Hlavní navigace

CFO Club: VIII. výroční konference Excellence in Finance

22. 11. 2012

Sdílet

Po osmé uspořádal 14. listopadu Klub finančních ředitelů v pražském Grand Hotelu Bohemia své nejvýznamnější setkání, výroční konferenci Excellence in Finance. Letošní ročník byl rozdělen do dvou programových bloků – „Kde hledat rezervy výkonnosti a jak uspět na zahraničních trzích“ a „Podpora podnikání a exportu ČR“.

Programově velmi obsáhlou odpolední odbornou část zahájil svým vystoupením Martin Novák, ředitel divize finance a místopředseda představenstva společnosti ČEZ, mimo jiné též držitel ocenění vítěz prestižní ankety Finanční ředitel roku 2011. Představil proces optimalizace center sdílených služeb Skupiny ČEZ. Zvláštně se zaměřil na aspekty snížení komplexnosti řízení a redukci nákladů. Proces snižování nákladů přináší Skupině ČEZ každoroční úsporu zhruba 500 milionů Kč, uvedl Martin Novák. Přestože se vzhledem k velikosti firmy a jejího zisku nejedná o zásadní částku, jde o nezbytný proces, který pomáhá držet náklady v rozumné výši a musí tak probíhat prakticky nepřetržitě.

 

„Jak může vhodně implementované IT přinášet společnosti benefity a jak IT využít pro nový rozvoj businessu?“ Tyto otázky si ve své prezentaci položil Miroslav Hübner, ředitel IT společnosti Pražská energetika a předseda organizace CACIO. Následně pak přítomným členům Klubu představil řešení a postupy, které se jeho firmě v tomto smyslu osvědčily. Zajímavý byl například popis financování IT či koncept sledování a řízení nákladů pomocí tzv. „účtu zaměstnance“. Ten umožňuje sledovat veškeré náklady, které jsou s pracovníkem spojeny. Díky možnosti samokontroly výrazně snižuje nutnost nákladových limitů a zejména pak celkové finanční náklady nejen na IT zdroje. 

 

Lubor Žalman, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank, a Miroslav Sedlák, ředitel korporátního rizika z téže banky, ve svém příspěvku nazvaném „Co očekává bankéř od CFO“ popsali sedm vlastností či kompetencí, které banka očekává od CFO firmy žádající v bance o úvěr. „Správný“ CFO je tak z jejich pohledu například schopen postavit se názoru CEO či majitele a finančními argumenty „zreálnit“ vize a strategie. Je také realistický, při plánování nestaví vzdušné zámky a především s bankou komunikuje otevřeně a včas informuje o případných závažných změnách.

 

Soňa Vladařová, Vice-chairman of the Board of Directors a CFO společnosti ČKD Group, se ve svém vystoupení věnovala klíčovým faktorům úspěchu při zahraniční expanzi. Expandující firma musí mít dle jejích slov především „pořádek doma“, tedy řádně fungovat po celou dobu práce na zakázce, od získání zakázky až po záruční a pozáruční servis. Základem úspěchu jsou také kvalitní a osobním kontaktem prověření partneři a schopnost podělit se s nimi o dílčí úkoly, které by mohly být nad síly samotné firmy. Důležité je také nepodceňovat skrytá finanční rizika, zejména riziko kurzové a riziko vyplývající ze specifických místních daní.

 

Prezentující následně debatovali v diskusním panelu, který moderoval Dean Brabec, prezident CFO Clubu a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little. Diskutovalo se například o dalším vývoji české i světové ekonomiky či možných strategiích růstu.

 

Druhou polovinu odborné části konference zahájili svou prezentací Mikael Zakarian, finanční ředitel společnosti Microsoft a Jaroslav Němec, Business Controller v téže společnosti. Na praktických příkladech představili možnosti, které dnes finančním ředitelům přináší moderní softwarové nástroje, a ukázali, jak s jejich pomocí mohou CFO získat „více za méně“, ať už z pohledu vynaložených financí či z hlediska množství času, který musí CFO každodenně vynakládat na udržení perfektního přehledu o stavu firemních financí. 

Dean Brabec, prezident CFO Clubu a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little, ve svém příspěvku prezentoval devatenáct „megatrendů“, které konzultační společnost Arthur D. Little vnímá jako zásadní pro hledání nových obchodních příležitostí. Uvedené trendy souvisí například s demografickými změnami, mobilitou, zdravotnictvím, klimatickými změnami, snižováním škodlivých emisí či s vývojem v oblasti obchodní a politické, jež se vyznačuje nestabilním ekonomickým prostředím a regulacemi.

 

Axel Gerhardy, místopředseda představenstva a CFO společnosti RWE Transgas, prezentoval ve svém vystoupení cíle společnosti RWE v oblasti finančního řízení ve střední a východní Evropě. Jak uvedl, jedná se především o definování a podporu procesů regionálních společností Skupiny RWE s cílem umožnit jejich plánovaný růst. CFO také musí podporovat efektivní alokování finančních zdrojů a v neposlední řádě pomáhat rozvíjet lidské zdroje, které jsou pro dosažení vysoké obchodní výkonnosti klíčové.

 

Program odborných prezentací zakončil svým příspěvkem Miloslav Kubišta, předseda představenstva České exportní banky, pověřený též výkonem funkce generálního ředitele. Soustředil se především na představení nástrojů na podporu exportu s důrazem na popis role České exportní banky. Jak uvedl, jeho banka financuje vývozy do rizikovějších teritorií, kam komerční banky z různých důvodů vývoz nefinancují, přičemž český stát coby vlastník nepreferuje dosahování zisku banky, ale maximální objem podpořeného vývozu.

Také druhou část odborného programu zakončil diskusní panel za účasti prezentujících, moderovaný prezidentem CFO Clubu Deanem Brabcem. Hovořilo se především o faktorech úspěchu na zahraničních trzích či stabilitě podnikatelského prostředí v ČR.

 

V pořadí třetí diskusní panel zahájil zároveň společenskou část večera VIII. Výroční konference Excellence in Finance. Za moderace Deana Brabce zde diskutovali Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy a Kamil Janáček, člen bankovní rady České národní banky. Tématem bylo především posílení konkurenceschopnosti České republiky a podpora podnikání a exportu.

 

O zajímavý předěl mezi odbornými diskusemi a příjemnou atmosférou společenského večera se postaral Ondřej Balík ze společnosti Krekom, který přítomné seznámil s ekonomickými aspekty fungování businessu champagnského vína. Champagnské se samozřejmě také ochutnávalo, stejně jako vína svatomartinská a Beaujolais.

 

Vánoční a letos též závěrečné setkání Klubu finančních ředitelů se uskuteční 12. prosince, tradičně pod záštitou společnosti RWE Transgas. To letošní bude mít podtitul „Jak se tvoří filmové hity aneb situace na českém filmovém trhu“.

 

Byl pro vás článek přínosný?