Hlavní navigace

COVID-19 ovlivňuje výdaje na IT. Co můžeme ještě čekat?

22. 2. 2021

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Mezi hlavní byznysové priority roku 2020 řadily tuzemské podniky orientaci na zákazníka, zvyšování efektivity nebo kybernetickou bezpečnost. Téměř polovina firem hodnotila blízkou 12– až 18měsíční budoucnost svého podnikání pozitivně, druhá polovina neočekávala žádné výrazné změny k lepšímu ani k horšímu. Pouze čtyři procenta nepovažovala nejbližší výhled byznysu za pozitivní. Velmi podobné rozložení perspektiv panovalo i v oblasti investic do IT. Koronavirus to změnil.

Se snížením výdajů na informační technologie počítalo osm procent firem, se zvýšením 45 procent. Světlá budoucnost měla navazovat na několik povětšinou růstových předchozích let.

Pak se ale na scéně objevil koronavirus a přinesl situaci, s níž se světová ekonomika, alespoň v moderních dějinách a na globální úrovni, potýkala v podstatě poprvé.

„Průběžně monitorujeme dopady pandemie na evropský trh informačních technologií. Pro dodavatele i zákazníky jde o velmi náročné období. Situace se navíc neustále mění, což oběma stranám komplikuje v podstatě jakékoli plánování. Trvalá nejistota vývoje na trhu se výrazně promítá do všech manažerských činností a nezřídka vyžaduje přijímání okamžitých rozhodnutí,“ říká Lukáš Novotný, head of consulting CZ&SK ve společnosti IDC.

Makroekonomická skepse

Mírně nadpoloviční většina tuzemských respondentů loňského výzkumu COVID-19 Impact Survey Europe se domnívá, že český hrubý domácí produkt poklesne oproti předchozím očekáváním o pět až devět procentních bodů. Ještě větší propad očekává zhruba čtvrtina respondentů výzkumu IDC. Pro zajímavost dodejme, že šest procent respondentů nechtělo vývoj letošního HDP kvantifikovat a pouhá dvě procenta věřila v téměř nulový dopad pandemie koronaviru na tuzemskou ekonomiku.

Mírně skeptičtější jsou respondenti působící v IT profesích, stejně jako zástupci velkých organizací s více než tisícovkou zaměstnanců.

V mezisektorovém srovnání nepanuje ve vztahu k vývoji letošního HDP optimismus zejména v průmyslu, utilitách, obchodu a v dopravě. Ne tak výrazné dopady pandemie na českou ekonomiku očekávají zástupci veřejného sektoru, telekomunikací nebo podnikových služeb.

Výdaje na IT v kostce

Snižování výdajů na informační technologie v roce 2020 plánovalo 44 procent českých podniků. Navyšovat výdaje naopak hodlaly především organizace poskytující finanční služby.

Pro kalendářní rok 2021 mírná většina dotazovaných firem plánovala dodržení stanoveného objemu výdajů na IT, nebo dokonce jeho navýšení. Necelá čtvrtina s reakcí vyčkává, zhruba tři desetiny respondentů počítají s poklesem.

V rámci strukturálního srovnání se od souhrnných výsledků výrazněji odlišují velké firmy s více než jedním tisícem zaměstnanců. Na 42 procent z nich počítá s poklesem výdajů na IT i pro příští rok. Stejný vývoj očekává také 37,5 procenta respondentů z veřejné správy.

Pokud respondenti uvedli, že jejich organizace sníží v roce 2021 výdaje na IT, přesně polovina z nich tak učiní v intervalu 10 až 19 procent. Pět procent má v úmyslu udělat škrty v rozsahu 50 až 59 procent. Zvyšování výdajů na IT v důsledku pandemie koronaviru hodlá polovina dotazovaných organizací realizovat v rozsahu 10 až 19 procent. Nelze si nevšimnout, že ve srovnání s trendem snižování jde o zcela identickou hodnotu i interval.

Všudypřítomné úspory

V předchozích letech většina firem na českém trhu, stejně jako ve většině zemí světa, výdaje na ICT spíše navyšovala.
Dost možná i díky tomu nyní mohou alespoň v některých oblastech přejít do úsporného režimu.

FIN24

„V některých produktových kategoriích jsme s poklesem poptávky počítali už před vypuknutím pandemie. Aktuální situace ale zesiluje tlak na úspory i v dalších segmentech. Škrty ve výdajích velmi pravděpodobně povedou ke zpomalení digitální transformace napříč evropskou ekonomikou,“ dodává Lukáš Novotný ze společnosti IDC.

Detailnější pohled do výsledků průzkumu COVID-19 Impact Survey Europe naznačuje, že snižování výdajů na IT se dotkne v podstatě všech produktových kategorií.

Byl pro vás článek přínosný?