Hlavní navigace

DevOps: Jak pružněji reagovat na požadavky zákazníků (a odolat konkurenci fin-tech)

4. 8. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Finanční společnosti působící v silně regulovaném odvětví finančních služeb jako Capital One nebo JPMorgan Chase přecházejí na DevOps, protože potřebují pružněji reagovat na změny požadavků zákazníků a zároveň zajistit compliance.

Významné peněžní instituce zavádějí praxi DevOps, aby dokázaly vydávat stabilnější software s vyšší frekvencí ve snaze držet krok s rychle se měnícími očekáváními zákazníků a čelit konkurenčnímu tlaku nových finančně-technologických („fintech“) firem.

„Podíváme-li se na hlavní zbraň nových hráčů ve finančním sektoru, je jí rychlost. Ta je klíčem k přežití,“ říká Julienne McLean, bývalá konzultantka a nyní manažerka agility spotřebitelských bankovních technologií banky JPMorgan Chase.

Pandemie covidu-19 pouze zvýraznila dlouhodobé nedostatky tradičních hráčů v této oblasti, protože zákazníci začali požadovat lepší přístup k digitálním nástrojům a službám pro správu svých financí. Každá zásadní změna v rychlosti poskytování digitálních služeb se musí přirozeně odehrávat s důrazem na bezpečnost a compliance – kvůli dodržení regulatorních požadavků i důvěry zákazníků.

Na příkladu čtyř poskytovatelů finančních služeb můžeme ilustrovat přístupy k zavádění DevOps v tomto sektoru.

JPMorgan Chase: Bylo to jako přimět slona k běhu

Banka JPMorgan Chase postupně přechází na agilní metody již od roku 2017. „Abychom dokázali v dnešním prostředí konkurovat, musíme zavádět nové funkce v rychlém tempu,“ říká Julienne McLean. „Díky využití DevOps, CI/CD a automatizačních nástrojů dokážeme vydávání softwaru výrazně urychlit. U týmů, se kterými jsem spolupracovala, zároveň pozoruji, že vývojáři jsou kreativnější a inovativnější.“ Připouští ale, že přimět rigidní organizaci s odporem vůči riziku jako JPMorgan ke změně způsobu práce, je jako „nutit slona do běhu“.

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

 

CFOworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů.

Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice.

V JPMorgan bylo klíčové nalézt shodu na tom, co agile pro celou organizaci znamená, a transparentně informovat o pokroku. Pravidelné vykazování klíčových ukazatelů rychlosti a stability vydávaného softwaru pomohlo pro změny získat nejvyšší vedení, především s ohledem na finanční efekty.

„Musíte přemýšlet o tom, co přesně chcete získat a proč,“ říká McLean. „Tyto metody nefungují v každé organizaci nebo týmu. Je potřeba zvážit, zda a jak mohou být přínosné s ohledem na váš obchodní model, a necítit se nucení zavést něco, co u vás nemusí fungovat.“

Je také žádoucí mít v týmech DevOps zástupce byznysové strany kvůli lepšímu předávání informací o změnách priorit a vysvětlování potřeb zákazníků technicky orientovaným vývojářům. Jako jeden z nejběžnějších problémů McLean zmiňuje přílišný důraz na technologie: „Jedna z mých oblíbených zásad agilní metodiky je, že lidé a komunikace jsou důležitější než procesy a nástroje. Technika by měla být až poslední v pořadí.“

Upozorňuje také, že DevOps nelze brát jako cíl nebo jako hotové „krabicové“ řešení. „Lidé často zapomínají, že DevOps je cesta,“ zdůrazňuje.

Capital One: Automatizace kontroly kvality

Bankovní společnost Capital One se začala zabývat agilními postupy a cloudem již od roku 2010 a patřila mezi první velké americké banky, které zavedly postupy DevOps ve velkém.
„Naši produktoví manažeři jsou posedlí zpětnou vazbou od klientů a podle jejich podnětů upravují produkty, aby dosáhli co nejdokonalejší zákaznické zkušenosti,“ vysvětluje hlavní architekt banky John Andrukonis. „Informace mají hodnotu odpovídající naší schopnosti na ně rychle reagovat. A právě k tomu nám pomáhá DevOps.“

V rámci další etapy této cesty banka v současné době automatizuje klíčové fáze procesu vývoje a nasazování softwaru. Vzhledem k bankovní regulaci musejí všechna vydání softwaru v Capital One projít šestnácti testy kvality, což klade na vývojáře značné nároky.
Nyní banka zavedla automatizovaný proces schvalování, který nutí vývojáře využívat předpřipravené postupy na automatizačním serveru Jenkins, jež schválilo oddělení compliance. To zajišťuje, že všechna vydání ze své podstaty vyhovují požadavkům, a to i při změnách regulatoriky. Vše se spravuje centrálně a prochází hloubkovými revizemi a testováním. Proces schvalování aplikací na serveru Jenkins je plně automatizovaný.
„Zavedení takto řízeného rámce nám pomohlo minimalizovat rizika a potíže spojené se zajišťováním compliance a zároveň nutí naše programátory odvádět maximálně kvalitní práci,“ říká Linda Oyolu, vedoucí vývojářka banky Capital One.

Fidelity Investments: Snaha o programátorskou excelenci

Podobně jako Capital One patří i Fidelity Investments k finančním společnostem, které pokročily nejdále v přechodu z lokálních ke cloudovým prostředím.

„Chtěli jsme modernizovat aplikace a minimalizovat technický dluh, nastavit proces jako opakovatelný a zásadně transformovat způsob, jakým vyvíjíme software,“ říká Nicholas Penston, ředitel softwarového vývoje investiční společnosti Fidelity Investments.
Společnost nejprve přešla na kontejnery, mikroslužby a API u nových aplikací. Nyní plánuje modernizovat rozsáhlejší okruh pracovních zátěží a umístit je do různých privátních a veřejných cloudových platforem.

Cíle jsou podobné jako jinde: urychlení a zkvalitnění vývoje a zbavení vývojářů manuální práce spojené s vydáváním softwaru, aby se mohli zaměřit na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Jedním z kroků byl přenos procesu průběžné integrace (CI) na místní stroje vývojářů. Zatímco dříve ve vývojovém prostředí trval několik minut, při zrcadlení na pracovní stanici vývojáře nezabere více než několik sekund. Byť rozdíl není až tak velký, při každodenním vydávání se úspora času nasčítá. Jako automatizační rámec zde slouží open source Skaffold.
Změny podle Penstona nebyly zcela hladké a setkávaly se s určitým odporem. Se svým týmem musel obhajovat lokálnější vývoj a tlačit na „programátorskou excelenci“, kde jsou všichni vývojáři vedení ke zvyšování hodnoty, vlastnictví pracovních zátěží a sdílení vědomostí všemi možnými způsoby.

Nationwide Building Society: Automatizace je třešinka na dortu

Fenomén zavádění DevOps ve finančních službách samozřejmě není omezený na USA. Významné finanční domy ve Velké Británii jako Lloyds, Royal Bank of Scotland nebo Barclays najímají vývojáře DevOps. Družstevní záložna a největší stavební spořitelna na světě Nationwide Building Society hovoří o své cestě k DevOps velmi otevřeně.
V září 2019 vyčlenila 4,1 miliardy liber na investice do technologií během pěti let, aby obstála proti konkurenci ze strany dravých fintech firem, jako jsou populární Monzo a Revolut.

Tito digitální vyzyvatelé pro tradiční hráče jako Nationwide zvýšili laťku a přinutili je zavádět modernější vývojové postupy, díky nimž dokážou vyhovět novým požadavkům a očekáváním zákazníků. „Klienti například častěji využívají naše aplikace, posílají přes ně více plateb a očekávají aktualizaci dat v reálném čase,“ říká Rob Jackson, manažer aplikační architektury Nationwide Building Society.

DevOps je jedním z faktorů, které pomáhají dosáhnout vyšší rychlosti, flexibility a akceschopnosti.

Patrick Eltridge, provozní ředitel Nationwide, prosazoval agilní metodiky již za svého předchozího působení v Royal Bank of Scotland a nyní i v Nationwide. Jedním z hlavních principů, jež zastává, je seskupení vývojářů okolo produktu, který potom kompletně vlastní – může jít o bankovní aplikaci pro klienty, hypotéky nebo kreditní karty.

ICTrocenka

„Jsme přesvědčení, že lidé, kteří na produktu pracují, by se měli podílet i na jeho úpravách a vylepšování. Další zvyšování efektivity přichází postupně s automatizací, ale to je třešinka na něčem, co by již mělo být hotovým dortem.“ Pro Eltridge a jeho tým je sice důležitá rychlost, ale stabilita vydávaného softwaru je rovněž klíčovým ukazatelem – banka sleduje počet závad a průměrnou dobu jejich řešení.

DevOps se podle jeho názoru nemusí v bankovním světě rovnat cloudu, protože některé pracovní zátěže budou v dohledné budoucnosti muset zůstat v lokálním prostředí. „DevOps můžete praktikovat i bez cloudu, ale cloud je významný akcelerátor,“ říká Eltridge. „Je rozhodně snazší, rychlejší a bezpečnější pracovat ve veřejném cloudovém prostředí, ale záleží na kvalitě vývoje.“

Byl pro vás článek přínosný?