Hlavní navigace

Chybějící pracovní síla zvyšuje tlak na globálních trzích práce, v ČR zatím problém s nabídkou kandidátů není

7. 12. 2015

Sdílet

 Autor: © Serg Nvns - Fotolia.com
Oživení české ekonomiky má pozitivní dopad i na pracovní trh. Od roku 2014 opět stoupá počet poptávaných pozic a tento trend pokračuje i v roce 2015. Meziročně vzrostl počet otevřených pozic téměř na dvojnásobek.

Česká republika má ve srovnání s okolními zeměmi poměrně vysokou flexibilitu pracovního trhu díky nízkému množství restrikcí a dobrému propojení vládních nařízení s pracovním trhem. Na českém pracovním trhu je oproti Velké Británii a dalším evropským zemím relativní dostatek uchazečů se schopnostmi, které firmy požadují a pozice tak nezůstávají neobsazené. Jedná se například o finanční role, obchodní pozice, specialisty na marketingovou komunikaci. Existuje však i několik segmentů, kde mají společnosti z různých důvodů problém uchazeče najít. Nedostatek uchazečů vidíme již tradičně v segmentu IT, průmyslu a výrobě.

 

„Česká republika znovu obhájila svou pozici ideální lokality pro nové investory. Průmysl, zejména automobilový, i nadále zůstává klíčovým pro růst HDP. Díky kvalifikované pracovní síle vidíme růst investic v oblasti center sdílených služeb zaměřených zejména na finance a informační technologie,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays Czech Republic.

To jsou závěry pro Českou republiku vyplývající z globálního indexu dovedností společnosti Hays (Hays Global Skills Index 2015), zprávy, kterou společnost Hays zveřejnila ve spolupráci se společností Oxford Economics. Výsledky průzkumu vychází z analýzy odborných pracovních trhů 31 hlavních světových ekonomik.

 

Navzdory výše uvedeným zlepšením v České republice stále přetrvávají některé strukturální nedostatky. Český vzdělávací systém není v současné době schopen se přizpůsobit požadavkům trhu a vyprodukovat dostatek absolventů těch oborů, po kterých je největší poptávka, a to zejména oborů technicky zaměřených. Stále je zřetelná nepřipravenost absolventů v oblasti jazykových znalostí.

 

Podle uvedené zprávy se celosvětové trhy práce blíží krizovému bodu, protože nabídka kvalifikovaných pracovních sil má problémy udržet krok s poptávkou. Kromě toho se stupňuje válka o kvalitní pracovníky a zaměstnavatelé jsou opět ochotni platit za nedostatkovou kvalifikaci něco navíc, což má v mnoha oblastech za následek inflaci mezd.

 

Vyhrocení situace na trzích práce je zvláště závažné v zemích, které v loňském roce zaznamenaly silnější růst, jako jsou USA, Velká Británie a další trhy v severní Evropě. Trhy zemí BRICS, které byly kdysi motorem globálního růstu, mezitím čelí zpomalení, které poptávku po kvalifikovaných pracovnících snižuje.


Znepokojující rozdíl mezi počtem lidí, kteří chodí do práce, a počtem lidí, kteří by mohli být zaměstnáni, kdyby trh práce zůstal na úrovni před krizí. Ačkoliv zaměstnanost stoupá, uvedený rozdíl činí na celém světě více než 11 milionů lidí, což odpovídá jedné dvacetině současné celkové pracovní síly.

Nedostatek pracovníků zejména ve vysoce kvalifikovaných odvětvích má nepříznivý dopad na produktivitu. Lidé jsou pro svou práci kvalifikováni buď příliš nebo málo a pracují delší dobu, aniž by se nutně zvyšovala produkce.

soutez_casestudy

 

Výzvy, kterým trhy práce čelí, rovněž upozorňují, že na pomoc růstu podniků a vytváření pracovních míst a nových příležitostí je třeba podpůrné regulační prostředí. Aby vlády jednotlivých zemí provedly své ekonomiky procesem oživení a umožnily firemnímu sektoru najít a získat pracovníky, které podniky potřebují k vytvoření budoucí pracovní síly, musejí dělat víc.

Byl pro vás článek přínosný?