Hlavní navigace

Čeká nás prodloužení lhůty pro stanovení daně na pět let?

21. 9. 2010

Sdílet

Novela daňového řádu přinese také významné zpřesnění pořadí daňových nedoplatků pro započítávání plateb daní, díky němuž nebudou na daňových účtech zbytečně nabíhat úroky z prodlení.

V loňském roce byl schválen nový zákon upravující postup správců daně v daňovém řízení, tzv. daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Správci daně by podle daňového řádu měli začít postupovat od 1. ledna příštího roku. Ještě před tím se však daňový řád zřejmě dočká své první novely, která byla projednávána v připomínkovém řízení a nyní se očekává její schválení vládou.

Nejdůležitějším bodem návrhu novely daňového řádu, který Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení, bylo prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět let. Jde o návrh, který reflektuje požadavek koaliční smlouvy. Tato změna by poskytla správcům daně více času zahájit a provádět daňovou kontrolu v porovnání se současným stavem a původně navrhovanou úpravou daňového řádu. Ministerstvo financí patrně tento bod novely do dalšího legislativního procesu zatím nepošle. Ministerstvo uznalo, že zahrnutí takto zásadní změny do víceméně technické novely daňového řádu by bylo nesystémové. Zároveň však ministerstvo uvedlo, že prodloužení lhůty pro vyměření daně znovu navrhne v rámci další etapy daňové reformy v souvislosti se zaváděním tzv. jednotných inkasních míst.

 

Přece jenom 1. leden?

Navrhovaná novela daňového řádu však přináší i změny, které daňoví poplatníci jednoznačně přivítají. Kromě některých čistě technických zpřesnění novela zahrne prokuristy mezi osoby, které mohou jednat přímo jménem své obchodní společnosti se správcem daně podobně jako statutární orgán. Jak ukazuje nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu, tato změna reaguje na některé praktické problémy při jednání se správci daně. Dále novela přinese významné zpřesnění pořadí daňových nedoplatků pro započítávání plateb daní, díky němuž nebudou na daňových účtech zbytečně nabíhat úroky z prodlení.

Pro úplnost uvádíme, že navrhovaná novela se netýká pouze daňového řádu, ale obsahuje také dílčí změny některých dalších zákonů. Za zmínku stojí především navrhovaná změna zákona o daních z nemovitostí, která rozšíří možnost správců daně o vyměření této daně hromadným předpisným seznamem. Důvodová zpráva k novele v této souvislosti poukazuje na záměr ministerstva financí zpřístupnit hromadné předpisné seznamy online.

Lze očekávat, že schválení návrhu vládou a následně oběma komorami Parlamentu bude vcelku rychlé a novela dle záměru Ministerstva financí nabude účinnosti spolu s celým daňovým řádem 1. ledna příštího roku.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?