Hlavní navigace

Dluhová krize výrazně zhoršuje investiční klima v Evropě

19. 1. 2012

Sdílet

Jak bylo včera oznámeno, v průběhu ledna poradenská společnost Dun & Bradstreet snížila rating čtyřem evropským zemím – Belgii, Dánsku, Lucembursku a Španělsku. Důvodem je eskalující dluhová krize v eurozóně a její důsledky.

Nižší rating má od ledna také Botswana, Egypt, Irán, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Mauritius a Španělsko. Ke zvýšení D&B přistoupila v případě Angoly a Gruzie. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 134 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

 

Německo zase nejlepší  

V rámci pásma nízkého rizika návratnosti investice snížila D&B hodnocení tří evropských zemí – Belgii, Dánsku a Lucembursku. „Eskalující dluhová krize, růst ekonomických rizik, očekávané zpomalování evropských ekonomik, nejistý výhled pro nejbližší období, stejně jako klesající důvěra investorů – to jsou hlavní důvody ke snížení ratingu v případě Belgie, Dánska a Lucemburska,“ uvedla ředitelka D&B pro Českou republiku a Slovensko Alena Seoud. V návaznosti na poslední summit EU přistoupila D&B také k downgradu Španělska. Důvodem je prudký růst zadlužení a klesající HDP. „Analýza Dun & Bradstreet poukazuje na rostoucí obchodní rizika plynoucí z obchodního styku ve významných evropských ekonomikách, což může zprostředkovaně nepříznivě ovlivnit podnikání českých i slovenských firem, které jsou výrazně exportně orientované,“ upozorňuje ředitelka D&B s tím, že mezi zahraničními vlastníky českých i slovenských podnikatelských subjektů má zejména lucemburský kapitál významné zastoupení. 

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má podle hodnocení D&B aktuálně Německo (DB1c), o stupeň hůře, v rámci pásma nejnižšího rizika návratnosti investice (DB1d), následuje Švýcarsko, Norsko a Švédsko. Česká republika a Polsko jsou podle uděleného ratingu D&B zařazeny v kategorii mírného rizika návratnosti investice (DB3a), Slovensko je hodnoceno o stupeň lépe (DB2d) na úrovni nízkého rizika.

 

Přehled zemí se změnou D&B Ratingu platnou od února 2012 

Země

Zvýšení D&B Ratingu

Země

Snížení D&B Ratingu

Angola

z DB5c na DB5b

Belgie

z DB2c na DB2d

Gruzie

z DB6a na DB5d

 

 

Botswana

z DB3a na DB3b

 

 

Dánsko

z DB2b na DB2c

 

 

Egypt

z DB5c na DB5d

 

 

Irán

z DB6c na DB6d

 

 

Jordánsko

z DB4a na DB4b

 

 

Kuvajt

z DB3c na DB3d

 

 

Libanon

z DB5a na DB5b

 

 

Lucembursko

z DB2a na DB2c

 

 

Mauritius

z DB3a na DB3b

 

 

Španělsko

z DB4c na DB4d

 

 

Zambie

z DB4c na DB4d

Zdroj: Zdroj: Dun & Bradstreet 

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

 

 

Politické riziko

situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko

neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko

 míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko

 stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

         

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic        

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

 

Cloud24

Zdroj: Dun & Bradstreet

 

Byl pro vás článek přínosný?