Hlavní navigace

Dílčí změny ve správě daní od ledna 2013

11. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
V lednu 2013 dojde v důsledku novely zákona zavádějícího JIM (jedno inkasní místo) k některým změnám v oblasti správy daní.

Uvedený zákon sice jako celek nabývá účinnosti 1. ledna 2015, avšak zmíněná novela posunula účinnost některých ustanovení týkajících se správy daní již na leden 2013. Jedná se především o novou úpravu registrační povinnosti u daně z příjmů, obecnou úpravu procesu registrace k daním a její změny a některé další dílčí instituty správy daní.

 

Nová struktura úpravy registrační povinnosti 

Úprava podmínek vzniku registrační povinnosti fyzických i právnických osob k dani z příjmů se přesune z daňového řádu do zcela nových ustanovení zákona o daních z příjmů. Nová ustanovení zákona o daních z příjmů především zpřesňují formulaci skutečností rozhodných pro vznik registrační povinnosti, a to jednotlivě pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, a nerezidenty. Zároveň se pro všechny subjekty zkracuje lhůta pro podání přihlášky k registraci ze stávajících 30 na 15 dnů od okamžiku naplnění zákonem vymezených rozhodných skutečností. 

V daňovém řádu zůstane zachována obecná úprava procesu registrace, podle níž se bude postupovat, pokud zvláštní daňový zákon nebo zákon o pojistném na důchodové spoření stanoví povinnost registrace. Okruh údajů povinně vyžadovaných při registraci vyplyne z obsahu registračního tiskopisu. Daňový řád v této souvislosti nově upravuje postup správce daně a daňového subjektu při odstraňování pochybností o registračních údajích.

 

Další dílčí změny 

Od ledna 2013 dochází k vítané změně ve formulaci podmínek pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší. Zcela se ruší podmínka uvedená v dosavadním znění daňového řádu, vyžadující, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla dříve stanovena v nesprávné výši. Podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší je vyloučeno pouze v případě, že by se jím daňový subjekt snažil dosáhnout nápravy procesních pochybení správce daně, k čemuž mu zákon zpravidla poskytuje jiné prostředky (např. odvolání apod.).

A konečně, minimální výše pokuty za opožděné daňové tvrzení se snižuje z 500 na 200 Kč.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?