Hlavní navigace

Dlouhá mateřská dovolená znesnadňuje ženám návrat na pracovní trh

28. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Moderní zaměstnanecké modely, jako sdílení pracovních rolí, nejsou v Čechách ještě běžnou praxí a bude třeba je integrovat do organizačních struktur.

Roland Berger Strategy Consultants v rámci iniciativy „Rovnost se vyplácí“ uspořádal sérii mezinárodních setkání odborníků na HR a zaměstnanost se zaměřením na rovnost pohlaví. Tato iniciativa pokrývá celkem 34 zemí. Jednou ze zemí, kde seminář v letošním roce proběhl, byla také ČR.  

Iniciativa podporuje evropské firmy ve snaze zvýšit zapojení žen do trhu práce, zvýšit flexibilitu organizace práce, motivovat studenty ve výběru atypických studijních oborů a zmenšit horizontální i vertikální segregaci. Zároveň tato iniciativa přispívá ke zmenšování nerovnosti mezd mužů a žen v Evropě.

 

49 účastníků českého semináře z řad HR manažerů velkých mezinárodních a českých firem, odborů a zaměstnavatelských organizací se shodlo na několika klíčových trendech: 

* Pro většinu českých firem a společnost jako celek v současnosti rovnost pohlaví není tématem diskuse. Zároveň je ale patrné, že toto téma je již na agendě větších firem působících na českém trhu. 

* Chybějící příležitosti pro zaměstnání na částečný úvazek přispívají k delší mateřské dovolené, což ženám znesnadňuje návrat a opětovnou integraci na pracovním trhu. 

* Moderní zaměstnanecké modely, jako sdílení pracovních rolí, nejsou v Čechách ještě běžnou praxí a bude třeba je integrovat do organizačních struktur.

 

Zaplnit blížící se propast

Vzhledem k demografickým změnám a požadavkům oborů náročných na služby a vědomosti budou evropské firmy čelit v příští dekádě výraznému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Ve snaze zaplnit blížící se propast mezi nabídkou a poptávkou mohou společnosti získat výhody díky využití talentů žen. K tomu je nutné zajistit rovnost příležitostí. V současné době české společnosti tento existující potenciál neumí naplno využít. 

„Management, který plně souhlasí se strategií firmy zajišťující rovnost pohlaví, je zásadní podmínkou pro její naplnění v celé firmě a přispívá ke snížení rozdílu ve výši mezd. Management je zodpovědný za implementace firemní strategie,“ řekl Roland Zsilinszky z Roland Berger Strategy Consultants.

 

 

Klíčové indikátory rovnosti pohlaví v České republice ve srovnání s EU: 

• Rozdíl v odměňování mužů a žen je v České republice nejvyšší v rámci zkoumaných zemí a v posledních letech se zvyšoval. V roce 2010 u nás dosáhl platový rozdíl 25,5 %, oproti 16,4 % v EU. 

• Účast žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %. Tato hodnota se blíží průměru EU (58,5 %). Množství žen aktivně hledajících práci (8 %), se také blíží průměru EU (9,8 %). 2011. 

• V České republice pracuje na částečný úvazek 8,8 % žen, což je výrazně méně, než průměr EU (31,6 %). Průměrná délka částečného úvazku – 22 hodin týdně – zhruba odpovídá průměru EU (20 hodin) 2011. 

• Vysokoškolské vzdělání českých žen vzrostlo na 16 %, ale stále zaostává za průměrem EU, který je 24,8 %. Segregace ve volbě vzdělání je v ČR výrazná, stejně jako v zemích EU-27. 2011 

• Nepoměrné zastoupení mužů a žen v různých oborech je v ČR výrazné, stejně jako v zemích EU. Je nutné motivovat studenty, aby si volili genderově netypické obory. 

• Také je vidět výrazný nepoměr v zastoupení žen a mužů v hierarchii – v dozorčích radách odpovídá evropskému průměru (15 % vs. 14 %). V parlamentu je tato hodnota hluboko pod evropským průměrem (18 % vs. 35 %). 2010

 

Generální ředitelství pro spravedlnost hlásí

Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven. Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí – alespoň na první tři roky po porodu. Při snaze o návrat do zaměstnání čelí značným překážkám. 

Zaměstnanost žen s dětmi do 6 let dosahuje v České republice pouze 35,8 %, což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí EU-27 je 59,7 %). Způsob, jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání je udržovat s nimi kontakt celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat asistenci při návratu. 

„Rovnost se vyplácí“ je projekt iniciovaný Evropskou komisí, Generální ředitelství pro spravedlnost, útvar D2 „Rovné příležitosti mužů a žen“, jehož vedením byla pověřena společnost Roland Berger Strategy Consultants. Pokrývá všech 27 zemí Evropské unie a Chorvatsko, Turecko, Republiku Makedonii, Srbsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko – celkem tedy 34 zemí.

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?