Hlavní navigace

COVID-19: Digitalizace přispěje k oživení ekonomiky

14. 1. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Koronavirus mimo jiné ukázal naprosto zásadní potřebu digitalizace a on-line bezpečného pracovního prostředí. Uvedl to v předmluvě Analýzy českého průmyslu 2020, připravené Národním centrem Průmyslu 4.0 a dalšími partnery, místopředseda vlády pro ekonomiku Karel Havlíček.

Aktuální krize podle něj u některých subjektů prohloubila dřívější potíže a teď lze pouze zmírnit dopady na pracovníky. „I tady, stejně jako u klíčové transformace tuzemské ekonomiky, hraje roli Inovační strategie 2019–2030 s názvem Czech Republic: The Country for the Future,“ doplnil Havlíček.

Tato vize má digitalizaci jako jeden z pilířů.

Z analýzy dále vyplynulo, že největší motivací firem pro investice do inovací a digitalizace je dosažení vyšší efektivity zaměstnanců a nižších nákladů výroby. Ukázalo se, že pro většinu firem (73 %) je digitalizace důležitá a za akcelerátor změn považuje koronavirus 84 % společností.

„Při zavádění technologických změn je velice důležité zamyslet se nad tím, jaké trendy mají pro tu danou konkrétní firmu význam, aby bylo možné správně určit největší příležitosti pro inovace. Každá organizace je unikát a čelí na konkurenčním trhu jiným výzvám. Při zavádění inovací firmu nelze z jejího ekosystému vydělit a uvažovat čistě technologicky,“ dodává Alena Burešová z Národního centra Průmyslu 4.0.

Pomáhá i Google

Koronavirus tedy urychlil zavádění nových technologií a podíl na něm mělo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Například stálo za spoluprací s univerzitami a dalšími při vývoji nových ochranných prostředků a vyhlásilo také několik podpůrných programů, jako jsou Czech Rise Up nebo Technologie COVID 19, zaměřených především na výzkum nebo oblast zdravotnictví.

S pomocnou rukou přišel také český Google, který pod záštitou právě ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR přichystal pro české firmy bezplatný vzdělávací program. Do konce roku 2021 se zavázal pomoci 130 tisícům českých firem a jednotlivcům využívat internet k růstu svého podnikání nebo rozvoji kariéry.

„Zkušenosti z posledních měsíců ukazují, že digitalizace může výrazně urychlit oživení české ekonomiky. Menší firmy ale digitálními dovednostmi často nedisponují a ani nevědí, jak je získat. To je podle nás důležité změnit a zde vidíme možnost, jak můžeme českou ekonomiku podpořit,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka české pobočky společnosti Google.

Digitalizuje celá Evropa

Podle aktuální studie Dell Technologies, nazvané DT Index 2020, až 75 % firem v Evropě urychlilo digitální transformaci. Data tak potvrdila, že současná krize má vliv na proces digitalizace. Výsledky globální studie, které se zúčastnilo přes čtyři tisíce manažerů z 18 zemí, ukazují, že podniky nečekají, co se bude dít, a naopak aktivně čelí situaci.

soutez_casestudy

Až 94 % oslovených manažerů uvedlo, že digitalizace je náročná a potýkají se s překážkami. Mezi ně patří nedostatek finančních prostředků, neschopnost získat z dat praktické poznatky a obavy o zajištění ochrany údajů a kybernetickou bezpečnost obecně. Osm z deseti firem však urychlilo některé programy digitální transformace a 79 % podniků pracuje na přehodnocení obchodních modelů.

U českých firem je problémem, že zatím neexistuje jasná struktura zodpovědnosti za inovace a digitalizaci. Jejich ředitelé mají všeobecné vědomí o důležitosti inovativních postupů, ale pouze necelá pětina organizací disponuje manažerským týmem podporujícím digitální iniciativy, který má také dostatečný vliv, zdroje a kapacity. Velká většina firem (60 %) doposud v této oblasti nezahájila žádnou činnost nebo nemá jasnou strukturu zodpovědnosti za inovace a digitální projekty.

Byl pro vás článek přínosný?