let. Nakolik ale bude tato novela atraktivní, se ukáže až časem. Na konci roku by mělo MPO zveřejnit rovněž výkladová pravidla, která by měla řešit některá současná hluchá místa. V únoru příštího roku pořádáme konferenci zaměřenou přímo na investiční pobídky (více zde), po ní možná budu moci být v této úvaze konkrétnější.

 

Malé podniky tedy nebudou mít v mezidobí možnost čerpat veřejnou podporu? 

Určitě ano, stále existují národní programy, ze kterých je možno podporu využít. Takové programy zajišťuje třeba Technologická agentura České republiky (TA ČR). Například program Alfa se zaměřuje na podnikový výzkum a vývoj. Některé národní programy, například právě v rámci TA ČR, jsou dobře nastavené, ale mají málo dotačních prostředků.

 

A co začínající podnikatelé? 

Dostáváme mnoho dotazů ohledně podpory pro začínající podnikatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní nově zavádí podpůrný nástroj – tzv. Seed fond, který bude určen zejména pro podporu začínajících podnikatelů. Obecně však platí, že bude zaměřen zejména na podporu investic s vyšší přidanou hodnotou, tudíž technologickým start-upům.

 

Dotační období 2007 až 2014 je tedy opravdu u konce, dokázal byste je zhodnotit? 

Jak jsem uvedl, v rámci podpory pro podniky očekáváme ještě výzvu programu Inovace, jinak už by mělo být opravdu uzavřeno. Obecně bylo toto období zaměřeno zejména na podporu méně vyspělých regionů. Z pohledu českých podniků byl nejvyužívanějším programem Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených operačních programů, který podpořil stovky zajímavých projektů v mnoha oblastech a celkově rozdělil – či ještě rozdělí – cca 90 mld. Kč. Troufám si tedy říci, že bylo pro podnikatele úspěšné.

 

Jaké máte výhledy do nového dotačního období? Dosáhne Česká republika stejné výše podpory jako v období současném? 

Určitě ne, přesná částka ještě není známá, obecně se dá ale očekávat, že Česká republika obdrží ze strukturálních fondů EU cca o 20 % méně prostředků než v současném období. Co se týká výhledů do budoucna, nové období 2014 až 2020 by mělo být výrazně více zaměřeno na podporu malých a středních podniků, Ministerstvo průmyslu a obchodu chce ovšem prostřednictvím navazujícího operačního programu, který bude zaměřen na podporu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků výzkumu a vývoje v praxi, na inovace, obnovitelné zdroje energií či na oblast ICT, podpořit také velké podniky, které v současné době investují do výzkumu a vývoje nejvíce. Mnohé příjemce dotací také jistě potěší, že cílem České republiky v oblasti administrace projektů je mj. zavedení jednotného informačního systému pro všechny operační programy.

 

podcast

 

 

Byl pro vás článek přínosný?