Hlavní navigace

CFO, jedná-li se o investiční strategii, věnujte pozornost investorům

14. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
Finanční ředitelé, rozšiřte počet jedinců, kteří mluví s investory, aby akcionáři zažili i zkušenost se členy správní rady, manažery a i s těmi, kteří pracují přímo na tomto rychle rostoucím trhu.

CFO by měli věnovat pozornost investorům zvláště v případech vstupu do rizikových a rychle rostoucích trhů. Podle studie Ernst & Young (E&Y) provedené mezi „excess“ a akcionáři, je zapotřebí lepší komunikace. Ohledně globálních transakcí se investoři stále nesetkávají s kvalitou komunikace na straně finančních ředitelů, jejichž firmy investují do rizikových a rychle rostoucích trhů.

Studie, která vycházela z průzkumu 750 šéfů financí spolu s akcionáři zjistila, že méně než polovina investorů věří, že firemní reporty obsahují dostatek detailů o rizicích investic do vyspělých a rozvíjejících se trhů. V druhé části tohoto dvoufázového výzkumného dokumentu se uvádí, že dvě třetiny dotázaných finančních ředitelů nevidí své organizace jako dostatečně dobré, a to buď na poli vyváženosti alokace zdrojů, která byla nastavena mezi jednotlivými rozvíjejícími se druhy trhů, anebo v roli zastřešující komunikační strategii společnosti. 

Studie má název Příběh dvou trhů: Příběh investic mezi rozvinutými a rychle rostoucími trhy.

E&Y se domnívá, že oba prvky této riskantní tržní situace – samotná otázka investování a komunikace investorů o investičních strategiích – potřebují být studovány společně. A odpovědnost je samozřejmě přímo v kompetenci finančního ředitele.

 

Nové teritorium finančních ředitelů 

Objevují se nové úkoly pro pozici, která byla v minulosti zaměřena na řízení financí společnosti, což vyžadovalo, aby se mnozí finanční ředitelé stali především předními podnikateli, kteří vynikají v komunikaci s klíčovými partnery,“ říká Diane Larson z oddělení Assurance and Markets division E&Y.

"V souvislosti s trendem, kdy stále více firem investuje do rizikových a rychle rostoucích trhů, prochází role hlavního finančního ředitele  hlubokou transformací," dodává Diane Larson. "Investoři a regulátoři chtějí stále podrobnější a aktuálnější informace od finančních ředitelů, zatímco generální ředitelé a členové představenstev očekávají, že CFO půjdou ještě dále za čísla a "podají je" jako strategičtí poradci, kteří mohou lépe řídit rizika a hledají nové strategie růstu. " To naznačuje, že vztahy s investory – zejména v oblasti tlumočení investiční strategie – musí být důležitou součástí agendy finančního ředitele.

„Investoři chtějí především porozumět změnám v rizikovém profilu tak, aby mohli tyto faktory zahrnout do svého rozhodování," uvádí se ve zprávě. "Tento trend klade důraz na častější komunikaci s investory a jejich postavení v souvislosti s vývojem firemních strategií.“

 

Desatero lekcí 

Doporučení pro vztahy s investory jsou zahrnuta mezi deset „lekcí“, které se odvíjejí od nutnosti finančních ředitelů dávat pozor na přidělování a změny zdrojů ve společnosti, stejně jako na celkový růst, který je součástí firemní prognózy. Použití finanční kázně v oblasti alokace zdrojů vyžaduje, aby finance zajistily, "že budget na investiční výdaje je veden v souladu s očekáváním společnosti pro růst tržeb," uvádí se ve studii. "Tím, že se bude dodržovat přísná kontrola nad těmito metrikami, mohou finanční ředitelé používat objektivní kritéria pro změny v investicích.“ Další lekce soustřeďuje pozornost k tomu, aby nebyly zanedbávány rozvíjející se trhy, a to i ve firmách, kde je zvýšený zájem o rychle rostoucí oblasti.

 

Další poznatky ze studie E&Y: 

* Finance by se měly ujmout vedení při komunikaci s investory v situaci, když plánování nevyjde. Tehdy budou mít akcionáři podezření, že finanční ředitel mohl udělat chybu. Každý výstup musí být samozřejmě doprovázen vysvětlením o tom, co se stalo, a opatřeními přijatými k nápravě situace.

* Nenechávejte budování vztahů k investorům v těžkých časech jen sami na sebe. "V dobrých časech je to přesně ta doba, kdy firmy mohou vybudovat dobré jméno," uvádí se ve zprávě na adresu finančních ředitelů.

* Transparentnost finančních zdrojů je důležitá zejména v době, kdy jsou investoři a ratingové agentury kritické k zpřístupnění údajů o zdrojích financování a věřitelích.

* Protože investoři mají rádi předvídatelnost, finance by měly být konzistentní v souladu s investičními kritérii a měly by tím ukazovat disciplínu společnosti.

* „Nevyhýbejte se mluvení o konkurenci, zejména v rychle rostoucích trzích. Chcete-li účinně konkurovat při omezených zdrojích kapitálu, zahraniční společnosti musí vyslovit investorům jasný soubor výhod oproti svým místním vrstevníkům," uvádí se dále ve zprávě.

* "Je důležité formulovat Plán B," aby mohli investoři získat vhled do toho, co společnost udělá v případě nedostatečného rozvoje.

* A ještě poslední návrh je pro finanční ředitele – mají rozšířit počet jedinců, kteří mluví s investory, aby akcionáři zažili i zkušenost se členy správní rady, manažery a i těmi, kteří pracují přímo na tomto rychle rostoucím trhu. „Pokud tito lidé jsou dobří, takové expozice mohou budovat větší důvěru v celkovou činnost podniku,“ uvádí zpráva.

 

Z partnerského amerického CFO Worldu přeložila stálá spolupracovnice redakce Sandra Šubertová

podcast

 

Foto: © Yang MingQi - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?