Hlavní navigace

CFO pod lupou: Jan Gabriel, Symfio

8. 4. 2024

Sdílet

 Autor: Symfio
Vážení čtenáři, v rámci našeho projektu CFO pod lupou přinášíme odpovědi managing partnera a CFO Jana Gabriela ze společnosti Symfio.

Pane Gabrieli, jaká je vaše role v organizaci a jaké jsou vaše hlavní zodpovědnosti? 

V rámci Symfio jsem vedoucím týmu konzultantů. Mám zodpovědnost za spoluvytváření strategie poskytování služeb, hiring a vedení týmu konzultantů. Zároveň jsem i CFO u několika našich partnerů či klientů, abych jim byl co nejblíže. Odpovědností v této roli je každoměsíční controlling, komunikace a spolupráce s účetními na měsíčních závěrkách. To jsou vstupní podmínky pro následné data-based strategické poradenství v rozvoji daných partnerů/klientů obnášející také forecasting a budgeting.

Jan Gabriel, Symfio

Jan Gabriel pracuje v Symfio.app od roku 2022 jako partner. Ve své roli pomáhá rozumět příběhu čísel, vzdělává CEO ze SMEs v oblasti finančního řízení, pracuje na přípravě plánů a forecastů. Podílí se na vytváření procesů a projektového řízení v různých oblastech souvisejících s finančním řízením. Před tím pracoval v Topforsport (vlastník: eleven teamsports GmbH) jako finanční ředitel. Do portfolia jeho zaměstnání patří dále Brand Embassy, Letiště Praha, České Radiokomunikace. Svou praxi započal u firmy Revital Pharma, kde pracoval jako referent controllingu. Dosáhl inženýrského titulu na VŠE v Praze, obor hospodářská politika. V Sydney absolvoval studijní program Strategic Planning Course na The University of Sydney a následně Cambridge English: Advanced (CAE) na Greenwich College v Sydney. Jan je příznivcem amerického fotbalu, baví ho četba historických románů a sleduje dění kolem politické ekonomie.

Byl pro vás právě proběhlý rok výzvou nebo rokem s negativním dopadem na vaši firmu a jaký největší problém v současnosti vidíte ve vaší práci? 

Rok 2023 byl zcela jistě výzvou. A to zejména pro část našich klientů, přeneseně pak samozřejmě také pro nás. Jelikož velká část našich klientů spadá do kategorie start-upů a SMEs, měly na jejich fungování a směřování vliv vysoké úrokové sazby. Ty způsobují zhoršení přístupu ke kapitálu – snižování valuace, odkládání nových investičních kol nebo snižování jejich objemu. Z toho pak plynula nutnost revize strategií a často také racionalizace nákladové struktury.

U některých klientů pak tyto makroekonomické faktory způsobovaly pokles poptávky po jejich službách a produktech. To se pak přeneseně dotýkalo také našeho fungování.

Jaké jsou podle vás největší příležitosti a výzvy, které vaše organizace v současnosti má? 

Nejzásadnější je u nás nedávné dokončení vývoje naší vlajkové lodi – vlastní Business Intelligence aplikace Symfio, kterou nyní implementujeme u našich stávajících klientů a uvádíme na trh také pro klienty nové. Na straně consultingu se nyní snažíme více přecházet na spolupráci, kterou jsme pojmenovali „Premium CFO“, založené na užší spolupráci s klientem nejen v rámci controllingu a reportingu, ale také na strategické a exekutivní úrovni. Obě tyto iniciativy jsou výzvou, ale zároveň i příležitostí, aby si firmy uvědomily zásadní důležitost finančního řízení pro jejich další fungování  – a někdy i přežití.

Symfio

Jaké jsou vaše hlavní strategie a nástroje pro zvyšování ziskovosti, snižování nákladů?

Hlavní činností a nástrojem je samozřejmě automatizace. A to, jak na naší interní úrovni, tak také v případě našich klientů. Naší misí je ušetřit čas zakladatelům, ale případně i finančních ředitelů při repetitivních činnostech v oblasti controllingu a reportingu, aby ho následně mohli věnovat činnostem, které vyžadují jejich zkušenosti a unikátní dovednosti.

CFO pod lupou


CFO pod lupouAutor: Depositphotos

Projekt magazínu CFOworld, který představuje finanční ředitele z různých oborů. Cílem projektu je i medializace používaných toků ve vaší společnosti a upozornění na zajímavé trendy a postupy, které mohou být inspirací i pro další společnosti. 

Detaily najdete na konci textu.

Umělá inteligence. Je její využití ve vaší firmě přijímáno pozitivně a začínáte ji využívat, negativně a berete ji spíš jako humbuk nebo prostředek k možnému úniku strategických dat, nevěříte jí a jste zastáncem zaběhlých principů, či raději ještě počkáte, jak se bude tento obor dál vyvíjet, než ji nasadíte?

Nástup mediální prezence umělé inteligence humbukem je. Ta technologie se tady nevyskytla přes noc, jak to mnohdy může vypadat. Ale samozřejmě, i my využíváme, byť zatím okrajově, například ChatGPT a plánujeme v budoucnu analyzovat možnosti využití umělé inteligence například pro finanční plánování. Nejvíce diskutujeme takto vznikající Cash flow forecasting na základě plánu výsledovky. Ale najdou se jistě i další oblasti, kde se AI bude dát využít. Nicméně je potřeba pamatovat na to, že nakonec je vždy potřeba přidat pohled „lidským okem“.

Co vás nejvíce brzdí a brání v dalším rozvoji společnosti?

Pro Symfio to jsou konzervatismus a strach. Jako u všech inovativních řešení je třeba se posunout od Innovators k Early Adopters a Early Majority. Finančními řediteli jsme často vnímáni jako ti, kteří je ohrožují, a ne jako ti, kteří jim zjednoduší práci s daty a tím jim rozvážou ruce a získají čas pro strategické uvažování, což je klíčová role CFO.

I proto bychom v roce 2024 rádi začali s iniciativou budování komunity finančních ředitelů. Začneme v menší škále – nejprve mezi našimi klienty –, ale do budoucna bychom rádi tuto iniciativu rozšířili. Inspirací je nám CFO Connect (https://www.cfoconnect.eu/en/).

Pro naše klienty jsem výzvy ve škálování zmiňoval již výše. Jednak dražší financování a pro bootstrapované firmy je to především menší počet zakázek v důsledku zpomalení globální ekonomiky.

Děkujeme za odpovědi!

Zúčastněte se i vy!

Pokud pracujete ve finančním managementu, jsou otázky dostupné i pro vás a rádi je uveřejníme. Za tím účelem stačí napsat žádost volnou formou a odeslat na adresu: milan.loucky@iinfo.cz. Následně obdržíte návod a otázky. Více o projektu CFO pod lupou naleznete v tomto článku.

Cílem projektu je medializace používaných toků ve vaší společnosti a upozornění na zajímavé trendy a postupy, které mohou být inspirací i pro další společnosti.

soutez_casestudy

Otázky jsou vždy na jedno čtvrtletí shodné pro všechny zájemce a jejich shrnutí bude součástí časopisu CFOworld, který vychází vždy na konci čtvrtletí. Toto shrnutí se pak objeví i na našich stránkách www.cfoworld.cz měsíc po vyjití v tištěné verzi časopisu.

Účast v našem projektu je zdarma, zpoplatněno je jen umístění loga vaší firmy/společnosti za symbolický poplatek, kvůli lepší orientaci čtenářů však umístění loga doporučujeme.

Byl pro vás článek přínosný?