Hlavní navigace

Desatero doporučení pro vyhodnocování nabídek operativního leasingu a správy vozových parků

4. 7. 2012

Sdílet

 Autor: © hfng - Fotolia.com
Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) vydala Desatero pro vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků. Proč desatero? Deset je počet oblastí, ve kterých je členy ČLFA doporučeno vyhodnocovat předložené nabídky operativního leasingu. Jde o financování vozidla, servisní služby vozidla, daně a mandatorní poplatky, pojištění, náklady na pohonné hmoty (PHM), ostatní poplatky, změny výše nájemného, způsob konečného vyrovnání leasingových smluv, poradenské služby a transparentnost vlastní nabídky. Úplné znění desatera naleznete na webu ČLFA nebo jejích členů. 

Progresivní trendy v přístupech podnikatelů k  managementu mobility, jejího zajištění a financování formou operativního leasingu či správy vozového parku jsou spojeny s jejich potřebou objektivně posuzovat jednotlivé návrhy řešení. Vzhledem k rostoucí poptávce po lepší orientaci v těchto nabídkách se členské společnosti ČLFA stále častěji setkávají vedle svých klientů také s poradenskými firmami specializujícími se na vyhodnocování nabídek operativního leasingu a služeb správy vozového parku. Proto se členové ČLFA rozhodli klientům a podnikatelské veřejnosti vyjít vstříc a nabízejí k využití desatero doporučení pro hodnocení nabídek/nákladů na pořízení a provoz firemních vozidel.

 

Až po elektronické aukce  

Význam a objem využívání operativního leasingu a správy vozových parků jako nedílné součásti managementu mobility společností je patrný i z výsledků členů ČLFA, kteří aktivně ke konci loňského roku spravovali 57 129 smluv na operativní leasing vozidel a ve správě vozových parků měli 5 841 vozů. V roce 2011 tvořil podíl produktu operativní leasing na celkovém trhu leasingových společností 35,51 % a postupně stále roste. 

„Jsme přesvědčeni, že následování tohoto desatera je solidním základem pro objektivizaci přístupu při zadávání a vyhodnocování výběrových řízení včetně elektronických aukcí. Věříme, že tato doporučení mohou klientům pomoci významně omezit dodatečné náklady spojené s poradenstvím v této oblasti,“ říká Jaromír Hájek, člen představenstva ČLFA a gestor Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny.

 

Realistický pohled na celkové náklady

Základem doporučení správného výběru požadované služby a poskytovatele je realistický pohled na celkové náklady vynaložené na pořízení a provoz vozidla po celou dobu užívání klientem, tzv. Total Cost of Ownership (TCO). Nejdůležitějšími parametry leasingové smlouvy z hlediska stanovení výše nájemného či splátky, a tedy i celkových nákladů, jsou zvolené vozidlo, doba jeho pronájmu a předpokládaný roční kilometrový projezd. 

Nabídka operativního leasingu nebo správy vozových parků zahrnuje komplex služeb a dílčích produktů, které jsou sestaveny jako unikátní řešení klientem stanoveného rozsahu reálných potřeb, jež mají významný vliv na výslednou cenu. Neobjektivním posuzováním nabídek pouze podle jediného kritéria - výsledné ceny – může dojít ke snížení kvality celkové služby na úkor úplnosti řešení potřeb klienta a ve výsledku k dalším dodatečným finančním nákladům. 

 

Flotily vyplujte...

„Cílem rozvojových aktivit členů ČLFA je efektivně pomoci klientům řídit jejich oblast vozového parku. Při osobním jednání s klientem je leasingová společnost schopna najít v jeho prospěch řadu reálných úspor. To je rozdíl oproti činnosti některých poradenských společností, jejichž motivací je nabídnout klientům mnohdy fiktivní úspory na úkor rozsahu služeb, které jsou pro jeho činnost nezbytné,“ dodává Marta Slažanská, předsedkyně Výboru ČLFA pro financování vozidel do 3,5 tuny. 

„Členské společnosti ČLFA poskytující tyto služby mají s reálným provozem vozů či flotil na českém trhu dlouhodobé zkušenosti a dokážou klienta objektivně a transparentně informovat a nabídnout mu v rámci jeho požadavků nejlepší možnou nabídku,“ dodává Jaromír Hájek. 

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

 

ICTrocenka

Foto: © hfng - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?