Hlavní navigace

Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu

22. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Novelou daňového řádu účinnou od 1. ledna 2014 bylo uzákoněno, že všem subjektům, které mají datovou schránku, zřídí finanční správa daňovou informační schránku, do níž nebudou subjekty muset vstupovat za pomoci elektronického podpisu. Namísto toho využijí přístupové údaje, které používají při vstupu do datové schránky.

Finanční správa oznámila, že správce daně z moci úřední daňovou informační schránku k 1. dubnu 2014 všem dotčeným subjektům zřídil a zprovoznil na daňovém portálu příslušnou funkcionalitu. Tu lze využít k níže uvedeným účelům:

 

  • Podání datové zprávy přes portál EPO
  • Nahlížení do osobního daňového účtu u správce daně a
  • Vracení DPH v rámci EU.

 

Ke vstupu do těchto aplikací již tedy není potřeba elektronický podpis. Subjekt se do nich může přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů používaných pro datovou schránku.

Obecně lze říci, že tuto možnost mají k dnešnímu datu více méně všechny právnické osoby, daňoví poradci, advokáti a fyzické osoby, které si zřídily datovou schránku na vlastní žádost.

 

Má-li subjekt zájem této funkcionality využít, musí si podat elektronickou žádost o nahlížení do daňové informační schránky na portále finanční správy

 http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Tuto žádost „podepíše“ přístupovými údaji do datové schránky. Správce daně má pak 60 dnů na to, aby daňovou informační schránku zpřístupnil.

 

Vzhledem k tomu, že účel datové schránky (v podstatě „poštovní schránka“) a účel daňové informační schránky (účet a spis u správce daně) je zcela odlišný, vyvstává v této souvislosti řada otázek. Ty vyplývají z toho, že subjekt může mít více přístupových údajů do jedné datové schránky (například jednatel právnické osoby má pověřenou osobu, která má vlastní přístupové údaje), nebo jedna fyzická osoba má více datových schránek (daňový poradce – profesní a privátní), zatímco z logiky věci bude mít jeden subjekt u správce daně jednu daňovou informační schránku. Není rovněž jisté, jak bude fungovat vstup do daňové informační schránky u subjektu zastupovaného daňovým poradcem.

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?