Hlavní navigace

Finančním ředitelem roku 2013 se stal Jiří Postolka (Severočeské doly)

11. 4. 2014

Sdílet

 Autor: CFO club
Devátý ročník udílení prestižního ocenění Finanční ředitel roku vyvrcholil ve středu 9. dubna 2014. Členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a CFO Akademie zvolila finančním ředitelem roku 2013 Jiřího Postolku ze společnosti Severočeské doly a.s. Talentem roku se letos stala žena, a to Kateřina Jirásková ze společnosti PPF.

 

zleva: Dean Brabec, Jiří Postolka, Hana Strnadová, Thomas Merker

Zleva na fotografii: Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little, Jiří Postolka, finanční ředitel, Severočeské doly a.s., Hana Strnadová, finanční a provozní ředitelka, Fincentrum a.s, Thomas Merker, Executive Manager and CFO, RWE GasNet, s.r.o.

 

Stejně jako v letech minulých vybrali i letos členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a členové CFO Akademie vítěze z nominovaných finančních ředitelů. Letos přijalo nominaci sedm z deseti vybraných kandidátů. Základním kritériem pro nominaci jsou mimořádné výsledky při podpoře fúzí a akvizic, zajištění financí formou bankovních úvěrů nebo kapitálového trhu, optimalizace investic a nákladů, změny procesů a jejich podpora informačními technologiemi. Důležitým předpokladem je také nová role a odpovědnost finančního ředitele ve statutárních orgánech společnosti.

 

Jiří PostolkaAbsolutním vítězem a Finančním ředitelem roku 2013 se stal Jiří Postolka, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Severočeské doly, společnosti s pěti tisíci zaměstnanci a tržbami ve výši 11 miliard korun. Pod jeho vedením narostla v roce 2013 EBITDA o 23 % oproti roku 2012 a dosáhla historicky nejvyšší hodnoty v dvacetileté historii Severočeských dolů, tedy 5,4 miliardy korun. Úspěšně zavedl metodologii Design-to-Cost, přičemž tato metoda pro nalezení optimálního řešení náročných investičních projektů přinesla třiatřicetiprocentní úsporu. Prosadil přizpůsobení výše investičních nákladů složitému vývoji na propadajícím se energeticko-uhelném trhu, což se projevilo meziročním 37procentním snížením stálých nákladů (capexů) o 1,4 mld. Kč, a podílel se také na fúzi čtyř dceřiných společností tak, aby vznikla transparentnější a méně nákladná struktura skupiny SD. Ocenění mu předali loňský vítěz Patrik Choleva, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Skanska a Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little.

 

Druhé místo si z loňska udržel Thomas Merker ze společnosti RWE GasNet. Ocenění mu patří za aktivní příspěvek k vytvoření stabilního, předvídatelného a konzistentního regulačního rámce pro 4. regulační období v rámci vyjednávání s ERÚ a za úspěšné zavedení nové struktury financování dlouhodobých distribučních aktiv ve skupině RWE Grid Holding.

 

Na třetí příčce anketního žebříčku se umístila zástupkyně něžného pohlaví Hana Strnadová ze společnosti Fincentrum. Podařilo se jí zvýšit obrat o 13 procent – na 1,375 mld. Kč, a to na stagnujícím trhu při růstu EBITDA. Zasloužila se rovněž o výrazný nárůst zprostředkovaných investic.

 

Talentem roku 2013 zvolila Rada CFO Clubu Kateřinu Jiráskovou, finanční ředitelku a předsedkyni představenstva akciové společnosti PPF. Rada ocenila její výsledky na poli finančního řízení skupiny, která v půli roku oznámila dosažení rekordní výše aktiv přesahující 22 mld. eur a v říjnu oznámila PPF akvizici většinového podílu v největším tuzemském operátorovi O2.

 

Diskuse o alternativním financování firem

Před slavnostním vyhlášením proběhl workshop a diskuse na téma „Alternativní možnosti financování firem v ČR“. O nich přišli s posluchači diskutovat Jan Brožík, Executive Finance Director ze společnosti ČEZ, a Petr Koblic, generální ředitel holdingu CEE Stock Exchange Group a Burzy cenných papírů Praha. Jan Brožík představil Případovou studii skupiny ČEZ – konvertibilní dluhopis společnosti MOL – a potvrdil, že pro velké společnosti je burza a burzovní operace jednou z možností alternativního financování. Petr Koblic pak hovořil o financování malých a středních podniků (SME) prostřednictvím burzy. Financování SME prostřednictvím joint venture či kapitálových fondů představuje pouze sedmiprocentní podíl zdrojů financování, SME se zatím stále financují dluhem a banky představují 92 procent zdrojů financování tohoto segmentu. Uvedl, že SME na kapitálovém trhu nejsou byznys case pro nikoho – ani pro SME, ani pro banku, ani pro obchodníka. Petr Koblic nicméně naznačil, že Burza má určité řešení pro tento segment, s nímž chce v blízké budoucnosti přijít.

Petr Koblic poté hovořil i o dalších metodách, zejména crowdfundingu. Jde o rychle se rozšiřující způsob získávání zdrojů prostřednictvím privátního přispívání, u nás zatím málo využívaný. Podle něj je tato forma financování sice zajímavá, ale také potenciálně nebezpečná. Vlády a politici si to uvědomují a začínají uvažovat, jak daný byznys regulovat a legislativně ukotvit.

ICTrocenka

 

Letošní program akcí CFO Clubu pokračuje 11. června 2014, kdy budou finanční ředitelé diskutovat se zástupci politických stran o budoucnosti daňové a měnové politiky ČR.

Byl pro vás článek přínosný?