Hlavní navigace

Digitální technologie mohou zmírnit dopady pandemie na mezinárodní obchod

24. 7. 2020

Sdílet

 Autor: Jiří Coufal
Epidemie COVID-19 s sebou přinesla karanténní opatření a drastické omezení cestování. Některé průmyslové segmenty se propadly v řádu desítek procent, řada podniků musela začít hledat nové dodavatele nebo odběratele. Vyřešit tento obtížný stav mohou pomoci digitální aplikace.

Situaci, které dnes čelíme, při minulých krizích nenastala. Den ze dne byly zrušeny veletrhy, osobní jednání přestala být možná, všechny dohody a ujednání bylo třeba začít dělat na dálku. Restrikce se sice uvolňují, ale některé z nich nadále trvají a hrozí situace, že se omezení pohybu v budoucnu budou opakovat. Krize se navíc projevuje i ve schopnosti firem dostát svým závazkům, obojí podstatně ovlivňuje nynější obchodní prostředí. Naštěstí existují technologická řešení, která jsou odpovědí na tyto problémy.

 

Trade Club pomůže najít spolehlivé partnery


Bankovní aliance Trade Club je sdružení významných hráčů na světovém trhu, ustavená pro podporu mezinárodního obchodu i podporu vlastních klientů. Z velkých bankovních skupin jsou členy například Santander, Nordea, Royal Bank of Canada, japonská Mitsubishi Bank nebo africká Standard Bank. Mezi zakládající členy patří i banka KBC a díky tomu mají přístup do Trade Clubu i klienti ČSOB.


„Trade Club je rozsáhlá obchodní databáze, která dnes pokrývá 190 států. Najdete tam důležité obchodní a právní informace, oborové adresáře, kontakty a možnost je oslovit. Podrobnosti jdou tak daleko, že si můžete stáhnout a vytisknout nákladní list, který v cizí zemi budete potřebovat. Je to ideální nástroj, který vám pomůže najít nové obchodní příležitosti a nové partnery. Zásadní je přitom rychlost, jednoduchost a bezpečnost,“ říká Jakub Váňa, manažer Trade Clubu ČSOB.


Přístup do Trade Clubu je možný díky on-line aplikaci, která dodává klientům celistvé informace o všech možných aktuálních podmínkách obchodu ve světě, zákonech, regulacích, daních nebo clech. Pomáhá podnikům z České republiky zjistit data o relevantních partnerech ve velké části světa. A také funguje opačně, zahraniční společnosti zde získají přehled o možných partnerech u nás.


Aplikace Trade Club zpracovává pomocí unikátních algoritmů na 110 tisíc zdrojů, a to v reálném čase. Jsou tam například on-line informace ze všech celních sazebníků, údaje ze Světové obchodní organizace, data z jednotlivých oborů a sektorů podnikání. Nechybějí ani údaje o veřejných tendrech z Evropské unie a ze Spojených států amerických. Informace nepocházejí pouze z veřejných zdrojů, ale také z placených databází. Uživatelům Trade Clubu jsou tak k dispozici třeba hodnocení ratingových agentur, a to jsou informace, ke kterým se běžný člověk volně nedostane.

 

Výhodou je i rychlost zpracování požadavků. „Sofistikovanou a ověřenou odpověď získá klient do několika vteřin. V tom je největší přednost této on-line platformy, kterou nikdo jiný u nás nedisponuje. Nepočítám do toho jen banky, ale ani žádná jiná instituce v Česku neprovozuje nic podobného,“ upřesňuje Jakub Váňa.

 

Důležitou součástí Trade Clubu je takzvaná obchodní seznamka. V ní se nacházejí pouze klienti, které jejich banka prověřila. Tím se zvyšuje bezpečnost obchodů a transakcí, které byly prostřednictvím této platformy dohodnuty. „Nespolehlivé a neprověřené klienty aliance nemůže do systému zařadit. Je to ověřováno na několika stupních,“ potvrzuje Jakub Váňa.

 

V Česku se již do aplikace Trade Club přidaly stovky firem a každý měsíc přibývají další desítky aktivních klientů. Platforma představuje velkou pomoc pro malé a střední firmy, které často nemají takové zázemí a know-how o zahraničním obchodu, jakým disponují velké korporace. Praxe ale ukázala, že ji aktivně využívají všechny společnosti bez ohledu na velikost. Firmy si pomocí Trade Clubu ověřují především informace při většině zakázek v mezinárodním byznysu, protože podmínky v různých zemích se mohou neustále měnit. Platforma má navíc i funkci takzvaného hlídacího psa. „Obchodujete například s ocelí, a tak si nastavíte podmínky, které v jednotlivých zemích světa existují, abyste byli informovaní o možných změnách v tomto sektoru. V reálném čase pak od nás dostanete elektronickou poštou zprávu o tom, kde, kdy a jak se podmínky při obchodování s ocelí změnily,“ dává konkrétní příklad Jakub Váňa.

 

We.trade řeší krizi důvěry

 

Hlavním problémem současného byznysu je krize důvěry mezi firmami, která jednak vyplývá z omezení osobních jednání, jednak z ekonomických důsledků probíhající pandemie.
Podniky se nyní odchylují od klasických hladkých plateb a hledají cesty, jak snížit riziko, že nedostanou zaplaceno. Poklesla důvěra v protistranu, obchodníci jsou velmi ostražití, a to napomáhá zvýšenému zájmu o produkty obchodního financování, zejména o dokumentární akreditivy a záruky.

 

„Firmy hledají způsoby, jak omezovat rizika v tuzemském i zahraničním obchodě. Jedním z nových nástrojů, které dokážou tato rizika eliminovat, je elektronický portál pro sjednávání přímých obchodů We.trade, který využívá bezpečný způsob placení pomocí technologie blockchain,“ říká Tomáš Perger, manažer we.trade ČSOB. 

 

Jakub Váňa a Tomáš Perger, ČSOB
Jakub Váňa a Tomáš Perger, ČSOB

 

We.trade tak přináší druhý logický krok, který může následovat po nalezení vhodného obchodního partnera v aplikaci Trade Club, a tím je dohodnutí a bezpečné uzavření konkrétních obchodů.

 

Pokud prodávající jedním klikem na portálu We.trade vybere volbu Garantovaná platba, tedy tzv. BPU, vstoupí do procesu banka kupujícího. Ta zpravidla do 24 hodin prověří, zda se za platbu svého klienta může zaručit, a v kladném případě garanci potvrdí. Tato garance není věcně nic jiného než elektronická forma akreditivu. Je ale samozřejmě mnohem jednodušší a přímočařejší. Klasický akreditivní byznys je spojen s důslednou kontrolou a následným doručováním listinných dokumentů protistraně. To u systému We.trade odpadá, a tak digitálně poskytnutá záruka může celý proces podstatně urychlit. Vlastní dohoda mezi obchodními partnery na platformě We.trade probíhá on-line, a proto může proběhnout okamžitě. Pokud jsou klienty vyžadovány další bankovní služby, může se konečné uzavření dohody prodloužit – nicméně maximálně v řádu dnů.

 

„Tím ovšem všechny možnosti nekončí, prodávající může svým odběratelům nabídnout odloženou platbu až o 180 dní a zároveň požádat svou banku o odkoupení pohledávky. Prodávající tak může dostat peníze hned, jakmile jsou splněny platební podmínky sjednané při uzavírání kontraktu. Bankovní služby na platformě We.trade tak v podstatě kopírují celou škálu klasických produktů využívaných ve financování mezinárodního obchodu – v jednodušší a rychlejší podobě,“ doplňuje Tomáš Perger.

 

Platforma We.trade pokrývá s výjimkou Portugalska a Irska celou západní Evropu, Česká republika je první z východních zemí. „V ČSOB už máme první klienty, kteří na ní uzavřeli obchodní smlouvy – tzv. Smart kontrakty. Pokrytí se stále zvětšuje, a očekáváme, že ještě během léta se k nám přidají Komerční banka a Česká spořitelna,“ komentuje situaci u nás Tomáš Perger. Zjednoduší se tak uzavírání obchodních transakcí mezi českými subjekty, protože We.trade umožňuje sjednávat kontrakty jak se zahraničními, tak i domácími subjekty.

 

Evropa není pro We.trade konečnou stanicí, ambicí je jeho proniknutí do světa, především na asijský a americký kontinent. V Asii už existuje obdobná platforma E-trade Connect, využívající stejnou technologii jako We.trade a v obou případech ji vyvíjí společnost IBM. Není tajemstvím, že se mezi oběma platformami uskutečnily již první testovací transakce ve snaze obě platformy technologicky mezi sebou propojit. Patrně proto dojde k rozšíření nejprve tam. Na stejné technologii běží rovněž platforma TradeLens, která je zaměřena na logistiku a je využívána třeba při celním řízení nebo v lodní dopravě. To by znamenalo, že klienti budou moct podmínky přepravy zohlednit při vytváření platebních podmínek Smart kontraktů.

soutez_casestudy

 

„Využití platformy je v současnosti zdarma a ani v budoucnu nechceme, aby to pro firmy představovalo podstatnou zátěž. Klienti nyní hradí pouze navazující bankovní služby, a to podle stejných principů, jako je tomu u běžného bankovního obchodu, který se uskutečňuje mimo We.trade,“ uzavírá Tomáš Perger.

Byl pro vás článek přínosný?