Hlavní navigace

Ať je finanční ředitel spolutvůrcem strategie podniku

28. 5. 2010

Sdílet

„CFO musí být dobrý v logice, analýze informací nebo ve vytváření hypotéz. Klíčové je ale umět řídit své lidi,“ říká Petr Jeníček, výkonný ředitel pro finanční řízení ČSOB Leasing.

Co je základem práce finančního manažera ve finanční společnosti? 

Základ práce je asi stejný jako v každé jiné společnosti, to znamená plánování, controlling, reportování, zajištění financování společnosti, dohled nad účetnictvím, daněmi a řada dalších oblastí. A k tomu samozřejmě přistupuje i celofiremní pohled, práce na strategii, firemní kultuře, kontrolním rámci a podobně. Také jde samozřejmě o „manažerství“, řízení, tedy o práci s lidmi a jejich vedení.

 

Měl by se finanční ředitel věnovat spíše problematice účetnictví, daním a controllingu nebo by měl být i spolutvůrcem strategie podniku? 

Určitě musí být i spolutvůrcem strategie. Už jen kdyby měl počítat vstupy a kalkulovat, co to vše přinese. Finanční ředitel do strategie vnáší obvykle pragmatický pohled, pomáhá definovat priority, dohlíží na zohlednění rizik, drží investiční limity, vyhodnocuje jejich efektivitu a mnoho dalšího.

 

Petr JeníčekV čem spočívá řízení rizika v leasingové společnosti v průběhu celosvětové finanční krize? 

V období finanční krize vstupují do popředí zejména dvě oblasti. Jednou je řízení likvidity a financování společnosti, druhou pak kreditní riziko, tedy schopnost zákazníků dostát svým závazkům a splatit poskytnuté financování. Na našem trhu však působí zejména leasingové společnosti v podobě dceřiných společností velkých bank, což znamená, že řízení likvidity je obvykle řešeno na celoskupinové úrovni. S kreditním rizikem se však většinou perou společnosti samostatně. Jak při schvalování nových obchodů, tak zejména při práci s dlužníky musí hledat své vlastní postupy a zajistit minimalizaci dopadů do finanční stability firmy.

 

Legislativa v oblasti leasingu prošla v posledních letech řadou změn. Jste spokojen se současnou legislativou? Neznamená ohrožení výhodnosti leasingu pro podniky nebo pro spotřebitele? 

Legislativa se měnila poměrně dost často, což není zrovna nejlepší prostředí. Zákazníci se v těch změnách obtížně orientují, leasingové společnosti musí být velmi dobré ve vysvětlování a zároveň musejí hodně upravovat své produkty. I díky legislativním změnám dnes většina společností nabízí i úvěrové financování jako alternativu leasingu. Nicméně leasing je stále atraktivní produkt, dokázal absorbovat daňové úpravy a je tradičním prostředkem pro financování jak aut, tak i strojů a zařízení.

Spotřebitelé na nové podmínky nijak nedoplatili a ani pro podniky to neznamená žádné výrazné pohoršení. Leasing je stále velmi konkurenční produkt a má co nabídnout.

 

Co považujete ve své kariéře za největší úspěch? 

Mým největším úspěchem je určitě to, že se mi podařilo prosadit se v tak úspěšné a velmi náročné firmě jako je ČSOB Leasing, stát se finančním ředitelem a společně s generálním ředitelem tuto společnost rozvíjet, formovat její strategii i firemní kulturu, a to vše již celou řadu let.

 

Jaká je nejlepší průprava pro pozici finančního ředitele? 

Musím se přiznat, že ani nevím. Podle mého názoru je nejdůležitější být dobrým manažerem, umět se obklopit kvalitními lidmi, motivovat je, dát jim prostor. Určovat jim směr, neustále hledět vpřed a mít vizi. Finanční ředitel musí být dobrý v logice, musí umět analyzovat informace, vytvářet různé hypotézy a zkoumat je. Samozřejmě je nutné rozumět finančním výkazům, znát základní účetní a daňové předpisy apod., ale klíčové určitě je umět řídit své lidi.

 

Charakterizujte prosím roli outsourcingu ve finančním řízení... 

Určitě existují oblasti, kde je možný. Smysl má tehdy, pokud zajistí vyšší kvalitu díky profesionalitě dodavatele, trvalý rozvoj a využití nejmodernějších postupů a nejlépe i nižší náklady. Někdy přehlíženým pozitivem, a ono někdy může být tím hlavním, je to, že outsourcing standardizuje určité neklíčové procesy firmy a umožňuje věnovat se tomu, co firmě přináší největší přidanou hodnotu. Je zkrátka vhodné netrápit se něčím, o co se může postarat někdo jiný, kdo věc umí a dělá ji perfektně.

 

V čem jsou výhody externí správy vozového parku pro společnost? 

Hlavní výhodou tohoto způsobu financování a outsourcingu služeb, tedy Full service leasingu a Fleet managementu, je přenesení péče o automobily na leasingovou společnost, která je v tom profesionál a pro kterou jde o klíčovou aktivitu. Zákazník se pak může plně věnovat své hlavní činnosti a nemusí řešit celou řadu provozních záležitostí souvisejících s využíváním automobilového parku, jako je kniha jízd, údržba aut, výměna pneumatik, dopravní nehody apod. Jeho dalšími výhodami je stoprocentní daňová uznatelnost splátek, možnost rovnoměrného plánování investic, nižší kalkulační základ pro výpočet splátek oproti ostatním formám financování a stabilní náklady i cash flow.

 

Co v této oblasti nabízí ČSOB Leasing? 

ČSOB Leasing nabízí v rámci operativního leasingu ucelenou řadu produktů pod obchodní značkou ČSOB Autolease. Nosným produktem je Full service leasing, tedy operativní leasing včetně široké škály volitelných doprovodných služeb od servisu a údržby, až po elektronickou knihu jízd. Právě volitelnost služeb a schopnost ČSOB Leasing ušít zákazníkům řešení šitá na míru patří k našim silným stránkám a konkurenčním výhodám. Souvisejícími produkty jsou operativní leasing bez služeb, který představuje pouze pořízení a pronájem vozidla zákazníkovi, dále pak Lease-back, tedy odkoupení zákazníkova vozidla a zpětný pronájem formou operativního leasingu a rovněž pak Fleet management, tedy zajištění zákazníkem určených služeb spojených s provozem zákazníkových vozidel. Naše společnost patří i v této oblasti ke špičce na českém trhu.

 

Byl pro vás článek přínosný?