Hlavní navigace

České prase abys pohledal: polovině firem v zemědělství hrozí krach

20. 3. 2012

Sdílet

Příčiny úpadku lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů.

Podnikání v oblasti zemědělství patří pořád k nejrizikovějšímu v České republice. V relativním srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou v zemědělství působí o třetinu méně „vynikajících“ firem a úpadek hrozí o 123 % více firmám. Krachem je přitom ohrožena téměř každá druhá společnost (48,8 %) podnikající v zemědělství. Analýzu aktuálního rozložení rizikovosti podnikatelské základny v ČR před nedávnem zveřejnila agentura ČEKIA, člen nadnárodní skupiny Bisnode, v rámci své sektorové analýzy Zemědělství (NACE 01). Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

 

Útlum kam se podíváš

„Vysoký podíl firem, kterým hrozí krach a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii „vynikající“ svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru zemědělství,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem dlouhodobého snižování podílu zemědělství na národním hospodářství. „Příčiny lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů. Po vstupu do EU a otevření trhu se české zemědělství potýká také s přílivem levnějších potravin ze zahraničí. Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké, popřípadě nestabilní výkupní ceny řeší někteří z prvovýrobců útlumem nebo úplným ukončením produkce nerentabilních komodit, případně úplným ukončením činnosti. Pokles objemu zemědělských komodit se týká především živočišné výroby, především chovu prasat a rovněž chovu skotu,“ uzavřela Petra Štěpánová z ČEKIA.

 

A ratingy klesají

V zemědělství aktuálně podnikají převážně „rizikové“ subjekty, u kterých je vyšší míra rizika nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. Podle metodiky ČEKIA Stability Ratingu je v ratingovém stupni „rizikové“, CCC až C, hodnoceno 48,8 % společností, což je o 123 % více než v rámci ČR celkově. Navíc je v sektoru vysoký podíl extrémně rizikových i vysoce rizikových subjektů s ratingem C (26,7 %) respektive CC (15,2 %). Naopak „vynikajících“ společností s ratingem AAA až A v zemědělství působí jen 13,7 %, což je v relativním srovnání o 37 % méně oproti tuzemské podnikatelské základně jako celku. V ratingovém stupni „úpadek“ je hodnoceno 0,74 % firem. V odvětví působí 36,7 % „dobrých“ společností s ratingem v intervalu BBB až B, což je o 28,6 % méně než v rámci tuzemské populace firem.

 

Rozložení podnikatelské základny dle ČEKIA Stability Rating*

 

Název skupiny

Ratingové hodnocení

Zemědělství       (NACE 01)

Podnikatelská základna ČR               

VYNIKAJÍCÍ

AAA

1,02%

2,19%

AA

2,43%

6,06%

A

10,30%

13,41%

VYNIKAJÍCÍ CELKEM

 

13,74%

21,67%

DOBRÉ

BBB

13,24%

20,81%

BB

7,64%

15,98%

B

15,82%

18,80%

DOBRÉ CELKEM

 

36,70%

55,59%

RIZIKOVÉ

CCC

6,94%

13,36%

CC

15,16%

6,62%

C

26,71%

1,95%

RIZIKOVÉ CELKEM

 

48,82%

21,93%

ÚPADKY

D

0,74%

0,82%

 

* k 31.12.2011

Zdroj: ČEKIA

 

V sektorové analýze Zemědělství ČEKIA stanovila TOP 50 tržních leaderů podle dosažených tržeb za poslední tři roky. K nejlépe hodnoceným firmám podle metodiky ČEKIA Stability Ratingu s nejvyšším ratingovým hodnocením AAA patří BEST, spol. s r.o. a AGROPODNIK ZNOJMO,a.s.

 

Nejlépe hodnocené firmy z oboru Zemědělsví dle ČEKIA Stability Rating

 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

BEST, spol. s r. o.

46580743

0,04

AAA

AGROPODNIK ZNOJMO,a.s.

46902180

0,05

AAA

DAŇHEL AGRO a.s.

26071169

0,07

AA

AGRO Jesenice u Prahy a.s.

46356657

0,08

AA

AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové

49967789

0,08

AA

MACH DRŮBEŽ a.s.

25981714

0,08

AA

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

00107999

0,08

AA

WW FLORA, spol. s r.o.

61499013

0,08

AA

Zea, a.s.

49967941

0,08

AA

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích

00141640

0,08

AA

 

Zdroj: ČEKIA (sektorová analýza Zemědělství, vydáno leden 2012)

 

 

 

Slovní popis a charakteristika ratingové stupnice ČEKIA Stability Rating

 

Název skupiny

Ratingové hodnocení

Slovní popis ratingového hodnocení

Slovní popis skupiny

VYNIKAJÍCÍ

AAA

Excelentní

Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.

AA

Vynikající

A

Výborný

DOBRÉ

BBB

Velmi dobrý

Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné úvěrové riziko, nízké riziko úpadku.

BB

Dobrý

B

Dostatečný

RIZIKOVÉ

CCC

Rizikový

Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení plateb při plnění závazků z obchodního styku, možnost budoucího zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko, společnosti ohrožené úpadkem

CC

Vysoce rizikový

C

Extrémně rizikový

ÚPADKY

D

Úpadek

Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům

 

Zdroj: ČEKIA

 

Foto: © Anatolii - Fotolia.com

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?