Hlavní navigace

Budoucnost finančních ředitelů závisí na vývoji digitálních technologií a na stabilitě ekonomiky

23. 4. 2015

Sdílet

 Autor: © tiero - Fotolia.com
Nový výzkum identifikoval 5 klíčových aspektů formující budoucí podobu finančního vedení a osud funkce finančního ředitele.

ACCA (Asociace certifikovaných účetních) ve spolupráci s IMA (Institut manažerských účetních) ve své poslední studii sestavila žebříček pěti vlivů, které budou hrát klíčovou roli při proměně nejvyšší pozice finančního oddělení ve firmách. Těmi jsou kolísání ekonomiky, riziko ekonomického prostředí, množství dat, digitální technologie a přirozený talent.

 

Kolísání ekonomiky a rizika spojená s tímto prostředím přitom pro finanční oddělení představují trvalou výzvu. „Vnější prostředí bude pro finanční ředitele vždy nesmírně problematické. Určitě nelze očekávat, že by se ekonomika dlouhodobě ustálila na nějaké úrovni, a tudíž zde stále budou velká rizika, se kterými je nutné počítat. Pokud k tomu přičteme další problémy jako transformaci obchodních modelů a jím podobné, většina ředitelů se při snaze o rozvoj firmy udržitelným způsobem bude v budoucnosti pohybovat ve velmi náročném terénu,“ vysvětluje Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

 

Studie dále naznačuje, že finanční ředitelé jsou také pod tlakem v souvislosti se správným využíváním různých dat. Finanční oddělení se musí v současnosti přizpůsobit a musí zajistit, aby jeho aktivity byly v souladu s širší firemní strategií. Firmy dobře využívající data, která jsou jim k dispozici, mají konkurenční výhodu. Problémem však zůstává, jak nalézt takové údaje, jež finančním oddělením pomohou sledovat a hlásit důležité trendy, a následně pomohou celým firmám učinit ta správná obchodní rozhodnutí.

 

Využívání digitálních technologií představuje výhodu, kterou mají vedoucí finančních oddělení k dispozici především při rozhodování o tom, jaké investice upřednostnit v zájmu růstu firmy. Digitální technologie se stávají jedním z hlavních nástrojů finančního vedení. Odpovědností finančních ředitelů bude zajistit, aby se koncept SMAC (social, mobile, analytics and cloud) stal strategickým nástrojem pro dosahování změn.

 

V neposlední řadě došla studie k závěru, že míra talentu finančního vedení bude v budoucnosti pro úspěch firmy životně důležitá. Avšak vzhledem k systému, jakým se v současnosti vybírají kandidáti na nejvyšší pozice, je tradiční pojetí funkce finančního ředitele ohrožena. „Jednou z největších neznámých, které bude funkce finančního ředitele v budoucnosti čelit, je otázka, odkud budou pocházet talentovaní adepti finančního vedení. Je to důležitá otázka a firmy si budou muset velmi pečlivě promyslet, jakým způsobem vychovají příští generaci finančních lídrů,“ doplňuje Kateřina Benešová.

 

ICTrocenka

Vlastnosti, kterými disponují úspěšní finančního ředitele, doznaly změn. V ekonomice orientované na zákazníka jsou pro úspěch firmy nezbytná nehmotná aktiva jako data, značka, talent a inovace. V budoucnu bude velice důležité, zda finanční ředitelé přijmou tuto strategii za svou a přizpůsobí jí své jednání.

Průzkumu se zúčastnilo 1.631 členů ACCA a IMA z celého světa. Sdělovali své názory ohledně znalostí, zkušeností a priorit finančních ředitelů v současnosti i budoucnosti. Součástí průzkumu byly i hloubkové individuální rozhovory s finančními profesionály ve vyšších funkcích z celého spektra podniků.

Byl pro vás článek přínosný?