Hlavní navigace

ERP: trendy roku 2014

13. 4. 2014

Sdílet

Nový trend v oblasti podnikových informačních systémů, in-memory computing, přináší výrazné zvýšení výkonnosti systému, ovšem pozor, v případě nasazení je nutná restrukturalizace softwaru i hardwaru.

Systémy pro řízení podnikových zdrojů ERP (Enterprise Resource Planning) jsou dnes i v českých výrobních či obchodních společnostech standardním informačním komunikátorem a s mírnou mediální nadsázkou to vypadá, že se snad bez nich neobejde ani živnostník. Vždyť s jejich pomocí přeci můžete plánovat a koordinovat své zdroje na celopodnikové úrovni, usnadnit tak práci mnoha lidem a zvýšit efektivitu společnosti. Nebo snad ne? 

Většina firem nějaký, lepší nebo horší ERP má a efektivita jeho využití bývá různá. Není to tak dávno (rok 2011), co jeden z průzkumů IDS ukázal, že dokonce více než polovina (60 %) dotázaných je toho názoru, že některé úlohy spojené s používáním podnikových aplikací jsou ztrátou času a dokonce prokázal, že "podnikové aplikace, přestože jsou pro chod podniku zcela zásadní, často snižují produktivitu, protože nenabízejí dostatečně intuitivní uživatelská rozhraní, těžko se integrují, navigace v nich je složitá a navíc postrádají funkci vyhledávání.“ Pravda, průzkum sice byl globální, Českou republiku ale minul. Možná by pak výsledky průzkumu vypadaly poněkud jinak. A nebo by jinak zněly otázky?

 

Tsunami zvané cloud computing 

Zatímco před nějakými třemi lety byla velkým tématem ERP jeho uživatelská přívětivost, komplexnost, integrita a výpočetní výkon, dnes se projevují dva hlavní trendy: mobilní přístup do systému a cloud computing. Zatímco mobilní přístup k firemním datům si vynucují spíše zaměstnanci (a nejen obchodníci), cloud computing je další z outsorcingových tsunami, která IT zasáhla. Svým způsobem (zapomeňme na tzv.vzdálený přístup) je rovněž prostředníkem mezi firemní databází – ať už je umístněna na serverech ve firmě, nebo datahousu – a mobilním pojítkem, ať už jde o tablet či smartphone. Kromě jiného je synonymem pro snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO – total costs of ownership) v oblasti IT, což v době hospodářské recese nabývá na významu. Ne vždy a všude je ale cloud přínosem ať už z hlediska úspor, tak IT security. Ano, zbaví vás starostí o upgrade softwaru i hardwaru, můžete si nakupovat služby jen v množství, které potřebujete a můžete se soustředit jen na svůj byznys, ale zkušenosti ukazují, že stále ještě často cloudové řešení vychází v čase dráž, než vlastnictví systému včetně hardwaru ve firmě. 

 

Nové šance pro kyberpiráty 

Cloud computing tak sice je nejnovějším trendem poskytování aplikací v podobě služby, pořád ale jen doplňuje stále dominantní implementace ERP systémů na firemní servery a příslušnou infrastrukturu klienta. Důvodem, proč komplexní ERP systémy v cloudu jsou přeci jen stranou zájmu zákazníků, spočívají i v tom, že ne vždy se daří zajistit onu potřebnou úroveň služeb, například při řízení kritických procesů ve výrobě či logistice, a jistou roli stále hrají otázky zabezpečení firemních dat, nacházejících se "někde" v oblacích. Bohužel, s rozvojem mobility a trendů jako je BYOD, kdy řada zaměstnanců raději pracuje se svými "nej" tablety či smartphony a často si ukládá i firmení data do "svého" veřejného cloudu, význam IT security roste geometrickou řadou. Dodavatelé cloudových řešení navíc přicházejí s řešením zvaným víceklientská architektura, (multitenant), která umožňuje pronajímat aplikace více organizacím a velkému počtu uživatelů zároveň. To sice teoreticky zlevňuje "nájemné", ale je otázkou, zda se přeci jen nepootevírají více dvířka pro šikovné kyberpiráty. Nadále totiž platí, že při implementaci systému ve firmě in-house je také snadnější sladit často různorodé požadavky klienta se systémem, byť i to bývá problematické zejména při nahrazování zastaralého informačního systému novým, kdy často požadavky na tzv. customizaci zatěžují moderní systém starými, leckdy těžkopádnými utilitami, na které ale byla obsluha zvyklá. Co dál?

 

Především si vzájemně naslouchat 

Platí, že vztah dodavatele a zákazníka podnikového informačního systému musí být rovnocenným partnerstvím, a tak jak to v životě bývá, muže být dobré, nebo horší. Jak říká Jiří Hub, místopředseda představenstva a výkonný ředitel jedné z nejúspěšnějších společností na českém trhu, Asseco Solutions "...takové partnerství je leckdy dokonce přirovnáváno k manželství. Obě strany musí být připraveny učinit určité ústupky proto, aby bylo dosaženo souladu, přesněji konsensu. Stejně, jako dodavatel informačního systému musí velmi pečlivě naslouchat a vnímat procesy a specifika svého zákazníka, tak i zákazník by měl naslouchat zkušenostem implementátora informačního systému a dát si doporučit, jak některé procesy narovnat. Výsledkem je pak rychlá implementace a bezchybné fungování správně nastaveného informačního systému."

 

Víte, co je in-memory computing? 

Bohužel, doba je uspěchaná a i v byznysu často rozhoduje o úspěšnosti rychlost, respektive rychlost zpracování především transakčních a analytických dat. Jde o nový trend, který se odráží ve vývoji ERP a skrývá se pod pojmem in-memory computing. Ten přináší výrazné zvýšení výkonnosti systému, ovšem pozor, v případě nasazení je nutná restrukturalizace softwaru i hardwaru. Nicméně se zdá, že jde o směr, který je v oblasti podnikových informačních systémů snáze průchodný než "data v oblacích", a tak se v oboru in-memory computingu rychle začala angažovat většina předních světových IT společností a vše se nevyhnulo ani českému trhu. Také v Asseco Solutions vycítili vývojáři slibný tržní potenciál a dokázali klientele nabídnout příslušné inovace. Stále totiž platí, že kdo chvíli stál, už stojí opodál, což platí i pro současnou recesi. Je zřejmé, že v příštích letech se tyto technologie stanou standardní součástí ERP systémů, podobně jako mobilita. A právě společně se stále rostoucí mobilitou a cloud computingem může in-memory computing výrazně pozměnit způsob uvažování mladé generace vývojářů a uspíšit změny ve vývoji architektury podnikových aplikací ERP systémů.

 

Je libo červený nebo modrý software? 

V této souvislosti se objevuje ještě jeden problém, byť není typický jen pro IT. Je jím legislativa. Víme jistě všichni, že často pokulhává za životem a v informatice, bohužel především v IT security, řeší výzvy doby minulé. Speciálně českým nešvarem jsou časté změny zákonů, které se dotýkají jak občanského, tak hospodářského práva. Snaha každé politické garnitury je něco vylepšovat či měnit buď „na červeno“, nebo „na modro“, což dodavatelům softwaru práci rozhodně neusnadňuje. Jiří Hub celou situaci ale komentuje zcela věcně: "Netvrdím, že nám naši politici svým dlouhodobě nekoncepčním přístupem usnadňují práci. Na druhé straně kvalitní producent ERP systému si musí být vědom, že k častým změnám v legislativě, byť malým, dochází pravidelně. A tak musí být i procesně na takové přizpůsobování svého produktu připraven. Jde o zcela běžnou činnost inovativní výrobní firmy."To lze podepsat. Nicméně faktem zůstává, že našim podnikatelům, natož pak malým firmám a živnostníkům poslanci svými legislativními "nápady" život dost ztrpčují. Stabilní podnikatelské prostředí, bohužel, musíme stále ještě hledat na Západě.

 

 

podcast

 

 

Byl pro vás článek přínosný?